Arkiv för november 2017

Senior Advisers gör skillnad i SPIDER-projektet

SPIDER (The Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions) stödjer utvecklingsländer genom att bidra med relevant IT samt med att skapa och stödja nätverk för samarbeten. Tillsammans med svenska och internationella partners främjar Spider utvecklingen av infrastruktur och mänskliga insatser inom strategiska områden som tillgänglighet, e-lärande, e-förvaltning och e-hälsa, med mänskliga rättigheter som utgångspunkt.

Kerstin Borglin är partner inom Senior Advisers och har uppdrag som enhetschef för SPIDER.

Kerstin Borglin, director of Spider, öppningstalade nu senast (19 november) vid en konferens i Kigali, Rwanda: ”ICT 4 Social Innovation: Session about Sustainability, Investment and Collaboration.” ”You need to put more thought on the implementation and financial sustainability of innovative products and projects”. ”Stealing ideas is also innovation, steal with pride!” ”If you are in the NGO sector and feel uncomfortable with the word ”profit think ”reinvestment”

”Jag har alltid velat jobba med något som gör skillnad”

– Jag har sett Afrika på plats och vet vilka möjligheter ICT (Information and Communications Technology) kan ge och hur mycket det kan förändra. Det går fort framåt i de här länderna, och mycket har hänt på 10 år. Mobiltelefonen är viktig i de här länderna där övrig infrastruktur är eftersatt. Utan en fortsatt satsning inom ICT4D-området (Information and Communications Technology for Development) kommer den fattiga delen av befolkningen att hamna på efterkälken.  Utan ICT kommer det inte att gå att driva utvecklingen t.ex. att det inte kommer att finnas böcker för alla barn – det faller på sin egen orimlighet. Och här kan ICT bidra. Det är de unga afrikanerna som driver på utvecklingen. Det är deras egen drivkraft som åstadkommit förändringen, och inte så mycket bistånd. Utmaningen  är att se till att det inte blir en digital klyfta inom länderna.

Kerstin har tidigare jobbat  i ledande befattningar både Sverige och utomlands, bland annat i Afrika. Kerstin  har jobbat framförallt inom marknad och service och haft resultatansvar för stora affärer och marknader bl.a. i södra Afrika och i Kenya.  Har sedan jobbat i olika Afrikaprojekt och varit aktiv i Östafrikanska Handelskammaren. Kerstin Borglin började jobba för Ericsson i Afrika 2003 – i ett expansivt skede när där inte fanns så mycket att bygga på. Hon har också bott och jobbat i Kenya. Utlandsåren i Afrika var otroligt spännande och lärorika.

KB

2016-12

lördag 18 november 2017