Handledning TillväxtGeneratorn / GrowthGenerator

Denna handledning riktar sig mot de konsulter/konsultföretag i vars verksamhet ingår att stödja mindre och medelstora (SME) företag med tillväxtplaner/ambitioner och behöver metod och verktyg för att genomföra dessa.

TILLVÄXTGENERATORN (vårt underlag + vår metod + vår dokumentation)

 • varvat med egen erfarenhet av tillväxtarbete
 • och intresse för att hjälpa små och medelstora företag
 • samt lite utbildning i Gear UP och Advisory Board…

ger en bra grund för att medverka i att hjälpa svenska företag att ta ett nästa steg i sin tillväxt.

Bakgrund/Mål

Vi presenterar ett erbjudande för vårt prospekt (=presumptivt tillväxtföretag) att nå högre lönsamhet och bättre resultat samt hållbarhet.

MÅL: Vi tar den innovativa idén ut på marknaden med en strategi och affärsmodell som fungerar.

Detta erhålls genom att använda TILLVÄXTGENERATORN med processen Advisory Board, metoden och verktygen i GEAR UP samt ett lättrörligt och flexibelt angreppssätt.

 • Vi tar fram ett genomarbetat beslutsunderlag och värdering av den vision och de scenarier som finns för idén genom att utarbeta en strategi och åtgärdsplan, som vi sätter i händerna på kunden efter att ha utbildat och testkört
 • Vi sätter upp projektplanen med regelbundna avstämningsmöten/pulsrapporter
 • Att kommunicera förändringsprojektets resultat internt i företaget med mål att få all personal att medverka. Ta fram en kommunikationsplan

Den långsiktiga tanken är att TILLVÄXTGENERATORN ska finnas både i företagets operativa ledning och i dess styrelse.

 • Rollen som Advisory Board kan med tiden övertas av en professionell styrelse.
 • Vår roll som konsulter kan fortsätta om kunden efterfrågar vår kompetens, men ska i princip inte vara nödvändig för att hålla TILLVÄXTGENERATORN igång.

Metoden baseras på:

 •  Advisory Board, Senior Advisers beprövade koncept, där pilotföretagets styrelse och ledning får hjälp av en grupp erfarna ledare med bakgrund inom svenska och internationella verksamheter
 • Gear Up-modellen, som utvecklats vid Stanford och bygger på en kundvärvningscentrerad strategi med samtrimmade metoder för marknadsföring , försäljning, produktion och tillväxtfaktorer samt på DELIGHT-faktorn, innovation och disruptivt tänkande
 • Ett agilt angreppssätt vid genomförandet, dvs agera och reagera på det som är viktigt just nu (=lättrörlig!), vilket blir mer och mer en nödvändighet för att finnas i framkant på marknaden.

Beskrivning av Gear Up

 • Denna modell, som utvecklats vid Stanford och bygger på en kundvärvningscentrerad strategi med samtrimmade metoder för marknadsföring , försäljning, produktion och tillväxtfaktorer samt på delight-faktorn, innovation och disruptivt tänkande
 • Täcker in områdena: kunder, delight-faktorer, kundvärvning, affärsmodell, samarbetspartners, konkurrenter, internationalisering, teamwork samt ”reality checklist” och ”sync the gears”
 • Kundvärvning – affärsmodell – delight måste fungera ihop annars saknas förutsättningar att gå vidare.
 • Ett gemensamt samarbete mellan entreprenörer och akademiker med rötter i Harvard Business School och Stanford University och Handelshögskolan
 • Utbildningen vid Stanford och Stockholm School of Economics (Handelshögskolan) använder Gear UP idag

Material för metoden

För att med TILLVÄXTGENERATORN genomföra de arbetsmöten som behövs med kundförtaget har ett antal presentationsmaterial och dokumentationsmallar tagits fram. Samt utbildning/kurs för agerande konsulter:

 • Införsäljning
 • Utbildning för konsulter
  • TVV TillväxtGeneratorn Utbildning Workshop 1
  • TVV TillväxtGeneratorn Utbildning Workshop 2
 • Arbetsmöten med kundföretag
  • TVV TillväxtGeneratorn Workshop 1
  • TVV TillväxtGeneratorn Workshop 2
 • Dokumentation och arbetsmaterial
  • TVV WORKSHOP Bilder (MALL)
  • Bus Model Canvasm (MALL)
  • Frågeguide GearUp
  • PRES TVXTGEN OVERVIEW