Arkiv för december 2015

Rätt styrelse kan tredubbla försäljningen!

Att tillsätta externa ledamöter i styrelsen för ett tillväxtföretag kan innebära en tredubbling av försäljningen, allt enligt aktuell forskning på Göteborgs Universitet där Kent Sahlgren redovisat en avhandling med detta uppseendeväckande resultat (tidningen Entreprenör, oktober 2015).

Hans forskning visar nämligen att snabbväxande företag med minst 50% externa styrelseledamöter under en treårsperiod ökade sin försäljning med 280% jämfört med företag med lägre andel externa ledamöter.

Det är främst tre anledningar till framgången, kontrollen av ledningen förbättras, service och rådgivning till ledningen blir ett aktivt stöd samt att de externa bidrager med sina egna nätverk. Kontaktytorna blir helt enkelt fler.

Senior Advisers har som affärsidé just att åtaga sig uppdrag som externa styrelseledamöter för att hjälpa mindre och medelstora företag komma ur startblocken och ut på marknaden större kraft än annars. Vårt koncept Advisory Board är också en möjlighet där vi finns mer i bakgrunden som stöd till styrelse och ledning.

Robert Skoog
Senior Advisers

 

söndag 6 december 2015