Arkiv för juli 2015

Vi önskar Glad Påsk

…till alla kunder, konkurrenter och andra trevliga människor. GLAD PÅSK! Vi är snart tillbaka igen.

Påsklilja

 

fredag 31 juli 2015

Coacha bort Chefstressen

Tidningen Chef, liksom artiklar på Linkedin, har på senare tid uppehållit sig mycket kring den stress många chefer känner i sin vardag och som orsakas av allt från upplevd tidsbrist till motsträviga medarbetare och omöjliga krav från ledning och ägare.

Naturligtvis finns det inte ett enda enkelt hjälpmedel för att avhjälpa sådan stress,  då situationerna är för komplexa och varierande, men kanske kan följande vara några tips:

 • Självinsikt. Det är inte ett nederlag att ta hjälp av andra som gått före och har erfarenhet av förändringsarbete syftande till en mer rimlig arbetssituation.
 • Synliga processer. Se till att det finns processer som synliga för hur Din enhet förväntas uppnå sina gemensamma mål. Det skall vara uppenbart för alla vem som gör vad, när, hur och varför. Utan detta är det omöjligt att skapa en helhetsbild alla kan dela.
 • Ordning och reda. Rensa regelbundet ut icke värdeskapande arbetsuppgifter och se till att det som faktiskt skall utföras är logiskt organiserat och enkelt tillgängligt för alla involverade.
 • Delegera! Många chefer, i synnerhet de som är nya i sina befattningar, kan ha svårt att leda sin organisation genom arbetsfördelning. Här gäller det att förstå nyttan av verktyg som arbetsbeskrivningar, målstyrning och uppföljningssamtal. Dessutom ställs krav på integritet och på tydlig kommunikation.
 • Förtroende. Utveckla ömsesidigt förtroende på arbetsplatsen. Visa som chef att Du litar på att Dina medarbetare är kompetenta att på ett självständigt sätt utföra de uppgifter Du givit dem. Här kan det ibland krävas både tålamod och överseende under en inledningsfas, men en människa som tillåts växa och utvecklas blir en långt större resurs än en som hålls tillbaka.

Ett lyckat genomförande av ovanstående innebär att chefen kan ägna sig åt sin egentliga uppgift, att leda och fördela arbetet. En arbetsplats är inte någon demokrati, men skall bygga på samförstånd kring roller och uppgifter. I en sådan situation minskar också stressen för chefen som inte behöver känna att han/hon förväntas vara operativ och genomförande, utan mer strategisk och långsiktig.

Senior Advisers har kompetensen, kunskapen och erfarenheten att stödja chefer och hjälpa dem ur en stressituation till ett mer balanserat arbetsinnehåll. Vi fungerar som coacher, mentorer eller allmänna rådgivare till främst mindre och medelstora företag.

 

Senior Advisers

Robert Skoog
Mars 2015

tisdag 28 juli 2015

Nio punkter för en effektivare ledning

På nätet (Inc, allabolag m.fl.)  cirkulerar en en 9-punktslista som skall leda mot en effektivare arbetsmiljö, samtidigt som medarbetarna känner sig mer uppskattade. En god cirkel med andra ord. De nio punkterna kan sammanfattas:

 1. Fira! = visa uppmärksamhet när resultat nås
 2. Rensa bordet! = skapa bra arbetsplatser
 3. Flyg! = ge möjlighet till att arbeta utanför ramarna
 4. Prata! = var öppen för idéer men sortera
 5. Stoppa negativitet! = ta tag i problem per omgående
 6. Våga misslyckas! = låt anställda försöka spränga sina egna gränser
 7. Sätt mål! = ge tydliga mål att arbeta mot, använd arbetsbeskrivningar som du själv författat
 8. Bojkotta möten! = färre men bättre strukturerade möten
 9. Mejla mindre! = ett samtal uträttar mer än en mail och snabbare

Allt det ovanstående låter så självklart att man kan undra varför det ens blir ett ämne på nätet?

En anledning är förmodligen att chefen inte är beredd att utöva sitt ledarskap på ett så synbarligen okontrollerat sätt.

”Vågar jag verkligen släppa efter, klarar jag att ta itu med den medarbetare som sprider negativitet, hur sätter jag egentligen mål och följer upp, hur mycket vågar jag delegera och hur gör jag?”

Många chefer och särskilt de som är nya i sin roll sitter helt säkert med dessa frågor ibland och många andra liknande.

Alla partners hos Senior Advisers ”have been there and done that”. Vi kan med vår erfarenhet coacha och vara ett stöd för enskilda ledare, likväl som för ledningsgrupper som vill utveckla sitt arbetssätt i enlighet med de nio punkterna, eller åtminstone en del av dem. Vi kan motivera och engagera. Vi har tiden och vi har lusten.

Testa! Vi hjälper företag och dig att utvecklas.

2015-01-21

Robert Skoog

måndag 27 juli 2015

Vill du nå högre höjder? Din tillväxtresa startar här!

2015_0620DIV0182

Hur går dina funderingar runt detta? Nöjd och lönsam eller orolig för kommande utmaningar? Både och? Vilken är rätt väga att ta? Vad kan tillväxt betyda för mitt företag? Vad är din egen tillväxtvärk?

1000 frågor om tillväxt och ingen tidigare erfarenhet. Ingen till hands för att bolla problemet med.

För att växa, då måste man ha tur, eller hur?

Fast alla som lyckas framgångsrikt kan ju inte ha bara haft tur. Fråga några företagare, så får du säkert höra fantastiska historier. Oftast kommer det dock fram att resan varit både krokväg och berg-och-dal-bana. Med målet i horisonten.  Tur? Jovisst, men det har också funnits vilja och hårt arbete. Det märkliga är att ju mer man har jobbat och ansträngt sig ju mer tur har man haft. Hänger det ihop på något sätt?

Vad säger de som redan gjort resan?

Vi har lyssnat på vad några företagare säger om vad de anser vara viktigt i en tillväxtresa och som har vågat ta nästa steg och lyckats. Många faktorer har påverkat. Naturligtvis har drivkraft, engagemang, envishet, uthållighet, långsiktighet funnits med i bilden.

Men även andra faktorer som påverkat, varav ett axplock här: – Att man hade fokus på sitt kärnområde. – Tog fram en strategi för att hantera problemlösning. – Hade tydlig nisch och profilering. – Vågade satsa och visa att man tror sin idé. – Vågade ta en risk. – Kunde tänka stort, skalbart och globalt redan från början. – Ville förbättra och förändra. – Sökte bra partners och samarbete. – Anställde personal som brinner för ämnet. – Involverade personal från början. – Att låta personalen växa med genom delaktighet och ansvar.

Varje dag är en utmaning, det känner alla som driver företag av. Missar man möjligheter finns konkurrenten där, kommer man inte med nya idéer och innovationer blir man efter, tar man inte chansen när den kommer så passerar den… till någon annan. Och allt när man har som mest att göra, med de dagliga uppgifterna: sälja, producera, leverera, fakturera… När ska man få tid, och när ska man våga. Och hur?

Låt oss måla upp ett tänkt scenario!

Du har passerat den första fasen i företagandet, du har kommit igång! Du har med passion för din idé skapat en produkt eller tjänst. Du har upptäckt en trend eller identifierat ett problem och hittat lösningen. Du har nått dina första kunder, som du nu ser som kundfokus. Det har varit ett hårt arbete där du har varit beredd att hoppa in och göra allt själv. Du har kanske etablerat samarbete med andra eller anställt några medarbetare. Tron på idén har gjort att dig uthållig och verksamheten har börjat rulla på.

Dags att fundera på framtiden, affärsplanen, ekonomin, arbetssituationen osv. Men du har klarat av den första fasen, att komma igång – startat eget – och det är värt en klapp på axeln. Sverige behöver dig.

Nästa fas på resan heter Tillväxt.

Du har lagt grunden. Och du har insett att det finns möjlighet att låta produkten eller tjänsten erövra nya marknader, geografiskt, utomlands eller genom att omforma produkten eller lägga till nya. Eller skapa nya marknader, där dina konkurrenter inte finns – ännu. Du måste rita om kartan, analysera verksamheten, skapa en ny målbild och vision, tänka i nya banor.

Du har till och med insett att i dagens allt snabbare affärsklimat har det blivit det en livsnödvändighet att växa.

Detta kommer att innebära förändringar. Mer personal, kanske mer finansiering, ny kompetens, omorganisation, nya krav på dig som ledare. Men också nya möjligheter och vinstnivåer och en säkrare framtid för ditt företag.

Många företagsledare vittnar om att lyftet kom när man började samarbeta med mentorer och rådgivare med erfarenhet från egna tillväxtresor och att det varit en bra grund och avstamp för den positiva utvecklingen.  Förutom passion, vilja och våga, kunskap om affären. Enkelt uttryckt tillväxtambition. Dessutom får man ett högre tryck med någon som ”pushar en framåt”, som Anna, en av de företagare som vi intervjuat, påtalar.

Samarbete med andra parter kan ta sig många uttryck.

Idag finns det ett stort antal aktörer om engagerar sig i olika typer av hjälp, support och rådgivning till mindre och medelstora företag i deras tillväxtambitioner. En rad nätverk existerar med både intressanta seminarier och givande träffar, där man träffar andra i samma situation och folk med erfarenhet som kan råda. Ett utbyte av erfarenheter och möjlighet att knyta nya kontakter.

En bra start för att kicka igång tillväxtresan är att tillsätta en advisory board som kan ge råd om tillämpliga metoder och även kan ta fram ett NU-läge, ett NY-läge och en strategi och sedan följa företaget på resan som stöd och bollplank. En väl beprövad process – som fungerar.

Var hittar jag rätt stöd?

Genom offentliga organisationer, som exempelvis Tillväxtverket, ALMI och Vinnova, kan du som företagare ansöka om hjälp. Alla dessa har i uppdrag av Staten att bidra med både affärsmässigt och ekonomiskt stöd (t.ex via EU-program). Dessutom finns s.k inkubatorer, företrädesvis med viss anknytning till universitet och lärocenter (science parks) runt om i landet, med verksamhet som finansiärer eller delägare i start-up-bolag, men även för företag som kommit en bit på väg.

Tillväxtverket driver idag ett antal program där syftet är att ta fram nya verktyg som kan användas för att hjälpa små företag att växa på olika sätt, för att kunna bli mer strategiska i sitt tänk och mer framtidsinriktade. Det behöver ju inte göras komplicerat, med rätt inställning är det faktiskt ganska enkelt.

Inte att förglömma många konsulter med erfarna ledare som har gedigen erfarenhet och har gjort tillväxtresan själv och som kan ge rådgivning och se till att inte just du fastnar i de fällor som kan finnas på vägen. Och som kan ge tips hur du idag sprider ditt budskap, genom dina åsikter på sociala medier, via dina kunders kunder, genom story-telling och delight. Sätten är många och nya.

Det finns en väg framåt. Ta gärna kontakt med
Företagarna Stockholm om du har frågor eller behöver hjälp att med kontakter. Din resa kan börja idag!

(Bra tips: googla på Företagarna Tillväxtvärk, hitta videon som berättar mer)2015_0620DIV0182

2015-06

Lennart Sandstrom

Vill du nå högre höjder –Tillväxtresan

söndag 26 juli 2015

Hur kan du internationalisera dina affärer?

Affärsförhandlingar och kulturella skillnader.

Många mindre och medelstora svenska företag har sannolikt både ambitionen och behovet av att ingå avtal med partners utanför landets gränser. Det är en naturlig och oftast eftersträvansvärd utveckling för verksamheter med internationellt gångbara affärsidéer och produkter.

Det kan handla om allt från att finna återförsäljare och distributörer till gemensam affärs- och produktutveckling för anpassning till nya marknader. Är man redan etablerad i Sverige, och har klarat de kritiska momenten med affärs- och marknadsplan, leverantörsavtal och kundrelationer m.m., är det kanske lätt att tro att man enkelt kan överföra sitt arbetssätt till den nya marknaden. Man väntar sig att en utländsk partner ska uppträda som de företag man samarbetar med här hemma.

Men så enkelt är det nog aldrig!

Det finns många skillnader och olikheter mellan vårt svenska sätt att hantera affärsrelationer och det sätt som gäller i andra länder. Dels handlar det naturligtvis om språket men framförallt om tydliga kulturella skillnader. Det gäller beteendet i vardagen, ledningskultur och särskilt i det här sammanhanget, förhandlingskultur. Utan att fördjupa sig i de många olika nationella särdragen kan man konstatera att ”landet annorlunda” finns redan direkt inpå våra gränser. Vi behöver inte gå längre än till våra nordiska grannar för att upptäcka förhållningssätt och förhandlingsmetoder som skiljer sig tydligt från våra svenska.

För de företagare som tänker börja med en internationalisering av sina affärer kan det därför vara klokt att använda sig av den kunskap, kompetens och erfarenhet som finns hos Senior Advisers på detta område. Våra konsulter har alla arbetat i internationella miljöer i olika sammanhang och har stor vana vid avtalsförhandlingar med utländska parter.

Vi hjälper

Vi hjälper de företagare som överväger någon form av utlandsetablering och som önskar rådgivning på vägen, inklusive förberedelse till och genomförande av avtalsförhandlingar.

Det är förvisso nyttigt att göra egna erfarenheter men det är också förståndigt att använda sig av andras!

2015-01-15

Sven Carlson

mailto:sven.carlson@senioradvisers.com

lördag 25 juli 2015

Gärna entreprenör men inte VD!

Tidningen Entreprenör beskriver i en artikel i senaste numret (2/2015) hur ”Alla vill bli entreprenör men ingen vill bli VD”, ett uttalande baserat på en enkät genomförd av Tillväxtverket.

Respondenterna är unga människor som gärna vill starta företag, men inte nödvändigtvis ta ledningen eftersom det uppfattas som alltför krävande vad avser ansvar och den tid som måste satsas. Frihet och fritid värderas högre av den yngre generationen än hög lön och andra materiella förmåner.

Enligt artikeln har detta lett till att generationsväxlingen i näringslivet, när det gäller att ersätta äldre ledare med yngre, har kommit av sig. Sverige har bara 27,6% unga chefer,  medan EU-snittet är 34% och vissa länder ligger på 50%. Det finns uppenbarligen behov av en hävstång för att driva på utvecklingen i rätt riktning.

Med tanke på att den nuvarande kadern av  chefer pensioneras i allt raskare takt, 40- och 50-talisterna är snabbt på väg att lämna arbetsmarknaden, så försvinner också det stöd en ung chef kan behöva under den första tiden i en ledningsbefattning.

Senior Advisers har erfarenheten, kunskapen och kompetensen att coacha och fungera som mentorer åt ledare på alla nivåer och kan medverka till att slussa in morgondagens ledare i VD-rollen eller annan ledningsbefattning.

Sverige har inte råd att tappa tempo i företagandet , 126 000 av dagens chefer beräknas sluta under de närmaste 10 åren, tvärtom måste ledarförsörjningen accelereras. Varför då inte ta hjälp av Senior Advisers?
Robert Skoog

Mars 2015

tisdag 21 juli 2015

Vill du nå högre höjder? Din tillväxtresa startar här!

Hur går dina funderingar runt detta? Nöjd och lönsam eller orolig för kommande utmaningar? Både och? Vilken är rätt väg att ta? Vad kan tillväxt betyda för mitt företag? Vad är din egen tillväxtvärk?

1000 frågor om tillväxt och ingen tidigare erfarenhet. Ingen till hands för att bolla problemet med.

För att växa, då måste man ha tur, eller hur?

Fast alla som lyckas framgångsrikt kan ju inte ha bara haft tur. Fråga några företagare, så får du säkert höra fantastiska historier. Oftast kommer det dock fram att resan varit både krokväg och berg-och-dal-bana. Med målet i horisonten.  Tur? Jovisst, men det har också funnits vilja och hårt arbete. Det märkliga är att ju mer man har jobbat och ansträngt sig ju mer tur har man haft. Hänger det ihop på något sätt?

Vad säger de som redan gjort resan?

Vi har lyssnat på vad några företagare säger om vad de anser vara viktigt i en tillväxtresa och som har vågat ta nästa steg och lyckats. Många faktorer har påverkat. Naturligtvis har drivkraft, engagemang, envishet, uthållighet, långsiktighet funnits med i bilden.

Men även andra faktorer som påverkat, varav ett axplock här: – Att man hade fokus på sitt kärnområde. – Tog fram en strategi för att hantera problemlösning. – Hade tydlig nisch och profilering. – Vågade satsa och visa att man tror sin idé. – Vågade ta en risk. – Kunde tänka stort, skalbart och globalt redan från början. – Ville förbättra och förändra. – Sökte bra partners och samarbete. – Anställde personal som brinner för ämnet. – Involverade personal från början. – Att låta personalen växa med genom delaktighet och ansvar.

Varje dag är en utmaning, det känner alla som driver företag av. Missar man möjligheter finns konkurrenten där, kommer man inte med nya idéer och innovationer blir man efter, tar man inte chansen när den kommer så passerar den… till någon annan. Och allt när man har som mest att göra, med de dagliga uppgifterna: sälja, producera, leverera, fakturera… När ska man få tid, och när ska man våga. Och hur?

Låt oss måla upp ett tänkt scenario!

Du har passerat den första fasen i företagandet, du har kommit igång! Du har med passion för din idé skapat en produkt eller tjänst. Du har upptäckt en trend eller identifierat ett problem och hittat lösningen. Du har nått dina första kunder, som du nu ser som kundfokus. Det har varit ett hårt arbete där du har varit beredd att hoppa in och göra allt själv. Du har kanske etablerat samarbete med andra eller anställt några medarbetare. Tron på idén har gjort att dig uthållig och verksamheten har börjat rulla på.

Dags att fundera på framtiden, affärsplanen, ekonomin, arbetssituationen osv. Men du har klarat av den första fasen, att komma igång – startat eget – och det är värt en klapp på axeln. Sverige behöver dig.

Nästa fas på resan heter Tillväxt.

Du har lagt grunden. Och du har insett att det finns möjlighet att låta produkten eller tjänsten erövra nya marknader, geografiskt, utomlands eller genom att omforma produkten eller lägga till nya. Eller skapa nya marknader, där dina konkurrenter inte finns – ännu. Du måste rita om kartan, analysera verksamheten, skapa en ny målbild och vision, tänka i nya banor.

Du har till och med insett att i dagens allt snabbare affärsklimat har det blivit det en livsnödvändighet att växa.

Detta kommer att innebära förändringar. Mer personal, kanske mer finansiering, ny kompetens, omorganisation, nya krav på dig som ledare. Men också nya möjligheter och vinstnivåer och en säkrare framtid för ditt företag.

Många företagsledare vittnar om att lyftet kom när man började samarbeta med mentorer och rådgivare med erfarenhet från egna tillväxtresor och att det varit en bra grund och avstamp för den positiva utvecklingen.  Förutom passion, vilja och våga, kunskap om affären. Enkelt uttryckt tillväxtambition. Dessutom får man ett högre tryck med någon som ”pushar en framåt”, som Anna, en av de företagare som vi intervjuat, bekräftar.

Samarbete med andra parter kan ta sig många uttryck.

Idag finns det ett stort antal aktörer om engagerar sig i olika typer av hjälp, support och rådgivning till mindre och medelstora företag i deras tillväxtambitioner. En rad nätverk existerar med både intressanta seminarier och givande träffar, där man träffar andra i samma situation och folk med erfarenhet som kan råda. Ett utbyte av erfarenheter och möjlighet att knyta nya kontakter.

En bra start för att kicka igång tillväxtresan är att tillsätta en advisory board som kan ge råd om tillämpliga metoder och även kan ta fram ett NU-läge, ett NY-läge och en strategi och sedan följa företaget på resan som stöd och bollplank. En väl beprövad process – som fungerar.

Var hittar jag rätt stöd?

Genom offentliga organisationer, som exempelvis Tillväxtverket, ALMI och Vinnova, kan du som företagare ansöka om hjälp. Alla dessa har i uppdrag av Staten att bidra med både affärsmässigt och ekonomiskt stöd (t.ex via EU-program). Dessutom finns s.k inkubatorer, företrädesvis med viss anknytning till universitet och lärocenter (science parks) runt om i landet, med verksamhet som finansiärer eller delägare i start-up-bolag, men även för företag som kommit en bit på väg.

Tillväxtverket driver idag ett antal program där syftet är att ta fram nya verktyg som kan användas för att hjälpa små företag att växa på olika sätt, för att kunna bli mer strategiska i sitt tänk och mer framtidsinriktade. Det behöver ju inte göras komplicerat, med rätt inställning är det faktiskt ganska enkelt.

Inte att förglömma många konsulter med erfarna ledare som har gedigen erfarenhet och har gjort tillväxtresan själv och som kan ge rådgivning och se till att inte just du fastnar i de fällor som kan finnas på vägen. Och som kan ge tips hur du idag sprider ditt budskap, genom dina åsikter på sociala medier, via dina kunders kunder, genom story-telling och delight. Sätten är många och nya.

Det finns en väg framåt. Ta gärna kontakt med Företagarna Stockholm om du har frågor eller behöver hjälp att med kontakter. Din resa börjar idag!

(Bra tips: googla Företagarna Tillväxtvärk, hitta videon som berättar mer)

 

2015-06-20

Lennart Sandstrom

 

 

måndag 20 juli 2015

Sveriges Internationella Talanger coachas av Senior Advisers

Senior Advisers driver tillsammans med Sveriges Internationella Talanger (länk) ett mentorprojekt. Senior Advisers har engagerat 10 st erfarna mentorer som under ett kvartal coachar adepter inom SIT.

Målet är att så många som möjligt snarast finner en anställning eller praktikplats. När vi efter kvartalet har summerar upp, finner vi att mer än hälften har blivit anställda och fått arbete med Senior Advisers som mentorer.

2015-05-20

  

Vad är Sveriges Internationella Talanger (SIT)?

Sveriges Internationella Talanger (SIT) är en organisation av och för utländska akademiker som var grundades i April 2014. Vi samlar utländska akademiker i en talangpool vilket gör det lättare för företag att hitta oss. Vi skapar ett forum för att utbyta information, knyta kontakter, och träffa näringslivet.  Vi vill bidra till en positiv förändring vad gäller integration och ge utländska akademiker en röst.

 

lördag 18 juli 2015

Kommunicera via sociala medier...även i projekten

Ett projekt — ett tillfälligt socialt nätverk

Ett projekt är ett tillfälligt socialt nätverk i vilket människor kommer samman för att arbeta mot ett gemensamt mål – oavsett om det är att skjuta upp en satellit i rymden, få sitt politiska parti omvalt eller lansera en revolutionerande ny produkt före konkurrenterna.

Nyckeln till framgångsrika projekt ligger i att förstå hur man kan få tillfälliga sociala nätverk att fungera bättre – vilket är den största huvudvärken för varje projektledare.

Det vanligaste missförståndet

Sociala medier har den senaste tiden publicitetsmässigt ”kapats” av varumärken somTwitter, Facebook, Pinterest etc, vilket fört med sig att det vanligaste missförståndet kring sociala medier är, att det mest handlar om privat skvaller och tidsslöseri. Det är att helt missa poängen!

Sociala medier är en revolution inom media och kommunikation

Där världen en gång var baserat på hierarkisk envägskommunikation – man lyssnade på radion, tittade på TV, läste tidningar, lydde chefens order och så vidare – har sociala media skapat en helt ny värld kännetecknad av tvåvägskommunikation, där vem som helst med några knapptryckningar kan nå ut och nå fram till dig eller mig.

Snabbt, effektivt och gratis

Därför kommer sociala medier agera som en befrielserörelse inom projekt och projektledning. Projekt misslyckas främst på grund av informations- och kommunikationsmissar. Det kan vilken projektledare som helst skriva under på.

Eller som en känd profil sagt: ”Det vanligaste problemet med kommunikation är illusionen att den har ägt rum.”

Sociala medier leder till säkrare projektmål

Användningen av sociala medier ger oss bättre möjligheter att effektivisera kommunikationen i projektarbetet och därmed nå projektmålen i tid, med lönsamhet och med förväntad kvalitet. Projektledning när den är som bäst.

2015-02-15

Lennart Sandstrom

tfn 070-3227440, mailto:lennart.sandstrom@senioradvisers.com

lördag 18 juli 2015

Spola riskkapitalet vid uppstart

Behöver du verkligen ta in riskkapital? Frågar man professorn John Mullins blir svaret: ”Inte nödvändigtvis”. Entreprenörer bör jaga kapital först efter att företaget skaffat sig en stadig bas bestående av betalande kunder.

Vid ESBRI-seminarium i Stockholm berättar professor John Mullins, vid London Business School, om varför kundfinansiering är vägen till framgång. I sin bok The Customer-Funded Business (från 2014) ifrågasätter Mullins jakten på riskkapital i bolagens uppstartsfas.

Namnlös

Han avråder entreprenörer från att sälja in sin affärsplan till investerare i ett tidigt skede. Anledningen är att den ursprungliga affärsplanen sällan fungerar. Men det är svårt att justera en affärsplan som en riskkapitalist investerat i, förväntningen är att just plan A ska lyckas.

– Som entreprenör går du då framåt i en tvångströja, säger John Mullins.

– Dessutom gör mycket riskkapital i starten entreprenören slarvig och lat med för mycket lättfångade pengar.

Att jaga riskkapital är också tidskrävande. Det är tid som Mullins tycker borde läggas på att värva kunder. Och det är precis det som är hans motto: ”låt kunden finansiera företaget, helst genom förskottsbetalningar”. På så sätt får företaget in pengar som kan användas till gradvis expansion, samtidigt som det finns bevis på verklig efterfrågan.

– I ett nötskal handlar det om att vi vet att kunden är kung, men vi har glömt att kunden också kan vara vår riskkapitalist, säger John Mullins.

Han har identifierat fem modeller för kundfinansiering:

 • Matchmaking-modellen,
 • Betala i förväg,
 • Prenumerationsmodellen,
 • Underskottsmodellen
 • Modellen för tjänst till produkt.

Alla dessa går ut på att skaffa kunder som på ett eller annat sätt kan betala i förväg.

– Ni kanske frågar er vad som är nytt med det här? Ingenting är nytt, modellerna har alltid funnits, säger han och nåmner företag som Microsoft, eBay och Dell, vilka byggts upp genom pengar från kunderna.

Ett nytt exempel är Airbnb som byggdes upp enligt matchmakingmodellen. Grundarna Brian Chesky och Joe Gebbia hyrde till en början ut luftamadrasser i ett rum i deras San Fransiscolägenhet när stora konferenser hölls i staden. Det visade sig finnas efterfrågan för både att hyra och hyra ut rum och lägenheter.

Det Chesky och Gebbia gjorde var helt enkelt att bygga en plattform för att matcha ihop köpare och säljare.

Ett annat exempel är indiska läxhjälpsföretaget Tutor Vista, som använde en prenumerationsmodell för läxhjälp online.

Gemensamt för dessa var att inget av företagen tog in något riskkapital i uppstarten. Men när de sökte kapital kunde de bevisa att koncepten fungerade, vilket resulterade i att investerarna stod på kö.

Men John Mullins trycker på att modellerna knappast är några mirakelkurer.

– Har jag sagt att det är lätt? Nej! Ska någon betala dig i förväg måste du lösa ett verkligt problem för kunden, säger han.

Mullins rekommenderar även riskkapitalister och affärsänglar att tänka till kring modellerna. Deras fokus borde vara att investera i företag som visar att de kan attrahera betalande kunder.

Faktum är att många riskkapitalfonder i USA inte levererar enligt förväntan. Statistik från Thomson/Reuters visar att ca 85-90 procent av riskkapitalfonderna i USA misslyckas med att ge en avkastning större än 25 procent av insatt kapital.

– Riskkapital är inte av ondo. Det jag är oroad över är timingen när det tas in i företaget, säger John Mullins.

På en fråga om Crowdfunding avråder Mullins bestämt från denna metod och ger exempel på företag som förvisso lyckats få ihop relativt mycket finansiering, men där man å andra sidan fått  en tidsslukande och svårhanterad situation att hantera med ett stort antal små och oerfarna delägare.

 

 5 modeller för kundfinansiering:

Matchmakingmodellen:  Företag som matchar ihop köpare och säljare. Exempelvis eBay, Expedia och Airbnb. Idén är att matcha ihop säljare och köpare utan att själv äga vad som köps och säljs. 

Betala i förväg:  Övertyga dina kunder om att betala i förväg. Antingen en del av kostnaden eller hela. Vanligt för exempelvis konsulter eller arkitekter.

Prenumerationsmodell:  Kunden betalar i förväg för en tjänst som återkommer.

Underskottsmodell:  Återförsäljare begränsar vad som finns tillgängligt till salu, både gällande tid och kvantitet. När varan är slut är den slut.

Tjänst till produkt:  Företag som börjar med skräddarsydda tjänster, men senare använder den samlade kunskapen om dessa för att skapa en paketlösning som står för sig själv. Exempelvis Microsoft som började med att bygga skräddarsydd mjukvara till olika pc-tillverkare för att sedan sälja operativsystemet som en färdig produkt.

Ref: Utdrag ut Entreprenör nr 2, 2015, Henrik Nygren

lördag 18 juli 2015