Arkiv för mars 2017

Kundvärvning -- en grundpelare för alla

Det företag som inte fokuserar på sin försäljning kommer på sikt inte att finnas kvar. Att attrahera nya kunder och att utveckla och behålla befintliga kunder måste vara en punkt som alltid finns med på dagordningen. Inte bara är säljarna på företaget skall arbeta med försäljning, utan det är något alla måste bidra mer i mindre eller större omfattning. Det finns en mängd olika saker alla kan bidra med, men två saker sticker ut. Dessa två kan alla göra som en naturlig del av sitt arbete och de hjälper till att öka försäljningen i hela företaget. Kundvärvning är en av hela företagets grundpelare – utan kunder, ingen affär…

Utdrag ur ”Försäljningschefen.se”  av Patrik Nordkvist 0709-10 22 00

 

Bygg förtroende

Försäljning handlar mer och mer om förtroende. Kunder väljer i stor utsträckning produkt eller tjänst utifrån att de har förtroende för den som skall leverera. Förtroendet finns till viss del i varumärket och själva företaget, men mer och mer finns det hos individerna som arbetar på företaget. Det innebär att förtroende byggs eller raseras så fort en kund eller potentiell kund kommer i kontakt med företaget.

Och alla på ett företag gör saker som i slutändan påverkar kunden. Arbetar du på lagret ansvarar du för att leveransen till kund blir rätt och kommer i tid, arbetar du på ekonomi skickar du fakturor, arbetar du på HR rekryterar du och utbildar de som möter kunden.
Alla har på så sätt ett ansvar för och kan påverka förtroendet hos potentiella och befintliga kunder. Förtroende kommer att leda till fler nya affärer och att dina kunder stannar längre och köper mer.

Bygg ditt nätverk

För alla som arbetar med sälj är det naturligt att alltid bygga sitt nätverk, men detta är minst lika viktigt för alla i organisationen att göra. Om alla chefer på ditt bolag ser till att bygga relationer med cheferna hos era befintliga och tilltänkta kunder kan det hjälpa till enormt i försäljningen. Om alla inom leveransen ser till att bygga nätverk hos era kunder kommer det att underlätta att behålla kunder.

Tänk när din lagerpersonal känner lagerpersonalen hos kunden. Hur lätt är det då inte att förbättra och fördjupa samarbetet. Så hjälp därför alla på företaget att bygga nätverk med era befintliga och potentiella kunder.

 

Gäller sedan att öka försäljningen – med konkreta och effektiva metoder

Ett ständigt fokus för alla som arbetar med försäljning.

Det finns sju mycket effektiva metoder för att öka försäljningen:

Säkerställ rätt inställning

Är du och alla dina säljare helt inställda på att slå budgeten eller finns det tendenser till ”Fat and happy”. Eller finns det tendenser till uppgivenhet och att man inte tror att man klarar sina mål. Allt är möjligt om du verkligen vill. Vill du inte öka försäljningen, hjälper vare sig säljkompetens eller säljaktivitet.

Utveckla dina befintliga kunder

Det snabbaste och mest kostnadseffektiva är att öka försäljningen till dina befintliga kunder. Fokusera på att lära känna dem ännu bättre och arbeta hela tiden med att utveckla hur du arbetar med merförsäljning och korsförsäljning.

Ta kunder från konkurrenterna

Med bra omvärldsbevakning kan du ha koll på vad som händer hos konkurrenterna. När någon kommer på obestånd, får kvalitetsproblem eller kanske en nyckelperson slutar kan det vara läge att gå in och försöka få över några av de större kunderna. Förbered dig genom att bygga upp en konkurrentdatabas så du lätt kan ha koll på vilka kunder respektive konkurrent har. Detta gör att du snabbt kan sätt igång bearbetningen när möjlighet ges och på så vis öka försäljningen.

Öka säljaktiviteten

Oavsett hur bra du är på försäljning, ökad aktivitet leder till ökad försäljning. Till viss del kommer alltid försäljning att vara ”numbers’ game”. Ett samtal till per dag eller ett extra besök i veckan leder till att du ökar försäljningen. Arbete därför hela tiden med att effektivisera ditt arbete så du kan skapa ökad säljaktivitet och därmed öka försäljningen.

Fokusera på kundnytta

Arbetar ni med att sälja genom att påvisa kundnytta eller är ni ute och genomför produktpresentationer? Grunden i att sälja via kundnytta är att genomföra bra behovsanalyser och utifrån det lösa kunderna problem. Fokus på kundnytta ökar försäljningen.

Utveckla din säljkompetens

De bästa idrottsstjärnorna tränar betydligt mer än de tävlar. För säljare är det oftast precis tvärtom, match varje dag. Sätt av tid för att träna och utveckla din säljkompetens. Läs en bok, gå på ett föredrag, lyssna på träningsband i bilen, läs om försäljning på nätet eller gå på en säljkurs. Du ansvarar för att hela tiden förbättra din säljkompetens och lära dig nyheter inom försäljningsteknik.

Skapa en säljande organisation

Är det bara säljkåren som arbetar med försäljning hos er? Genom att träna och framförallt arbeta med inställningen hos all personal som har kundkontakt kan man skapa en säljande organisation som kraftigt kan öka försäljningen.

Tänk när din lagerpersonal känner lagerpersonalen hos kunden. Hur lätt är det då inte att förbättra och fördjupa samarbetet. Så hjälp därför alla på företaget att bygga nätverk med era befintliga och potentiella kunder.

Om alla på ditt företag alltid arbetar med ovanstående saker kommer det att underlätta för nyförsäljning och befintliga kunder kommer att köpa mer och stanna längre.

Ökad försäljning och ökad vinst helt enkelt!

2017-03-18
 LeS
—————————————————
Författare Patrik Nordkvist
Utvecklar kunder, affärer och försäljning.
Över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD för snabbväxande bolag.
Skapar Ökad försäljning och Ökad vinst.
söndag 19 mars 2017