Arkiv för juli 2014

Senior Advisers är på plats igen…

Höstens uppdrag drar igång för Senior Advisers  – alla utvilade och redo för träffa våra kunder för nya tuffa utmaningar och spännande uppdrag. Vi finns på plats för att ta hand om dina bekymmer.

Välkommen att höra av dig!

onsdag 30 juli 2014

Vi hälsar 3 nya medlemmar välkomna

Inför hösten är vi glada att hälsa 3 nya Advisers välkomna – Pelle, Lars och Jonas –  i nätverket:

Pelle Hjortblad, med inriktning mot  försäljning/marknad samt turnarounds. Kommer närmast från VD-rollen på Projectplace International, tidigare från Paynova och betallösningar.

Lars Kåredal, med inriktning förändringsarbete och turnarounds samt försäljning/marknad. Har bakgrund som VP på ABB och VD på Polygon AB.

Jonas Högström, med inriktning från VD-roller från Ericsson och Eltel inom IT/telecom, med internationell etablering, merge av bolag, säljstrategier samt även från energisekton med sol- och vindkraft.

Mer information kan återfinnas på deras profilsidorna under Våra Konsulter.

onsdag 30 juli 2014

Så ska den ”nya chefen” vara. Våra myter om chefen.

Så ska den ”nya chefen” vara. Våra myter om chefen.

Harvard Institute i Boston har slaktat fyra av de vanligaste myterna om hur chefen förutsättes vara.

Första myten är att chefen/ledaren skall vara karismatisk och visionär, den andra att han/hon är beslutsam, den tredje att man skall vara modig och till sist är det myten om att det är chefen som skall fatta alla beslut.

Den analys Harvard Institute har gjort i USA pekar på att en framgångsrik chef/ledare, istället för att vara sammansatt av de mest ultimata av traditionella ledaregenskaper, arbetar med och genom sin personal för att därigenom dels öka engagemanget och dels medverka till mer allsidiga belysningar av komplexa frågeställningar.

Denna ”nya” chef agerar dessutom med ett stort mått av ödmjukhet genom att acceptera och medge egna begränsningar. Häri ligger dock samtidigt något av en ledarskapets paradox, det är ju endast trygga ledare med god självinsikt och mod som vågar vara så öppna med sin kommunikation, delegering och målstyrning att den inneboende kraften i den egna organisationen verkligen frigörs.

En personlig reflektion i sammanhanget är, att det paradigmskifte Harvard Institute beskriver i viss utsträckning redan pågår i Sverige även om en bra bit återstår. För företag, ledare och ledningsgrupper som har förstått att utvecklas från chefskapets ensamhet till att utgöra ledarskapets goda exempel, finns alltid Senior Advisers som ett kompetensstöd.

Genom att fungera som Advisory Board, mentorer, coacher eller chefer-att-hyra kan vi följa med på vägen när ett företags managementarbete behöver utmanas, förändras och förnyas.

Solna 2013-10-09
Robert Skoog
Senior Advisers

söndag 27 juli 2014

Hur kan du internationalisera dina affärer?

Affärsförhandlingar och kulturella skillnader.

Många mindre och medelstora svenska företag har sannolikt både ambitionen och behovet av att ingå avtal med partners utanför landets gränser. Det är en naturlig och oftast eftersträvansvärd utveckling för verksamheter med internationellt gångbara affärsidéer och produkter.

Det kan handla om allt från att finna återförsäljare och distributörer till gemensam affärs- och produktutveckling för anpassning till nya marknader. Är man redan etablerad i Sverige, och har klarat de kritiska momenten med affärs- och marknadsplan, leverantörsavtal och kundrelationer m.m., är det kanske lätt att tro att man enkelt kan överföra sitt arbetssätt till den nya marknaden. Man väntar sig att en utländsk partner ska uppträda som de företag man samarbetar med här hemma.

Men så enkelt är det nog aldrig!

Det finns många skillnader och olikheter mellan vårt svenska sätt att hantera affärsrelationer och det sätt som gäller i andra länder. Dels handlar det naturligtvis om språket men framförallt om tydliga kulturella skillnader. Det gäller beteendet i vardagen, ledningskultur och särskilt i det här sammanhanget, förhandlingskultur. Utan att fördjupa sig i de många olika nationella särdragen kan man konstatera att ”landet annorlunda” finns redan direkt inpå våra gränser. Vi behöver inte gå längre än till våra nordiska grannar för att upptäcka förhållningssätt och förhandlingsmetoder som skiljer sig tydligt från våra svenska.

För de företagare som tänker börja med en internationalisering av sina affärer kan det därför vara klokt att använda sig av den kunskap, kompetens och erfarenhet som finns hos Senior Advisers på detta område. Våra konsulter har alla arbetat i internationella miljöer i olika sammanhang och har stor vana vid avtalsförhandlingar med utländska parter.

Vi hjälper de företagare som överväger någon form av utlandsetablering och som önskar rådgivning på vägen, inklusive förberedelse till och genomförande av avtalsförhandlingar. Det är förvisso nyttigt att göra egna erfarenheter men det är också förståndigt att använda sig av andras!

Solna i oktober 2013
Robert Skoog
Senior Advisers

söndag 27 juli 2014

How To Roll Out ERP Successfully

Senior Advisers Bo Fristedt medverkade i årets  ”Nordic Shared Services & Outsourcing Forum 2014”   med ett intressant föredrag om ”Global Technology Transformation: How To Roll Out ERP Successfully”. Kontakta Bo för mer info i ämnet.

Ur programmet 18-19 november 2014:

”With the global economy in a continuous flux, cost cutting, optimisation and valuable service delivery to Shared Services, professionals have never been so important. The Nordic region is no stranger to these developments and SSON’s annual Nordic SSO Forum is the must-attend event for those involved in this sector, gathering over 130 industry pioneers to share best practices and explore trends in shared services, offshoring and outsourcing. The 2013 Forum provided a strong message on how shared services and outsourcing could be adapted to the uniqueness of the Nordic market.  SSON will continue to keep you at the forefront of this sector and we hope you can join us in all the excitement and innovation that the 2014 Nordic SSO Forum will bring.”

fredag 25 juli 2014

Hos Senior Advisers finner du sen kompetens du behöver...just nu

Senior Advisers är ett nätverk av ett 25-tal konsulter med lång erfarenhet som chefer eller specialister. Vi har alla varit verksamma i ledande positioner i stora och mindre företag eller inom offentlig förvaltning och har erfarenhet från många olika branscher.
Vi använder vår kunskap för att ge företag stöd i sin utveckling.
Vi hjälper också den som är anställd eller på väg till ett nytt jobb.
Vi arbetar som konsulter och rådgivare till företag, organisationer och enskilda personer.
Vi utför helst våra uppdrag genom Senior Advisers under ett professionellt konsultavtal.
Vi  sätter, tillsammans med våra kunder, samman ett team från vårt nätverk med den rätta kompetensen.
tisdag 22 juli 2014

Vi växer…

Fem nya medlemmar har kommit med i nätverket Senior Advisers. Och i vår gruppbild på första sidan.

Finn fem nya!

Gunnar Nordenlöw, Carl Boris-Möller, Pelle Hjortblad, Lars Kårdal, Jonas Högström.

fredag 18 juli 2014

Nu lanseras Senior Advisors nya hemsida!!

En milstolpe i Senior Advisors snart 50-åriga historia.
Du kanske redan stött på våra annonser på nätet. Då känner du igen den nya grafiska utformningen.
Om du nu vill veta mera om nätverket eller bara ”Gilla”, hör av dig.
Vi står alltid till tjänst. Lika pigga än idag.

torsdag 10 juli 2014

Senior Advisers rekryterar – intervju med Bo Stevenberg

Bo-SVi träffar Bo Stevenberg på Senior Advisers trevliga kontor på Regeringsgatan i centrala Stockholm. Han är tidigare Personaldirektör från Electrolux, mångårig medlem Senior Advisers och leder bl.a. den grupp som utvärderar ansökningar om medlemskap till föreningen.

Hur många medlemmar är ni i Senior Advisers i dag?

För närvarande är vi 22 medlemmar, säger Bo, och vi tar fortfarande in fler medlemmar som möter kraven på erfarenhet och kompetens. Framförallt vill vi attrahera personer med lång erfarenhet från företagsledande positioner antingen som chef eller specialist. De flesta av våra medlemmar har drygt 30 års meriterande erfarenhet från privata företag eller offentlig sektor och har under åren skaffat sig en mycket bred kunskap, som de gärna delar med sig av.

Är det någon speciell profil ni söker?
Erfarenheten är naturligtvis adelsmärket, men sen är vi väldigt öppna varifrån du har skaffat dig din erfarenhet. I princip alla branscher är representerade här och vi har allt från f.d. koncernchefer, finansdirektörer, försäljningschefer till psykologer och fastighetsutvecklare bland medlemmarna. Viktigt är att man har energi, kreativitet och en vilja att utveckla både sig själva och Senior Advisers till kundernas nytta.

Hur är det med mångfalden?
Jag visste att du skulle ställa den frågan, skrattar Bo och fortsätter, vi vill definitivt ha med fler kvinnor! För närvarande har vi bara en kvinnlig medlem men ser gärna fler. När det gäller mångfald i yrkesmässig bakgrund är vi definitivt duktiga men som sagt, när det gäller kvinnor och medlemmar med utländsk bakgrund finns mer att göra.

Hur blir man medlem då?
Det enklaste är att ta kontakt med mig själv, säger Bo, eller mina kollegor Anders Hallberg och Sten Hansson som båda ingår i rekryteringskommittén. Ett välskrivet CV med en motivering varför man vill bli medlem är oftast första kontakten. Om man känner en medlem kan det också vara ett bra sätt att få kontakt och söka. Kontaktuppgifter till oss alla tre finns under fliken ”Våra konsulter” på hemsidan. Ansökan skickar man till vår mail adress info@senioradvisers.se

Vad händer sen?
När vi får in en ansökan kontaktar vi varandra i rekryteringskommittén och går tillsammans igenom bredd och djup från tidigare erfarenhet hos den sökande och hur den profilen kan komplettera oss övriga i Senior Advisers. Om vi tycker att ansökan ser intressant ut kallar vi till intervju så att vi får lära känna ”personen bakom CV:n” lite mer. Detta möte är naturligtvis mycket viktigt, fortsätter Bo, eftersom det också handlar om att personlighetsmässigt passa in i gruppen av övriga konsulter.
Om vi tre i gruppen är eniga och den sökande fortfarande är intresserad är det hela klart och Senior Advisers har fått en ny medlem. Krångligare än så är det inte, avslutar Bo.

lördag 5 juli 2014

Senior Advisers inbjuder dig att delta i ”Acceleratorprogrammet för Internationell Tillväxt”

Senior Advisers bjuder in ett 15-tal tillväxtföretag inom ICT-sektorn att kostnadsfritt delta i ett acceleratorprogram för internationell tillväxt under 2014-2015.

Vilka företag kommer att bli Sveriges nästa generation av internationellt framgångsrika företag?

Idag satsar man från ”Innovations-Sveriges” sida hårt på att hitta och stödja de företag som verkligen har potential att växa. Acceleratorprogrammet är en del av denna satsning inom ramen för Tillväxtverkets affärsutvecklingsprogram där syftet är att stärka svenska företags affärsutvecklings- och konkurrenskraft både på hemmamarknaden och internationellt.

Målsättningen med acceleratorprogrammet är att arbeta praktiskt och nå framgång i internationaliseringsarbetet med hjälp av ett agilt angreppssätet. Med detta som bas kommer resultat, metoder och ”best practice” att spridas vidare till andra tillväxtföretag samt de organisationer som stöder dessa i ”Innovations-Sverige”.

Programmet bedrivs  av Senior Advisers i samarbete med IT-konsultföretaget Ayond, branschorganisation SISP och Tillväxtverket.

Läs mer om programmets syfte, upplägg och hur man kan delta i detta i   –—LÄNK TILL PDF —– ”Inbjudan och projektpresentation”

Kontakta oss för att delta i acceleratorprogrammet,  på telefon 0709-10 25 80 , 0733-99 89 00

 

lördag 5 juli 2014