Arkiv för april 2016

Genomför dina strategier med framgångsrikt resultat! 4 steg...

Det sägs ibland att en halvbra strategi, som verkligen genomförs, är oändligt mycket mer värdefull än en briljant strategi som inte exekveras alls.Internationalization TVV

Förmodligen är ligger det en del i detta, men det ena behöver inte utesluta det andra. Det som dock absolut krävs, är att alla – från ledningen och hela vägen genom organisationen – har fokus på att inte enbart ta fram och utveckla strategin, utan också att faktiskt genomföra den. Exekveringen avgör.

Tillhör du en ledning som kämpar med att få medarbetarna att ändra gamla invanda beteenden för att göra det som krävs för att nå de affärskritiska målen? Funderar du på vilka alternativ som finns för framgång?

Ta hjälp av de fyra stegen nedan för att exekvera din strategi:

  • Välj det verkligen viktiga. Vilka mål är avgörande för framgång? Så viktiga att om de inte uppnås, så spelar det ingen roll om organisationen når sina andra mål eller inte?
  • Agera på det mest betydelsefulla. Vilka åtgärder har absolut störst betydelse för att nå målen eller inte? Fokuserar organisationen på dessa och mäts de lika noggrant som resultaten? Eller går större delen av energin i organisationen till att ”släcka bränder”? Alla dagliga händelser och som riskerar att hindra oss från att nå våra definierade mål.
  • Ta fram en tydlig måltavla. Hur säkerställer du att alla vet hur det går för verksamheten, att alla känner engagemang kring vägen till målen och att alla känner att de själva kan påverka resultaten genom de val de gör om hur de använder sin tid?
  • Skapa en tydlig och regelbunden uppföljning av ansvaret. Hur ofta håller vi varandra ansvariga för de åtaganden man har åtagit sig? Hur kan vi införa en agil process, där människor tar ansvar och håller varandra informerade om framstegen och problemen?Metod Tillväxtacceleratorn

Vill du ha mer stöd i detta så har vi en anpassningsbar metod för att starta och följa upp processen samt ett konkret verktyg för att få organisationen och styrelsen med på spåret.

Vi, inom nätverket Senior Advisers, har erfarenhet och förmåga att ta dig ett steg längre mot dina mål.

Kontakta oss

på telefon 070-322 7440 / 070-832 4780

för att få veta mera.

fredag 8 april 2016

6 saker du inte bör göra när du arbetar i team

Att arbeta i team är en konst. Om samarbetet fungerar rätt så är det ett vinnande koncept för ditt företag. Men det finns också risk att det spårar ur. Här pekar man ut sex felsteg som bör undvikas.

1. Sätta ihop teamen på måfå

Ett välfungerande team är inte något som kommer till av en slump. Att kasta ihop ett antal personer på måfå skulle hypotetiskt sett kunna fungera. Men för att vara säker på att lyckas gäller det att förstå hur komponenterna i ett team fungerar och hur du får till dem.

– Riktigt bra team är riktigt bra på att ha öppna, ärliga och transparenta samtal om sitt jobb, sina framsteg, sina misstag och sina framgångar – det handlar om trygghet och tillit.  Om den grunden inte finns kommer din laguppställning inte att fungera oavsett hur många stjärnor du placerar i samma rum.

2. Överskatta abstrakta mål

Högt satta mål som ”att förändra världen” kan vara en bra och inspirerande drivkraft och få teamet att känna sig mer meningsfullt. Men det är viktigt att också få med de mindre, personliga, perspektiven.

När team överskattar vikten av att ha en inspirerande vision när de sätter sina mål, riskerar de att inte bry sig tillräckligt om att se till att de personliga prioriteringarna rimmar med de stora målen. Om medlemmarna inte förstår vad de ska få ut av det personligen kan det vara svårt för dem att arbeta engagerat mot teamets mål.

Se alltså till att både ha stora, gemensamma mål och små, personliga, för att teamet ska prestera så bra som möjligt.

3. Underskattar strukturen

Att bara plocka in ett antal stjärnor i en grupp garanterar inte framgång, som sagt. Fundera i stället på vilka roller som behövs och välj personerna med omsorg. Väl strukturerade team slår nästan alltid team som satts ihop baserat på talang, kompetens eller IQ.

Ta därför tid på dig att verkligen hitta den struktur och de roller som krävs i teamet.

4. Regler, regler, regler

Det finns en tendens att team gärna vill skapa planer för varje tänkbar, och oförutsebar, situation. Men det tar energi och styr bort från den uppgift som man är satt att göra. Dessutom försämrar det människors förmåga att arbeta ihop.

I stället bör man fokusera på de få regler som kan ha störst inverkan på teamets kultur och prestation – nämligen de som avgör ”hur, varför och när” när det gäller informationsutbyte, beslutsfattande och konfliktlösning. Släpp resten.

5. Strunta i reflektionen

Det finns en felaktig föreställning att den som är framgångsrik inte behöver fundera kring vad som gick bra och vad som gick mindre bra och hur bristerna ska åtgärdas. Reflektion är en nödvändighet oavsett om det går bra eller dåligt. Att ta sig tid för kollar, statusrapporter och öppna samtal är en nyckel till ett gott lagarbete.

– Över tid kan dina framsteg, dina prioriteringar och ditt engagemang förändras. Därför är det så viktigt att ha regelbundna avstämningar för att på nytt bekräfta målen, statusen och utvecklingen framåt. Det behöver inte ta en hel dag, ett par minuter då och då eller ett ståuppmöte i veckan räcker bra.

6. Köra på karisma

Lagarbete fungerar riktigt bra när alla är eniga om syfte, mål och strategi. Det räcker inte med att skapa förändring eller motivera team enbart genom viljestyrka och karisma. Det är avgörande att du kommunicerar varför projektet är viktigt och hur teamen bäst kan bidra till att nå de gemensamma målen.

Man måste sälja in det så att teamen verkligen följer med. Dagens arbetsplatser är plattare, med färre hierarkier, det går fortare, är mer rörliga och mer projektbaserade. Det gör det ännu viktigare att få teamarbetet att fungera som det ska.

Referens:

– Artikeln är publicerade i IDG.se (2016-04-01), se artikel i länken, med uttalanden från Mario Moussa, professor vid The Wharton School of Executive Education, dom bedriver forskning kring detta ämne i USA.

2016-04-01

LS

fredag 1 april 2016