Arkiv för mars 2019

Klimatstrejken - ett tillfälle för företagare att komma till tals...

…och motivera skolorna och eleverna. I dagarna strejkade skolungdomar åter mot vuxnas passivitet i klimatfrågan, denna gång i tusentals städer i över hundra länder. Greta Thunberg höll tal på Mynttorget i Stockholm. Somliga är kritiska till att ungdomar strejkar i stället för att gå i skolan, och visst har de en poäng. Utbildning är en stor förmån som ungdomar måste lära sig att ta vara på.

Utdrag ur inlägg/artikel i Dagens Industri 2019-03-17

Det är i skolan grunden läggs för de kunskaper som krävs för att rädda klimatet, till exempel i matematik, kemi, biologi, fysik och samhällskunskap. Sannolikt är strejken en fantastisk möjlighet att öka elevernas motivation och inlärning.

Som alla lärare och föräldrar vet finns det ingen bättre morot för att få unga att lära sig än deras eget och kamraternas engagemang.

Alltför många i samhället, inte minst ungdomar, tror fortfarande att koldioxidutsläpp bara kan bekämpas med minskad handel, lägre tillväxt och tagelskjorta. Eftersom även näringslivets dynamik är helt nödvändig för att få ned utsläppen framstår sådan renlärighet som ett problem, faktiskt ett hot mot människors liv.

Strejkerna och intresset innebär ett unikt tillfälle för lärarna och företagarna att nyansera, att förklara hur viktigt samspelet mellan politik och näringsliv är. De måste passa på att berätta om de många tekniker för att minska koldioxidutsläppen som redan finns eller är under utveckling:

 • Att koldioxid behöver fångas inte bara för att vi syndar utan för att förverkliga nya fantastiska möjligheter med till exempel vätgas.
 • Att kärnkraft sannolikt är nödvändig för att klara elförbrukningstoppar.
 • Att stål, cement och tunga lastbilar hör till de värsta bovarna, men att till exempel SSAB håller på med ett spännande projekt för att minska sitt stora fotavtryck.
 • Att ägande och kapitalism avgör vad som utvecklas – oljeborrning eller syntetiskt bränsle – och att norska oljefonden just har beslutat sig för att sälja sina aktier i Royal Dutch Shell och BP eftersom förvaltarna inte längre tror på olja.

Behöver lärarna hjälp kan de bjuda in företagare, chefer, förvaltare och tekniker som kan berätta och fördjupa. De kommer säkert mer än gärna…

Om eleverna får chansen att lära sig mer kommer de att bli mer precisa och effektiva i sina krav på vuxenvärlden och på kuppen motiverade att räkna matte, fysik, procent och sannolikheter.


Författare: Lotta Engzell-Larsson, Dagens Industri  (lotta.e.larsson@di.se)


 

fredag 22 mars 2019

Den digitala världen efter konsumtionskollapsen

Hur kan du förbereda dig för ett digitalt värdeskapande som möter kraven på klimatsmarta livsstilar?

 • Greta Thunberg erövrar världen med sitt budskap om en förändrad livsstil för att rädda klimatet.
 • Årets julklapp 2018 var det återvunna klädesplagget.
 • I Eskilstuna finns en återbruksgalleria. Idén är att förädla, reparera och omvandla gamla saker till nya saker, som sedan säljs vidare och marknadsförs som ett klimatsmartare sätt att bedriva handel.
 • Och snart är det så skämmigt att berätta att du flugit, att du inte ens vågar nämna det.

Vad händer om trenden fortsätter? Om det blir en ny livsstil att konsumera så litet som möjligt?

Vår marknadsekonomiska modell bygger på konsumtion – kommer den att haverera?

Redan i en rapport från 2015 varnade World Economic Forum för att delningsekonomin, automatiserat värdeskapande med blockkedjor och robotiseringen kommer att undergräva skattebasen, med konsekvenser för pensionssystem och offentliga verksamheter. Snart kan vi vara där.

 • Hur överlever du en konsumtionskollaps?
 • Kan digitalt värdeskapande ersätta konsumtion av klimatbelastande produktion?
 • Har vi bara sett början på utvecklingen av digitala tjänster?
 • Vilken roll kommer superplattformarna (Amazon, Wechat, Alibaba m fl) att spela?
 • Kan en ny nivå av crowdsourcing vinna konsumenternas sympati?

DFS-EVENEMANG

Datum: 26 april 2019 – Tid: 09:00 – 11:30 – Plats: F7 möten och konferens – Adress: Fleminggatan 7
Kostnad:   310 kr inkl. moms (256 kr exkl. moms). Gratis för dig med kompetenspaketet ”Meet&Learn”.
För mer upplysningar kontakta stockholm@dfs.se

ANMÄL DIG HÄR

torsdag 14 mars 2019

Experter: Därför kan du inte vinna mot Skatteverket

….förvaltningsrätten och kammarrätten sitter i Skatteverkets knä….

Utdrag ur ”f+” (Publicerad 13 mars, 14:23)

– Det är tillräckligt många för att man ska kunna konstatera att skatteområdet är rättsosäkert. Det finns ingen tvekan om att förvaltningsrätten och kammarrätten sitter i Skatteverkets knä. Framförallt är det tydligt när domen går emot den som är skattskyldig och den bevisprövning som ligger till grund för beslutet inte redovisas, säger han och fortsätter:

– Det är stark oroväckande att endast de beslut som går emot Skatteverket motiveras. Det är som att domstolen utgår ifrån att Skatteverket i grunden har rätt varför den skattskyldige inte bara ska argumentera för sin sak utan även visa att Skatteverkets har fel. Domstolen verkar helt enkelt inte funderat över att processerna faktiskt drivs av enskilda handläggare som inte sällan fattar beslut som är direkt i strid med Skatteverkets officiella uppfattning,

Läs mer på f+ (www.fplus.se)

torsdag 14 mars 2019

Ger (digitalisering + ZIRP + nätverk) = tillväxt och/eller värde...!!!?? Se filmen "Jakten på den försvinnande tillväxten" , i huvudrollen Stefan Hyttfors i regi av Tillväxtverket

lördag 9 mars 2019