Arkiv för april 2017

GDPR på väg: “How it Works” -och 100 miljoner i böter

Företag blir ansvariga för att till 2018 säkerställa sitt efterföljande av de lagar och regler som omfattas av EUs General Data Protection Regulation. Företagens anpassning till GDPR skall vara helt klart OM ETT ÅR till 2018-05-25 och är utformad för att etablera en enda uppsättning av regler över hela Europa som reglerar hur data får lagras och användas, i syfte att ge alla enskilda individer bättre kontroll över sin egen ”personliga data”.

Brott mot GDPR kan ge 100 miljoner kronor i böter eller upp till 2% av bolagens globala bruttoomsättning, med en option att dubbleras i allvarligare fall.

Känns det läskigt?  Läs mer i följande skrift (klicka på länken för en PDF):

A LITTLE BEE BOOK

with Preparing for the General Data Protection Regulation (GDPR) – 12 Steps to Take Now

(some of these steps for organisations are summarised below):

1. Ensure key departments are aware that the law is changing, and to anticipate the impact of GDPR.

2. Document what personal data is held, where it came from and with whom it is shared.

3. Review current privacy notices and make any necessary changes.

4. Review procedures to address the new rights that individuals will have.

5. Plan how to handle requests within the new time frames and provide the required information.

6. Identify and document the legal basis for each type of data processing activity.

7. Review how consent is sought, obtained and recorded.

8. Make sure procedures are in place to detect, report and investigate data breaches.

9. Designate a Data Protection Officer to take responsibility for data protection compliance.

 

2017-04

Lennart S

 

tisdag 25 april 2017

Think Big! Din tillväxtresa börjar här!

Nöjd och lönsam eller orolig för kommande utmaningar? Både och? Vilken väg är rätt att ta? Vad kan tillväxt betyda för ditt företag?

Senior Advisers, konsulter inom affärsutveckling, reder ut småföretagarens vanligaste dilemman.

För att växa måste man ha tajming och tur, eller hur?
Alla som lyckas framgångsrikt kan omöjligt enbart ha haft tur. Fråga några företagare, så får du säkert höra fantastiska historier. Oftast kommer det dock fram att resan varit både krokig och som en berg-och-dal-bana. Men alltid med målet i horisonten. Tur? Jovisst, men framför allt har det också funnits vilja och hårt arbete. Det märkliga är att ju mer man har jobbat och ansträngt sig ju mer tur har man haft. Det verkar som om det hänger det ihop på något sätt … ?

Vad säger de som redan gjort resan?
Vi har lyssnat på vad några företagare säger om vad de anser vara viktigt i en tillväxtresa. Vad som fått dem att ta nästa steg och lyckas. Flera faktorer har påverkat. Naturligtvis har drivkraft, engagemang, envishet, uthållighet, långsiktighet funnits med i bilden. Men även andra faktorer har varit viktiga, såsom att man har fokus på sitt kärnområde. De har haft en tydlig nisch och profilering.
Framgångsrika företagare har också utformat en strategi för att hantera problemlösning. Vidare har de vågat satsa och visa andra att de trott på sin idé. Alla har tagit en risk, ibland större, ibland mindre. De har också haft förmågan att tänka stort, skalbart och globalt redan från början.

Intressant! Några fler gemensamma nämnare du sett hos växande företag?
Ja, de har inte gjort allting själva. De har sökt bra partners, varit noga med att endast anställa personal som brinner för ämnet. De har också varit bra på att involvera personal från början och låta personalen växa genom delaktighet och ansvar.

Hur får man tid att växa när varje dag är en utmaning?
Alla som driver företag känner samma sak. Missar man möjligheter finns konkurrenten där, kommer man inte med nya idéer och innovationer blir man efter, tar man inte chansen när den kommer så passerar den … till någon annan. Och allt när man har som mest att göra, med de dagliga uppgifterna: sälja, producera, leverera och fakturera. Mitt råd att att dela in sitt företagande i olika faser.

Faser? Hur menar du då?
Låt mig beskriva ett scenario. Du har passerat den första fasen i företagandet, du har kommit igång. Med passion för din idé har du skapat en produkt eller tjänst. Du har upptäckt en trend eller identifierat ett problem och hittat lösningen. Du har nått dina första kunder, som du nu ser som kundfokus. Det har varit ett hårt arbete där du har varit beredd att hoppa in och göra allt själv. Du har kanske etablerat samarbete med andra eller anställt några medarbetare. Tron på idén har gjort att dig uthållig och verksamheten har börjat rulla på.

Du har klarat av den första fasen, att komma igång – startat eget – och det är värt en klapp på axeln. Sverige behöver dig. Det är nu det är dags för fas två; att fundera på framtiden, affärsplanen, ekonomin, arbetssituationen och så vidare.

… och nästa fas på resan heter tillväxt?
Exakt. Grunden är lagd. Du har insett att det finns möjlighet att låta produkten eller tjänsten erövra nya marknader, geografiskt, utomlands eller genom att omforma produkten eller lägga till nya. Eller skapa nya marknader, där dina konkurrenter inte finns – ännu. Du måste rita om kartan, analysera verksamheten, skapa en ny målbild och vision, tänka i nya banor.  Du har insett att i dagens allt snabbare affärsklimat har det blivit det en livsnödvändighet att växa.

Detta kommer att innebära förändringar. Mer personal, kanske mer finansiering, ny kompetens, omorganisation, nya krav på dig som ledare. Men också nya möjligheter och vinstnivåer och en säkrare framtid för ditt företag.

Mer konkret, var börjar man?
Många företagsledare vittnar om att lyftet kom när de började prata med mentorer och rådgivare som med erfarenhet av egna tillväxtresor. Det känns ofta peppande och blir en bra grund, ett avstamp för den positiva utvecklingen. Därtill krävs en inre passion, vilja och mod och naturligtvis kunskap om affären. För den som vill växa handlar det om att få hjälp att uttrycka sin tillväxtambition. Genom att formulera och bolla ambitionen med någon som gjort samma resa, blir det mer på allvar. Företagaren känner också ett högre tryck när någon utomstående pushar på.

Vad ska man tänka på när man söker en sådan tillväxtmentor eller -rådgivare?

Samarbete med andra parter kan ta sig många uttryck. Idag finns det ett stort antal aktörer om engagerar sig i olika typer av hjälp, support och rådgivning till mindre och medelstora företag i deras tillväxtambitioner. En rad nätverk existerar med både intressanta seminarier och givande träffar, där företagaren träffar andra i samma situation.

En bra start för att kicka igång tillväxtresan är att tillsätta en ”Advisory Board”, det vill säga någon eller ett team av några som kan ge råd om tillämpliga metoder och även kan ta fram ett nu-läge, ett ny-läge och en strategi. Teamet följer sedan företaget på resan som stöd och bollplank. Detta är en väl  beprövad process – som fungerar.

Men hur använder man en beprövad metod som Tillväxtgeneratorn?

Senior Advisers har utvecklat en metod för att hantera din tillväxtresa och en verktygslåda för att ta små och medelstora företag till nästa nivå. Den är okomplicerad och lättanvänd och blir den snabbt till en integrerad komponent i det det operativa arbetet och i det strategiska styrelsearbetet.

Tillväxtgeneratorn har tre hörnpelare:Metod Tillväxtacceleratorn

  • Senior Advisory Board, ett beprövade koncept där företagets styrelse och ledning får hjälp av en grupp erfarna ledare, alla med bakgrund inom svenska och internationella verksamheter
  • GearUp-modellen, som utvecklats vid Stanford University och Stockholms Handelshögskola och bygger på en kundvärvningscentrerad strategi med samtrimmade metoder för marknadsföring, försäljning, produktion och tillväxtfaktorer samt på ”delight”-faktorn, innovation och disruptivt tänkande
  • Ett Agilt angreppssätt används vid genomförandet. Lättfotat, rörligt och situationsanpassat.

Processen är uppdelad i 4 steg (Analys, Åtgärd, Tillväxt, Hållbarhet).

Ett antal arbetsmöten ingår, 3-4 workshoppar på mellan en halv till en dag långa. Under en 4 månaders period tar vi fram strategier och åtgärdsplaner och genomför även praktiskt arbete i företaget. Bemanningen från företaget bör vara en handfull utvalda som tillsammans kan ge en helhetsbild av företagets status och planer, normalt från ledningsgrupp och styrelse, men även deltagande av representanter från anställda kan ske.

I tiden mellan arbetsmötena sker ett normalt dagligt arbete, men med bruk av de nytänkande verktygen som ingår i metoden. Allt som görs leder ditt företag vidare mot tillväxt och bättre lönsamhet, det är aktiviteter som bör ske för att ta de rätta och viktiga stegen mot tillväxt.

GearUp-modellen är det praktiska verktyg och täcker in nio huvudområden (gears): kunder, delight-faktorer, kundvärvning, affärsmodell, samarbetspartners, konkurrenter, internationalisering, teamwork. Dessutom en reality checklist-funktion, riskanalys, etik/moral och avstämning mellan de olika områdena (gear sync) samt översyn av organisationen.

Det agila genomförandet innebär ett fokus på visioner och snabba beslut, mer än att dokumentera affärsplaner.  Målsättningen är att snabbt etablera en okomplicerad lättförståelig och anpassningsbar metod med en genomtänkt och minimal dokumentationsmodell för den operativa företagsledningen och det strategiska styrelsearbetet. Som vi etablerar och utbildar för i startfasen och som sedan används regelmässigt i verksamheten och ger en hållbar tillväxt.

Inom Senior Advisers finns resurser som har kunskaper och kompetens samt egen erfarenhet av att utveckla företag och tillväxtresor, ge rådgivning och se till att inte just du fastnar i de fällor som kan finnas på vägen. Vi erbjuder rådgivning om hur du sprider ditt budskap, genom dina åsikter på sociala medier, via dina kunders kunder, genom storytelling och delight.

Vi finns för dig.  Din tillväxtresa kan börja här och nu! 

 

 

Läs mer om Tillväxtgeneratorn

2017-03

Lennart Sandstrom

onsdag 19 april 2017

Vi är tillbaka...redo för uppdrag

…nyfikna, pigga, flygfärdiga……..kunniga, kompetenta, erfarna!

Hör av dig!

Vi är tillbaka på startbanan, nu när vi tagit på rätt kostym igen..!

Flygklara

tisdag 18 april 2017

Vi hälsar 7 nya medlemmar och konsulter välkomna till Senior Advisers

Inför våren är vi nu glada att hälsa 7 nya Advisers välkomna – Anders, Sverker, Robert, Mats, Magnus, Jan och Göran –  i nätverket:

Ander Gynning, med inriktning mot försäljning, affärsutveckling och kapitalanskaffning. Telenor Satellite Communication och Rymdbolaget är företag där han verkat samt internationellt i Asien, Sydamerika och Nordamerika.

Sverker Björling, med inriktning som interimchef, med strategi- och affärsutveckling samt med styrelsearbete. Har bakgrund från Ericsson, NETnet International och  andra  telecom- och IT-företag. Även styrelseuppdrag i svenska tillväxtbolag.

Robert Kjelldorff, med inriktning mot styrelseuppdrag och rådgivning, strategi- och affärsutveckling, förändringsarbete och internationell etablering samt erfarenhet med inriktning på produkter för infrastruktur inom kraft-, transport- och telekommunikation, exempelvis ABB Drift, Ericsson Signal Systems,  Purcell Systems och internationellt från Egypten, Indien, Kina och Polen.

Mats C Johansson, med inriktning mot styrelseuppdrag och rådgivning, affärsutveckling, strategi- och förändringsarbete och internationell etablering med erfarenhet från IT- och flygindustrin såsom SAS, Computer Associates, Intentia, IFS och Saab. Bred internationell erfarenhet inom marknadsföring, försäljning och projektledning med arbete i Nordamerika och Asien.

Magnus Håkansson, med inriktning mot strategi- och affärsutveckling, förändringsarbete, internationella affärer, tillväxt och rådgivning. Erfarenhet från japanska, amerikanska och svenska bolag inom ICT-sektorn, med utlandsstationering i USA och England.

Jan Dahlman med inriktning mot HR, interim management, strategi och affärsutveckling, förändringsarbete, chefs- och karriärcoaching. Erfarenhet från statliga förvaltning, bilindustrin och vitvarubranschen, såsom Electrolux USA, Saab produktion och Länsstyrelsen.

Göran Hindemark, med inriktning styrelseuppdrag och rådgivning, turnaround och förändringsarbete. Erfarenhet från energi-, pappers- och massaindustrin, såsom Vattenfall, AssiDomön och Nynäs Petroleum.

Mer information kan återfinnas på deras profilsidorna under Våra Konsulter.

måndag 17 april 2017