Arkiv för januari 2018

Mer affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket på gång...

Visste du att du idag kan få halva kostnaden betald genom ekonomiskt stöd från Tillväxtverket genom ett nytt program med affärsutvecklingscheckar på upp till 250 000 kronor!

 • Affärsutvecklingscheckarna är på 50 000 – 250 000 kronor och får motsvara maximalt hälften av kostnaderna för ditt digitaliseringsprojekt. Resten står ditt företag för.
 • Tillväxtverket är ansvarig myndighet för Affärsutvecklingscheckarna, men du ansöker hos den region där ditt företag har sin verksamhet.
 • Affärsutvecklings finns i alla regioner (utom Norrbotten, Västernorrland, Jämtland, Härjedalen, Gotland)

Affärsutvecklingscheckar är ett stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Två områden täcks in:

Internationalisering – för de som vill nå nya internationella marknader

Mer och mer leder till att vi ser hela världen som vår marknad. Nya produkter inom den digitala världen har ofta inga gränser utan marknaden är alla länder. Dock finns det hinder och olikheter som måste beaktas, både kulturellt, juridiskt, handelsavtalsmässigt med mera.  Och detta kräver egna insatser och anlitande av expertis på området. Här finns stora möjligheter om man får möjlighet att utvidga sin nuvarande verksamhet.

Digitalisering – för de som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen är här – och det berör alla företagare. En digital satsning kan verka krånglig och tidskrävande. Hur ska man börja? När ser man ser resultat? Många upplever att lönsamheten är för dålig för att klara en digital satsning.  Men det är ju precis tvärtom! Utan digitalisering blir den sämre. Det är dags att kavla upp ärmarna nu för ökad konkurrenskraft.

Och vinsterna med att digitalisera ditt företagande är stora:

 • mer effektiv och sparar tid som du kan lägga på annat
 • når ut till större marknader än tidigare
 • kan vara tillgänglig jämt och överallt och arbeta mer flexibelt
 • lättare att utveckla smartare produkter och tjänster
 • billigare när allt fler tjänster och lösningar finns på webben kostnadsfritt

Enligt EU-statistik ligger svenska småföretag efter inom digitalisering. I Sverige ligger endast 11 procent på en tillräckligt avancerad nivå när det gäller digital teknik. Siffran för Sverige är därmed lägre än i alla nordeuropeiska länder, och långt under det europeiska genomsnittet på 17 procent.

I korthet: digitaliseringscheckar:

 • Digitaliseringscheckar riktar sig till företag som vill uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse genom digitalisering för att förändra företagets verksamhet och processer eller organisation.
 • Med digitaliseringen ska nya värden skapas i företaget, enbart omvandling av något till digitalt format räcker inte för att erhålla bidraget.
 • Checkarna kan användas för att, exempelvis ta fram en digital strategi, en plan för fortsatt digitalisering och digital transformation eller ta fram nya tjänster med existerande data, utveckla kundrelationer eller ta fram juridikvillkor som rör digitala tjänster/produkter.
 • Anpassning till uppfyllande av GDPR gäller inte; inte heller inköp av material, licenskostnader, resor/utbildningar, produktion av webbplatsinnehåll; inte heller löpande app/webb-utveckling och affärsutveckling mot slutkund; inte heller framtagning av nya produkter/tjänster och marknadsföring mot slutkund

I korthet: internationaliseringscheckar:

 • Internationaliseringscheckar riktar sig till företag som vill förbereda fram till import/export, alternativt företag som redan är aktiva på utländska marknader för att bredda sig mot nya länder.
 • Ny marknad innebär att företaget inte är etablerat där; lokala representanter på plats betyder att inte att det är en ny marknad; att sälja på en marknad utan att vara etablerad där räknas däremot som en ny marknad; dock kan större länder omfatta flera olika nya marknader.
 • Checkarna kan användas för exempelvis undersökningar för lansering av produkter på en ny marknad i ett land utanför Sverige. Kostnader för konsultinsatser, resor men begränsat, deltagande i mässor, marknadsföring för att finna representanter, marknadsanpassning av produkt/tjänst.
 • Löpande affärsutveckling, försäljning, materialinköp, licenskostnader, patentansökningar, delegationsresor gäller inte checkarna för.

Hur och när ansöker jag?

 • Tillväxtverket är ansvarig myndighet för Affärsutvecklingscheckarna, men du ansöker hos den region där ditt företag har sin verksamhet.
 • Affärsutvecklings finns i alla regioner (utom Norrbotten, Västernorrland, Jämtland, Härjedalen, Gotland)

Läs mer om hur du ansöker här. Lycka till!

Vi på Senior Advisers

hjälper gärna till att formulera din ansökan och att ta fram strategin för ditt företags digitalisering och internationalisering.

 

Dagens Industri

har skrivit en utförlig artikel (Di online 12/1 resp. Di:s tryckta tidning 16/1) om dessa checkar om maximalt 250 000 SEK från Tillväxtverket för projekt som rör Digitalisering och Internationalisering (bifogad länk ger Di prenumeranter access till hela artikeln)

Läs även mer på Di:s hemsida (om prenumeration finns på Dagens Industri) om Digitaliseringscheckarna och Affärsutvecklingscheckarna.

2018-01

LeS

torsdag 18 januari 2018

8 förutsägelser om vår värld år 2030

Det som Brexit och Donald Trumps segrar visar, är att förmågan kunna förutsäga ens den omedelbara framtiden är ingen lätt bedrift. När det gäller hur vår värld kommer att se ut på medellång sikt – hur vi kommer att organisera våra städer, varifrån vi får vår kraft, vad vi äter, vad det kommer att innebära att vara flykting – det blir ännu knepigare (läs om profetior som sprack)

Men att försöka föreställa sig morgondagens samhällen kan ge oss ett nytt perspektiv på de utmaningar och möjligheter som finns i dag. Experter från Global Future Councils ger här sin syn på världen i 2030 och dessa resultat, från shoppingdöden till den uppvaknande nationalstaten.

(läs originaltexten under varje rubrik)

 1. Alla produkter kommer att vara tjänster. “Jag äger inte någonting. Jag äger inte en bil. Jag äger inte ett hus. Jag äger inte några egna apparater eller kläder,” skriver Danish MP Ida Auken. Shopping är ett avlägset minne i staden år 2030, vars invånare har knäckt problemet ren energi och lånar det som de behöver vid behov. Det låter utopiskt, tills hon nämner att varje steg hon tar spåras och utanför staden bor skaror av missnöjda, den ultimata visionen av ett samhälle uppdelat i två.
 2. Det finns ett globalt pris på kol. Kina tog ledningen år 2017 med en marknad för handel med rätt att släppa ut ett ton CO2, och satte världen på en väg mot ett samlat pris på koldioxidutsläpp och ett kraftfullt incitament att överge fossila bränslen, förutsäger Jane Burston, Chef för Climate and Environment vid Storbritanniens National Physical Laboratory. Europa, däremot, befann sig under tiden i centrum av handel med billiga, effektiva solpaneler, eftersom priserna på förnybar energi sjönk kraftigt.
 3. USA:s dominans är över. Det kommer att finnas en handfull globala maktcenter. Nationalstaterna har iscensatt en comeback, skriver Robert Muggah, forskningsledare vid Igarapé Institute. I stället för en enda kraft, visar en handfull länder – USA, Ryssland, Kina, Tyskland, Indien och Japan den förnämste bland dem – upp halv-imperialistiska tendenser. Men samtidigt hotas statens roll av trender, inklusive ökningen av städer och spridning av nät-identiteter
 4. Farväl sjukhusvård, hallå självvårdTekniken kommer att ha i ännu högre grad avbrutit sjukdomar, skriver Melanie Walker, som är läkare och rådgivare vid Världsbanken. De sjukhus som vi känner idag kommer att vara på väg ut, med färre olyckor tack vare självkörande bilar och stora framsteg i förebyggande och personanpassad medicin. Skalpeller och organdonatorer är ute, små rör där robothantering och bio-printade organ är inne.
 5. Vi äter mycket mindre kött. Ganska likt våra farföräldrar kommer vi att hantera kött som en behandling snarare än en stapelvara, skriver Tim professor hos Population Ecology vid universitetet i Leeds, Storbritannien. Det kommer inte att finnas stora jordbruk eller små bondeproducenter som vinner, utan snarare en kombination av de två, med bekvämlighetsmat som omkonstruerats för att vara hälsosammare och mindre skadliga för miljön.
 6. Idag syrianska flyktigar , 2030 VDar. Högutbildade syriska flyktingar har kommit i rätt ålder år 2030 och skapar utrymme för ekonomisk integration av de som tvingats fly konflikten. Världen måste bli bättre förberedd för befolkning som är i rörelse, skriver Kjell Solis, grundare och VD för NGO Blue Rose Compass, eftersom klimatförändring kommer att ha fördrivit 1 miljard människor.
 7. De värden som byggt västvärlden har testats till bristningsgränsen.  Vi glömmer de kontroller och balanser som stödjer våra demokratier på egen risk, säger Kenneth Roth, CEO på Human Rights Watch. Ohämmat majoritetsstyre och attacker på våra system för kontroll och balans, är kanske den största faran idag till framtidens demokratier.
 8. “Runt 2030 är vi redo att flytta människor till den röda planeten.” Vad finns det mer, när vi en gång kommer dit kommer vi förmodligen att upptäcka tecken på utomjordiskt liv, säger Ellen Stofan, Forskningschef vid NASA. Stor vetenskap kommer att hjälpa oss att besvara stora frågor om livet på jorden, liksom öppna upp praktiska tillämpningar för rymdteknik.

Skrivet av Ceri Parker, Commissioning Editor, Agenda, World Economic Forum

2017-12-13

LeS

fredag 12 januari 2018