Arkiv för juli 2017

Digitaliseringsrådet missar den verkliga digitaliseringen!

Vilken är strategin vid digitaliseringen, som alla frågar efter…. ?

Ett snabbt scenario om den förändring man vill åstadkomma:Kvartal

Digitaliseringstrategin innehåller ett steg mot ett hållbarare samhälle med smarta städer och smarta transportsystem som gör att vi kan förbättra miljön. Resursbesparing med exempelvis digital vård så att mycket kan skötas på distans. Innovativa företag med möjlighet att öka export och vidga marknaden. Det krävs högre kompetens och behov av att förändra synen på utbildning i både grundskolan, högskolor och universiteten. Dessutom en förbättring av medborgarnas säkerhet och personliga integritet vid nyttjandet av det digitala samhället.

Och en hel del till…så hur gör man då?

Fonder

Förstå, att digitaliseringsbegreppet omfattar teknik och digitala verktyg som enbart är resurser för genomförandet, ex.vis 5G, robotar, AI, Internet of Things etc. Medan digitaliseringen innebär idéer som kräver innovation, disruption, nytänkande, kompetenshöjning, smartare och hållbarare processer. Gränssnittet mellan människa och system, dvs appar etc., är bara ytan. Det väsentliga är idéer och förändringen till smartare modeller för affärer och verksamhet, smartare processer och flöden är kärnan, den samlade integrationen av olika delar är kittet.

För att lyckas med digitaliseringstanken måste hela kedjan finnas med. Det kräver engagemang från toppen av organisationen och ny kompetens på alla nivåer inom områden som information, flöden och integration. Det kommer att bero mycket på smart teknik som lär sig själv , men utan nytänkande och smart kompetens kommer inget revolutionerande att hända.

Men Digitaliseringsrådet missar den verkliga digitaliseringen!

I regeringens nya digitaliseringsstrategi förs fram fem områden: expertis, säkerhet, innovation, ledning och infrastruktur. Allt detta är bra, men vad vi behöver först och främst, är att göra om vårt angreppssätt och det perspektivet saknas helt i regeringens strategi.
Digitalisering kräver också en snabb omställning; ändå är den politiska apparaten mycket trög. Och detta är det största hotet – att Sverige inte hinner med de kritiska förändringar som är absolut nödvändiga.

2017-07-07

LeS

lördag 8 juli 2017