Arkiv för mars 2019

Den digitala världen efter konsumtionskollapsen

Hur kan du förbereda dig för ett digitalt värdeskapande som möter kraven på klimatsmarta livsstilar?

  • Greta Thunberg erövrar världen med sitt budskap om en förändrad livsstil för att rädda klimatet.
  • Årets julklapp 2018 var det återvunna klädesplagget.
  • I Eskilstuna finns en återbruksgalleria. Idén är att förädla, reparera och omvandla gamla saker till nya saker, som sedan säljs vidare och marknadsförs som ett klimatsmartare sätt att bedriva handel.
  • Och snart är det så skämmigt att berätta att du flugit, att du inte ens vågar nämna det.

Vad händer om trenden fortsätter? Om det blir en ny livsstil att konsumera så litet som möjligt?

Vår marknadsekonomiska modell bygger på konsumtion – kommer den att haverera?

Redan i en rapport från 2015 varnade World Economic Forum för att delningsekonomin, automatiserat värdeskapande med blockkedjor och robotiseringen kommer att undergräva skattebasen, med konsekvenser för pensionssystem och offentliga verksamheter. Snart kan vi vara där.

  • Hur överlever du en konsumtionskollaps?
  • Kan digitalt värdeskapande ersätta konsumtion av klimatbelastande produktion?
  • Har vi bara sett början på utvecklingen av digitala tjänster?
  • Vilken roll kommer superplattformarna (Amazon, Wechat, Alibaba m fl) att spela?
  • Kan en ny nivå av crowdsourcing vinna konsumenternas sympati?

DFS-EVENEMANG

Datum: 26 april 2019 – Tid: 09:00 – 11:30 – Plats: F7 möten och konferens – Adress: Fleminggatan 7
Kostnad:   310 kr inkl. moms (256 kr exkl. moms). Gratis för dig med kompetenspaketet ”Meet&Learn”.
För mer upplysningar kontakta stockholm@dfs.se

ANMÄL DIG HÄR

torsdag 14 mars 2019

Experter: Därför kan du inte vinna mot Skatteverket

….förvaltningsrätten och kammarrätten sitter i Skatteverkets knä….

Utdrag ur ”f+” (Publicerad 13 mars, 14:23)

– Det är tillräckligt många för att man ska kunna konstatera att skatteområdet är rättsosäkert. Det finns ingen tvekan om att förvaltningsrätten och kammarrätten sitter i Skatteverkets knä. Framförallt är det tydligt när domen går emot den som är skattskyldig och den bevisprövning som ligger till grund för beslutet inte redovisas, säger han och fortsätter:

– Det är stark oroväckande att endast de beslut som går emot Skatteverket motiveras. Det är som att domstolen utgår ifrån att Skatteverket i grunden har rätt varför den skattskyldige inte bara ska argumentera för sin sak utan även visa att Skatteverkets har fel. Domstolen verkar helt enkelt inte funderat över att processerna faktiskt drivs av enskilda handläggare som inte sällan fattar beslut som är direkt i strid med Skatteverkets officiella uppfattning,

Läs mer på f+ (www.fplus.se)

torsdag 14 mars 2019

Ger (digitalisering + ZIRP + nätverk) = tillväxt och/eller värde...!!!?? Se filmen "Jakten på den försvinnande tillväxten" , i huvudrollen Stefan Hyttfors i regi av Tillväxtverket

lördag 9 mars 2019