Interime Management

Partner inom Senior Advisers vill göra skillnad

”Jag har alltid velat jobba med något som gör skillnad”

Kerstin Borglin är partner inom Senior Advisers och är även enhetschef för SPIDER. Hon har tidigare jobbat inom Ericsson i ledande befattningar både Sverige och utomlands, bland annat i Afrika.

Kerstin

Kerstin är utbildad civilingenjör inom maskin, och har verkat på många olika områden inom Ericsson. Hon har jobbat framförallt inom marknad och service och haft resultatansvar för stora affärer och marknader bl.a. i södra Afrika och i Kenya. 2011 lämnade hon Ericsson för att lära sig något nytt och har sedan jobbat i olika Afrikaprojekt och varit aktiv i Östafrikanska Handelskammaren.

– Jag har alltid velat jobba med något som gör skillnad, och inte bara jobba för brödfödan. Jag vill lära mig nya saker, betonar hon.

Kerstin Borglin började jobba för Ericsson i Afrika 2003 – i ett expansivt skede när där inte fanns så mycket att bygga på. Hon har också bott och jobbat i Kenya. Utlandsåren i Afrika var otroligt spännande och lärorika.

– Jag har sett Afrika på plats och vet vilka möjligheter ICT (Information and Communications Technology) kan ge och hur mycket det kan förändra. Det går fort framåt i de här länderna, och mycket har hänt på 10 år, understryker hon.

Mobiltelefonen är viktig i de här länderna där övrig infrastruktur är eftersatt. Utan en fortsatt satsning inom ICT4D-området (Information and Communications Technology for Development) kommer den fattiga delen av befolkningen att hamna ytterligare på efterkälken hävdar Kerstin. Och utan ICT kommer det inte att gå att driva utvecklingen. Kerstin konstaterar
t.ex. att det inte kommer att finnas böcker för alla barn – det faller på sin egen orimlighet. Och här kan ICT bidra.

– Det är de unga afrikanerna som driver på utvecklingen. Det är deras egen drivkraft som åstadkommit förändringen, och inte så mycket bistånd. Utmaningen nu är att se till att det inte blir en digital klyfta inom länderna, understryker Kerstin.

 

Kerstin öppningstalade nu senast (19 november) vid en konferens i Kigali, Rwanda:
ICT 4 Social Innovation: Session about Sustainability, Investment and Collaboration.

Key note by Kerstin Borglin, director of Spider.

”You need to put more thought on the implementation and financial sustainability of innovative products and projects”.
”Stealing ideas is also innovation, steal with pride!”

”If you are in the NGO sector and feel uncomfortable with the word ”profit think ”reinvestment”

 

SPIDER (The Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions) stödjer utvecklingsländer genom att bidra med relevant IT samt med att skapa och stödja nätverk för samarbeten. Tillsammans med svenska och internationella partners främjar Spider utvecklingen av infrastruktur och mänskliga insatser inom strategiska områden som tillgänglighet, e-lärande, e-förvaltning och e-hälsa, med mänskliga rättigheter som utgångspunkt.

 

söndag 29 november 2015