Kontakta oss för en första förutsättningslös diskussion.

Bli medlem hos oss

Är Du intresserad av att bli medlem kan Du höra av dig till oss via vårt kontaktformulär med en kort presentation av Dig själv.

Eller — Ring vår rekryteringsansvarige, Bo Stevenberg,  på telefon 070-575 80 33.

Medlemmarna i Senior Advisers  rekryteras till föreningen baserat på erfarenhet och kompetens.

  • Senior Advisers viktigaste tjänster är inom rådgivning och förändringsarbete samt som jobbcoacher eller mentorer till enskilda. Mycket ofta arbetar vi som chefer att hyra eller går in som projektledare.
  • Senior Advisers är en ekonomisk förening och ett nätverk av konsulter, alla med lång erfarenhet från ledande positioner i näringslivet eller den offentliga förvaltningen. Bland medlemmarna finns både generalister med bred erfarenhet av företagsledning, affärs- och organisationsutveckling och specialister med kompetens inom speciella områden.
  • Du kan läs mer här om medlemmarnas kompetensprofiler och specialistkompetenser
  • Senior Advisers har varit verksamt mer än 40 år och har idag cirka 20 aktiva medlemmar i Stockholm, men har ett klart mål att växa.
  • Medlemmarna utför uppdrag antingen i föreningens namn eller enskilt genom egna bolag.  Nätverkets samlade kompetens finns alltid tillgängligt som en resurs i uppdragen.
  • Vi har fristående systerorganisation i Malmö

     Kort-presentation Senior Advisers 2017 Sv