Arkiv för maj 2017

Var beredd på den digitala chockvågen

Ofta när digitalisering kommer på tal så handlar det om företag som Spotify, Facebook, Airbnb, Uber. Dessa är företag som uppstått på Internet och som har slagit eller är på väg att slå ut hela ekosystem av företag.  I skuggan av dessa pågår dock mängder av digitaliseringsprojekt i etablerade företag med syfte att utveckla existerande produkter eller att skapa helt nya.

Att innovationer undergräver existerande verksamheter går som en röd tråd genom den industriella utvecklingen. Det är lätt att missa digitaliseringen som pågår för fullt i många etablerade företag och organisationer. I Tyskland sker digitaliseringen under parollen Industri 4.0, som är initierad av den tyska regeringen. I Sverige finns inget liknande initiativ och bilden är splittrad.

Inom Tillväxtverket har man dock fokus på området och presenterar en utlysning under maj månad 2017 för att kunna hjälpa medelstora företag i Sverige med bidrag för att höja  kompetensen på digitaliseringsområdet.

 

Utdrag ut DF Analys 2017-05-18, förf. Håkan Ogelid

Digitaliseringen av företag och organisationer har tagit fart på allvar

Att industrikoncernen Siemens genom digitalisering lyckats öka utfallet från en av sina fabriker hela 8,5 gånger, bevisar att potentialen är enorm. Nu är det hög tid att förbereda sig för både nya och förändrade kompetensbehov i organisationerna.

Digitaliseringen är högt prioriterad och har kommit högt upp på företagsledningens agenda och i en del företag även in styrelserummet. Som vanligt är det många orsaker till förändringen, men som en molnleverantör nyligen uttryckte det: ”I många branscher funderar man på vem som ska bli dess Uber eller rentav hur en Uber skulle se ut om någon extern aktör ger sig in i branschen”.

Synsättet illustrerar både en stress, på gränsen till skräck, och en förebild värd att försöka efterlikna. Frågan är bara hur det ska gå till. En mer teknisk förklaring till den starkare kraften i digitaliseringen är bl.a. två saker: billigare sensorer och möjligheten till dataanalys.

Sensorerna förändrar rollerna

Allt billigare sensorerna gör det möjligt att bygga in i förhållandevis enkla eller kanske hellre sedan länge etablerade produkter. Ett exempel är däckleverantören Michelin som med hjälp av sensorer i däcken kan informera om statusen på däcken och när de behöver bytas. Poängen är att det möjliggör för Michelin att ta helt nya ansvar.

Företagen kan numera självt ta ansvar för att optimera däckkostnaden och inte minst minska stillestånden för sina slutkunder – däck är en stor ständig kostnadspost för en åkare och stillestånd ett jätteproblem. Michelin får direktkontakt med slutkunden och kan förse dem med ett värde på ett sätt som de aldrig haft. Uppkoppling och automatisering möjliggör direktkommunikation med produkten och därmed kunden, något som traditionellt sker hos distributörer och verkstäder.

Gapet mellan människa och maskin driver på

Det är ofta gapet mellan kostnaden i att ha en människa eller maskin att utföra en tjänst, som är den grundläggande drivkraften för digitalisering. Automation har alltid pågått, men nu har den tekniska utvecklingen gjort det möjligt att ta den ett steg ytterligare.

På samma sätt som molntjänster möjliggör mer avancerad dataanalys, så kommer utvecklingen av artificiell intelligens, AI, att göra människors färdigheter överflödiga. Här finns det anledning att ha is i magen. Enligt analysföretaget Gartner är AI just nu på toppen i hajpkurvan. Det är tre till fem år kvar innan AI på allvar gör sitt intåg i företag och organisationer, menar Gartner.

Men det finns all anledning att redan nu förbereda sig på vilka färdigheter i organisationen som snart utförs bättre och billigare av maskiner. Inom IT är det exempelvis systemadministration, helpdesk, projektledning och applikationssupport.

I stället blir andra mänskliga färdigheter viktigare: datavetenskap, dataanalys, datasäkerhet och dataetik.

Tjänstefiering är förebild

Kraften i digitaliseringen ökar genom nya synsätt, som oftast innebär ”tjänstefiering” av en produkt. Ett exempel kan vara hur sällan en privatbil egentligen används. Kanske några få procent under en bils livstid. Transportförmågan används i mycket ringa omfattning. Mesta delen står den ”på vänt”. Det finns en enorm kapacitet av bilar som bara står. I stället borde vi ha det som en tjänst. I det här fallet en tjänst att bli körd till och från en aktivitet.

Digitaliseringen pågår således med full kraft i de flesta branscher och den ger resultat. Och den kommer att ytterligare påskyndas genom att allt fler företag anställer en CDO, chief digital officer, vid sidan av sin CIO. Rollen för en CDO är skräddarsydd för att öka intäkterna och att fokusera på det säljbara. En pikant sak i sammanhanget är att Volvo Cars nyligen rekryterade sin första CDO från McDonalds, vilket pekar på vikten av kundvärvning och kundfokus.

En absolut livsviktig uppgift för alla organisationer

För alla företag som vill överleva och växa krävs just att ta fram sin genomarbetade ”digitala strategi” att arbeta efter. En ögonöppnare för både ledningsgrupper och styrelser.

Det kan vara bra med is i magen ibland, men sitt inte still i båten. Gör dig beredd på chockvågen!

 


 

Håkan Ogelid är fil-kand i matematik och teoretisk filosofi

vid Uppsala universitet med lång journalistisk erfarenhet.

Han har bland annat varit chefredaktör för tidskrifterna

Civilingenjören och Civilekonomen.

I 20 år var han redaktionschef på Computer Sweden.

Idag är han frilans, hakan@ogelid.se

2017-05-22

LeS

söndag 21 maj 2017

6 misstag som gör att du får nobben av riskkapitalet

Behöver du finansiering?  Vilka fällor ska du undvika när du söker riskkapital – och hur du undviker dem…

Du har kämpat med din strålande idé, nu behöver du mer pengar för att förverkliga och nå ut med den – eller expandera.

Förutom banklån och crowd-funding kan riskkapital från affärsänglar eller organisationer som Almi vara möjliga sätt att få finansiering.

Men, vad krävs då av dig själv för att du ska lyckas få kapital?

Det finns några viktiga saker att tänka på.

Lovisa Skyborn, affärsutvecklare på Science park,

som hjälper företag i Jönköpings län med bland annat rådgivning och finansiering

delar med sig av fällorna som kan hindra dig att lyckas få finansiering –  och lösningarna.

Läs mer!

Utdrag ur ”DRIVA EGET” I SAMARBETE MED ALMI

6 misstag som du ska undvika

1. Du har dålig framförhållning
Riskkapitalbolagen vill inte känna sig stressade eller pressade, så det är viktigt att ha bra framförhållning när man ska ta in kapital. Ofta tar processerna lång tid och det är viktigt att som bolag planera för det så att man slipper visa upp en tom kassa.

2. Du har en orealistisk plan
Självklart vill riskkapitalister investera i bolag med stor potential, men det är samtidigt viktigt att visa en realistisk budget och presentera på vilka sätt du kommer att nå din budgeterade tillväxt.

3. Du försöker dölja sanningen
Mörka inte! Om du inte har en tydlig plan för vissa delar av din utveckling eller verksamhet så är det bättre att vara tydlig med det än att försöka dölja det.

4. Du visar inte hur du vill dela på risken
Riskkapitalbolag gör riskfyllda investeringar, men de vill att du ska dela risken med dem. Visa på vilka sätt du själv satsar på din idé och ditt bolag. Det kan till exempel vara att investera en del pengar själv eller att avstå från lön under den första tiden.

5. Du har en orimlig värdering
Försök att testa vilken värdering som är lämplig för just ditt bolag i den fas du befinner dig nu innan du går till potentiella investerare. I slutändan blir det ändå en förhandling, men det kan vara avskräckande för investerare om du presenterar en helt orimlig värdering.

6. Du är dåligt förberedd
Tänk igenom vilka frågor du kan komma att få och se till att ha svar på dem. Det gäller att du har tillräckligt på fötterna och har förberett dig.

Utdrag ur ”DRIVA EGET” I SAMARBETE MED ALMI

Skaffa riskkapital – fällor och möjligheter

Att skaffa riskkapital är inte så enkelt.

Många har sett de olika sätten i TV-programmet Draknästet, där entusiastiska företagare försöker sälja in sina idéer till ett gäng luttrade affärsänglar. I verkligheten går det inte lika snabbt och enkelt, men det handlar fortfarande om att sälja in din affärsidé.

Du ska inte bara sälja din idé utan minst lika mycket dig själv – investerarna måste ju kunna lita på att du kommer att få deras pengar att växa. Att ta in riskkapital och investerare är en process och det finns flera saker att tänka på.

1. När är riskkapital den bästa lösningen?

 • Den sekund du tar in investerare så bestämmer du dig indirekt för att någon gång i framtiden sälja eller börsnotera företaget. Investerarna vill ju få tillbaka sina pengar och göra en så kallad ”exit” – alltså sälja sin andel och investera i något annat.
 • Fördelen med att ta in kapital är såklart att du kan växa snabbare. För att ge två extrema exempel: Ingvar Kamprad har aldrig tagit in kapital och äger fortfarande sitt Ikea, medan företag som Facebook har tagit in kapital gång på gång. Många av grundarna äger därför numera bara några få procent av företaget – men det är värdefulla procent.
 • Skillnaden på de två företagen, och här har allt kapital hjälpt till, är att Facebook har kunnat växa mycket snabbare. Om du bestämt dig för att ta in riskkapital är en bra tumregel att hålla ut och ta in det så sent som möjligt. Väx så mycket du kan på egen hand – det ger dig ett bättre förhandlingsläge när det väl är dags att ta in pengar.

2. Vem ska jag ta in som delägare?

 • Att få nya delägare är som vilket kompanjonskap som helst – du kommer att få nya partner att driva företaget med.
 • Många gör misstaget att bara tänka på pengarna de ska få in, men kompetensen och kontaktnätet som kommer med dina investerare är minst lika viktig. Ni ska ju i flera år framöver fungera ihop som partners.

3. Var hittar jag investerare?

 • Potentiella investerare kan finnas överallt, inte minst i ditt eget kontaktnät. Men det finns också många andra forum där du kan hitta investerare. Ett sådant är nätverket Connect. Där kan du få hjälp att paketera och kommersialisera din idé och sedan få kontakt med rätt investerare.
 • Över 47 procent av de bolag som Connect i Sverige har sammanfört med investerare får in kapital inom sex månader – de vanligaste investeringarna ligger på 500 000–700 000 kronor. Almi har också program för att föra ihop företagare med investerare och på Svenska Riskkapitalföreningens webbplats (svca.se) hittar du mer information. Även inkubatorer kan vara ett sätt att komma i kontakt med investerare, se rutan på nästa uppslag.

4. Hur får jag dem att säga ja?

Investerarna köper in sig i ditt företag, men minst lika mycket i dig som person. Så det gäller att övertyga dem om att du är rätt person att förvalta deras pengar. Det innebär bland annat att:

 • Du måste kunna visa att du är bra på att sälja.
 • De ska tro på att du vill att företaget ska lyckas – och inte bara vill bli rik.
 • De ska känna att du är en ledare som kan ta hand om anställda och samarbeta med dina nya delägare.

5. Hur ska jag förhandla?

 • Det är bra om du har en erfaren investerare på din sida som kan hjälpa dig med värderingen av företaget och förhandlingen. De som sitter på andra sidan bordet har gjort det här många gånger och är erfarna förhandlare.
 • När du väl tar in pengar, gör det ordentligt. Många vill ta in en mindre summa pengar för att bygga företaget större och sedan ta in mer pengar ”billigare”. Men det tar tid och energi varje gång du ska ta in kapital och om du tar in mycket pengar på en gång så kan du i stället fokusera på att göra ditt företag framgångsrikt. Det kommer att göra både dig och dina investerare glada.
 • Övervärdera inte dig själv och ditt företag. Många har svårt för tanken att ge upp en stor del av sitt företag, men det är ofta fel. Facebook-grundarna äger bara några procent av Facebook i dag, men de procenten är troligen mycket mer värda än vad hela bolaget skulle ha varit om man inte tagit in kapital.
 • Hur du beter dig under förhandlingen kommer att vara avgörande för många investerare. När ni diskuterar hur många procent av företaget de ska få är det ofta ett sätt att testa dig. Så i stället för att surt stå fast vid att du bara vill ge bort 10 procent, möt investerarna i deras förslag – men kräv något annat i gengäld. Att du exempelvis ska få tillgång till deras säljstyrka eller något annat som de förfogar över. Då visar du att du tänker steget längre.

6. Så nu är det bara att köra. Lycka till!

Liten ordlista

Riskkapital = pengar som riskeras genom att investeras i till exempel ett företag.

Riskkapitalist = en person som investerar riskkapital i olika företag eller investeringar.

Affärsänglar = En form av riskkapitalister, ofta privatpersoner som investerar i mindre företag.

2017-05-09

onsdag 10 maj 2017