Använd digitaliseringscheckar...det är dags nu!

Visste du att du idag kan få halva kostnaden betald genom ekonomiskt stöd från Tillväxtverket genom ett nytt program med digitaliseringscheckar på upp till 250 000 kronor!

Digitaliseringen är här – och det berör alla företagare. En digital satsning kan verka krånglig och tidskrävande. Hur ska man börja? När ser man ser resultat? Många upplever att lönsamheten är för dålig för att klara en digital satsning.  Men det är ju precis tvärtom! Utan digitalisering blir den sämre. Det är dags att kavla upp ärmarna nu för ökad konkurrenskraft.

Och enligt EU-statistik ligger svenska småföretag efter inom digitalisering. I Sverige ligger endast 11 procent på en tillräckligt avancerad nivå när det gäller digital teknik. Siffran för Sverige är därmed lägre än i alla nordeuropeiska länder, och långt under det europeiska genomsnittet på 17 procent.

Och vinsterna med att digitalisera ditt företagande är stora:

 mer effektiv och sparar tid som du kan lägga på annat
 når ut till större marknader än tidigare
 kan vara tillgänglig jämt och överallt och arbeta mer flexibelt
 lättare att utveckla smartare produkter och tjänster
 billigare när allt fler tjänster och lösningar finns på webben kostnadsfritt

I korthet: digitaliseringscheckar:

  • Digitaliseringscheckar riktar sig till företag som vill stärka sin konkurrenskraft genom digitalisering, exempelvis genom att ta fram en digital strategi, en ny affärsmodell eller digitalisera företagets verksamhet och processer eller utveckla relationen med kunderna.
  • Syftet att höja den digitala kompetensen hos små och medelstora företag
  • Checkarna kan användas till att ta in extern kompetens på två sätt: köp av tjänst eller projektanställning. Kompetensen ska vara ny och nivåhöjande och ska bidra till att höja den digitala mognaden samt skapa nya värden i företaget.
  • Digitaliseringscheckarna är på 50 000 – 250 000 kronor och får motsvara maximalt hälften av kostnaderna för ditt digitaliseringsprojekt. Resten står ditt företag för.
  • Tillväxtverket är ansvarig myndighet för digitaliseringscheckarna, men du ansöker hos den region där ditt företag har sin verksamhet.
  • Digitaliseringscheckarna finns i alla regioner (utom Norrbotten, Västernorrland och Jämtlands län)

Läs mer om hur du ansöker här. Lycka till!

Vi hjälper gärna till att formulera din ansökan och att ta fram strategin för ditt företags digitalisering.

 

2017-01

LeS