Sälj

Varför då, då...?

 Pratar en hel del med företagare. En hel del äldre (40+) erfarna företagare säger ”Digitalisera och automatisera?Stopp Varför då, då..? VI har ju alltid arbetat såhär och det har fungerat så här långt. Varför ska vi ändra på oss?”

Det är inte så konstigt att dom företagarna försvinner, då andra (yngre) entreprenörer kommer in och kör förbi dem och vinner affär efter affär efter affär…

Om du gör samma sak idag som du gjorde igår kommer du kanske få samma resultat imorgon. Troligtvis inte ens det… Dags att tänka nytt.

 

Tänkvärda ord…. från Peter Watz  

Utbildar och hjälper tjänsteföretagare med marknadsföring, försäljning, it och affärsutveckling. Föreläsare och inspiratör.. !!  www.peterwatz.se

2018-02

Lennart S

tisdag 20 februari 2018

7 sätt att nå framgång med CRM.

Framgång beror på väldigt ofta på ett maximalt utnyttjande av de egenskaper som CRM-systemet har. De flesta företag använder CRM-system, men inte alla använder deras fulla potential. Här är några sätt hur du kan använda CRM för att förbättra dina säljprocesser.

Ifrågasätt framstegen för att rätta till misstag

Du bör regelbundet analysera varför du lyckades med vissa erbjudanden och affärer och varför inte med andra?

Använd därför dina kontaktuppgifter i CRM-systemet, vilka innehåller kommunikationshistorik och verksamhetens art, för att ta reda på vad som triggade kundens beslut och som stängde affären – och tvärtom, varför inte.

Stötta ditt säljteam

Utöver de olika sätt som ditt CRM-system kan hjälpa dina säljare på, för att hantera klienter, kan du hålla dig själv uppdaterad om vad som pågår inom säljteamet genom att följa de aktiviteter som man åtagit sig, se kommunikationen med kunderna, antalet affärer som kommit till avslut etc.

 

Gör inte om, gör rätt direkt

Att starta dagen med att schemalägga dina aktiviteter och uppgifter är nyckeln till att spara tid och öka effektiviteten. Ditt CRM-system kan hjälpa till att optimera ditt säljteams dagsplaner.

Du kan spara tid på administrativa uppgifter genom att prioritera arbetsuppgifter och att få påminnelser om vad som ska utföras, vilket i sin tur kommer att resultera i ökad produktivitet och bättre omtanke om kunden.

Förutom att öka produktiviteten är det också viktigt att hålla säljteamet fokuserat och motiverat för att på ett bra sätt kunna utföra sina planlagda uppgifter. Att föreslå för dina säljare avdela viss personliga tid utanför sin arbetsplanering, som helt är avsedda för att återhämta sig och hämta motivation, kan visa sig vara en effektiv metod.

Det innebär att CRM-systemet uppför sig precis som en GPS och ser till att du sparar tid. Det är ute att använda sig av gamla kartan idag!

Samarbeta inom teamet

Team som samverkar ger din klient en positiv uppfattning om din verksamhet, vilket i sin tur återspeglar det sätt på vilket de uppfattar dina produkter och tjänster och även på ditt försäljningsresultat.

För ett bättre samarbete inom säljteamet skapa säljprocesser i ditt CRM-system för en överblickbar syn över dina säljprojekt. Lägg in alla uppgifter, deadlines och de resurser som behövs för att genomföra uppgifterna.

På så sätt blir allt transparent för alla i säljteamet, om sina egna uppgifter och om sina kollegors för att möjliggöra kontinuerligt informationsutbyte och undvika onödigt dubbelarbete.

Gör kunden nöjd

Nyckeln till nöjda kunder är att se till att de vet att du bryr dig om deras behov och önskningar.

Ditt CRM-verktyg är praktiskt här för att notera alla krav, frågor och problem vid varje möte eller kontakt, så att när någon av säljarna talar med kunden kan de uppdatera sig om tidigare samtal, aktuella dokument etc.

Med ett CRM-system blir detta mycket tryggare och enklare, då du direkt kan uppdatera uppgifter från din mobil, via e-post, kalender eller direkt i systemet.

 Håll kontakten… alltid

Ständig kommunikation ökar kundernas förtroende, vilket ökar dina chanser att göra affärer med dem. Du kan hålla kontakten med kunderna och vara uppdaterad på deras agerande genom sociala medier och kommunikationsmetoder i CRM-systemet.

Och kom ihåg att också hålla kunderna uppdaterade om dina egna aktiviteter samt din egen tjänsteutveckling, alla nyheter är av värde.

Och till slut… hur når du målen

Att ha en allmän strategi för att få avslut i en affär kanske inte fungerar med alla klienter. Genom att ha ett angreppssätt med delmål kan ditt säljarbete lättare anpassas till olika målgrupper.

Använd de urvalsverktyg som finns i CRM-systemet för att välja ut kontakter enligt olika kriterier såsom plats, bransch, storlek, verksamhet, befattning etc. Dock kan inte alla kontakter bli dina kunder, utan potentialen i varje möjligt prospekt bör också bedömas.

 

2017-10-15

LeS

tisdag 17 oktober 2017

How to excel under pressure and keep ahead of change and the competetion.... Old stuff, still hot...

 

………………       ………………       ………………      ………………     ………………     ………………     ………………      ………………     ………………     ………………      2017-09-08 21.29.11

 

2017-09-08 21.29.00

 

2017-09-08 21.28.12

…heard it before?? ….done it??? … well…never too late.

 

 

2017-09-09

LeS

söndag 10 september 2017

Kundvärvning -- en grundpelare för alla

Det företag som inte fokuserar på sin försäljning kommer på sikt inte att finnas kvar. Att attrahera nya kunder och att utveckla och behålla befintliga kunder måste vara en punkt som alltid finns med på dagordningen. Inte bara är säljarna på företaget skall arbeta med försäljning, utan det är något alla måste bidra mer i mindre eller större omfattning. Det finns en mängd olika saker alla kan bidra med, men två saker sticker ut. Dessa två kan alla göra som en naturlig del av sitt arbete och de hjälper till att öka försäljningen i hela företaget. Kundvärvning är en av hela företagets grundpelare – utan kunder, ingen affär…

Utdrag ur ”Försäljningschefen.se”  av Patrik Nordkvist 0709-10 22 00

 

Bygg förtroende

Försäljning handlar mer och mer om förtroende. Kunder väljer i stor utsträckning produkt eller tjänst utifrån att de har förtroende för den som skall leverera. Förtroendet finns till viss del i varumärket och själva företaget, men mer och mer finns det hos individerna som arbetar på företaget. Det innebär att förtroende byggs eller raseras så fort en kund eller potentiell kund kommer i kontakt med företaget.

Och alla på ett företag gör saker som i slutändan påverkar kunden. Arbetar du på lagret ansvarar du för att leveransen till kund blir rätt och kommer i tid, arbetar du på ekonomi skickar du fakturor, arbetar du på HR rekryterar du och utbildar de som möter kunden.
Alla har på så sätt ett ansvar för och kan påverka förtroendet hos potentiella och befintliga kunder. Förtroende kommer att leda till fler nya affärer och att dina kunder stannar längre och köper mer.

Bygg ditt nätverk

För alla som arbetar med sälj är det naturligt att alltid bygga sitt nätverk, men detta är minst lika viktigt för alla i organisationen att göra. Om alla chefer på ditt bolag ser till att bygga relationer med cheferna hos era befintliga och tilltänkta kunder kan det hjälpa till enormt i försäljningen. Om alla inom leveransen ser till att bygga nätverk hos era kunder kommer det att underlätta att behålla kunder.

Tänk när din lagerpersonal känner lagerpersonalen hos kunden. Hur lätt är det då inte att förbättra och fördjupa samarbetet. Så hjälp därför alla på företaget att bygga nätverk med era befintliga och potentiella kunder.

 

Gäller sedan att öka försäljningen – med konkreta och effektiva metoder

Ett ständigt fokus för alla som arbetar med försäljning.

Det finns sju mycket effektiva metoder för att öka försäljningen:

Säkerställ rätt inställning

Är du och alla dina säljare helt inställda på att slå budgeten eller finns det tendenser till ”Fat and happy”. Eller finns det tendenser till uppgivenhet och att man inte tror att man klarar sina mål. Allt är möjligt om du verkligen vill. Vill du inte öka försäljningen, hjälper vare sig säljkompetens eller säljaktivitet.

Utveckla dina befintliga kunder

Det snabbaste och mest kostnadseffektiva är att öka försäljningen till dina befintliga kunder. Fokusera på att lära känna dem ännu bättre och arbeta hela tiden med att utveckla hur du arbetar med merförsäljning och korsförsäljning.

Ta kunder från konkurrenterna

Med bra omvärldsbevakning kan du ha koll på vad som händer hos konkurrenterna. När någon kommer på obestånd, får kvalitetsproblem eller kanske en nyckelperson slutar kan det vara läge att gå in och försöka få över några av de större kunderna. Förbered dig genom att bygga upp en konkurrentdatabas så du lätt kan ha koll på vilka kunder respektive konkurrent har. Detta gör att du snabbt kan sätt igång bearbetningen när möjlighet ges och på så vis öka försäljningen.

Öka säljaktiviteten

Oavsett hur bra du är på försäljning, ökad aktivitet leder till ökad försäljning. Till viss del kommer alltid försäljning att vara ”numbers’ game”. Ett samtal till per dag eller ett extra besök i veckan leder till att du ökar försäljningen. Arbete därför hela tiden med att effektivisera ditt arbete så du kan skapa ökad säljaktivitet och därmed öka försäljningen.

Fokusera på kundnytta

Arbetar ni med att sälja genom att påvisa kundnytta eller är ni ute och genomför produktpresentationer? Grunden i att sälja via kundnytta är att genomföra bra behovsanalyser och utifrån det lösa kunderna problem. Fokus på kundnytta ökar försäljningen.

Utveckla din säljkompetens

De bästa idrottsstjärnorna tränar betydligt mer än de tävlar. För säljare är det oftast precis tvärtom, match varje dag. Sätt av tid för att träna och utveckla din säljkompetens. Läs en bok, gå på ett föredrag, lyssna på träningsband i bilen, läs om försäljning på nätet eller gå på en säljkurs. Du ansvarar för att hela tiden förbättra din säljkompetens och lära dig nyheter inom försäljningsteknik.

Skapa en säljande organisation

Är det bara säljkåren som arbetar med försäljning hos er? Genom att träna och framförallt arbeta med inställningen hos all personal som har kundkontakt kan man skapa en säljande organisation som kraftigt kan öka försäljningen.

Tänk när din lagerpersonal känner lagerpersonalen hos kunden. Hur lätt är det då inte att förbättra och fördjupa samarbetet. Så hjälp därför alla på företaget att bygga nätverk med era befintliga och potentiella kunder.

Om alla på ditt företag alltid arbetar med ovanstående saker kommer det att underlätta för nyförsäljning och befintliga kunder kommer att köpa mer och stanna längre.

Ökad försäljning och ökad vinst helt enkelt!

2017-03-18
 LeS
—————————————————
Författare Patrik Nordkvist
Utvecklar kunder, affärer och försäljning.
Över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD för snabbväxande bolag.
Skapar Ökad försäljning och Ökad vinst.
söndag 19 mars 2017

Allianser i affärsvärlden.

”Ensam är stark” är ett gammalt uttryck som håller dåligt i en alltmer krävande affärsomgivning. Inte ens de allra största företagen är utan partners, Volvo-Geely är ett belysande exempel men det finns många fler och i de flesta branscher. Även för tillväxtföretag kan det vara viktigt, kanske avgörande, att etablera samarbeten inom den egna branschen för att kunna nå fler kunder och marknader, öka volymerna och lönsamheten. Det kan naturligtvis vid första påseende verka vanskligt att exponera sig för konkurrenterna men med rätt utgångspunkter kan resultatet bli win-win för alla inblandade. Följande punkter bör vara vägledande när man börjar fundera på att initiera eller deltaga i en allians med andra företag:

  • Värde för kunden. Det värde som kunden upplever genom att handla med företag A måste bli större genom allianssamarbetet A-E. Ökad tillgänglighet, närhet på fler av kundens marknader, kortare time-to-market för produkterna m.m. är viktiga ingredienser.
  • Synergier. För i synnerhet ett tillverkande företag kan en allians innebära att man kan dela på kostnader för inköp, marknadsföring, lokaler, bättre kapacitetsutnyttjande, effektivare IT-stöd, bättre förhandlingssits genom ökad köpkraft etc.
  • Bättre marknadsposition. Jakten på marknadsandelar underlättas om både jaktmarken och  ”drevet” blir större. Det blir också lättare att hålla konkurrensen stången.
  • Mer attraktiv arbetsgivare. Ett från början lite mindre företag som ingår i en allians  kan också erbjuda fler och bättre utvecklingsmöjligheter för sina anställda, något som i vår globaliserade värld har stor betydelse för senare generationer.
  • Ägarvärde. Rätt uppbyggd skall en allians kunna erbjuda ägarna till de ingående företagen såväl ökat kassaflöde som en förbättrad lönsamhet genom den effektivisering, bättre lånevillkor och ökade volymer som alliansen medför.

Inom Senior Advisers har vi stor erfarenhet av att bygga förtroende mellan företag från olika kulturer och kan utgöra stöd för de verksamheter som tänkt sig etablera samarbeten men känner sig osäkra på hur man går tillväga.

2016-03-04

Senior Advisers/RS

fredag 4 mars 2016

Stjärnsäljaren lyckas med de stora affärerna

Ur VA. Publicerad 2015-11-16 12:15

Stjärnsäljaren som vet hur man lyckas med de riktigt stora affärerna!!

Med 100 av världens 500 största företag som kunder vet Christopher Engman hur man tar hem de riktigt stora affärerna.

Lär dig att pausa
”När det gäller stora affärer är det helt avgörande att du som säljare känner av när du bör gå vidare med processen, eller pausa. När det rör sig om stora summor, säg mellan 10 miljoner och 3 miljarder, är varje säljprocess ett investeringsbeslut – bara själva säljcykeln kan kosta flera miljoner. På det sättet skiljer det sig väldigt mycket från andra former av försäljning. Här är det nästan alltid bättre att pausa införsäljning på en kund och fokusera på andra kunder, om du känner att du inte kommer vidare. Med andra ord: diskvalificera tidigt men när du väl satsar, satsa hårt.”

Sälj problemet – inte lösningen
”Receptet för att lyckas med stora affärer är detsamma som att lyckas med en affärsidé, ett företag eller en tjänst. Du måste i första hand fokusera på problemet som din produkt eller tjänst ska lösa. Om din potentiella kund inte är medveten om att de har ett problem, behöver de heller inte köpa din lösning. Se till att lägga rejält med tid på att sälja in problemet – hoppa inte för snabbt vidare till att börja sälja lösningen. När kunden sedan har landat i att de faktiskt har ett problem, kommer viljan att köpa lösningen som en direkt konsekvens.”

Bygg ett starkt team
”Jag har helt ändrat tillvägagångssätt när jag rekryterar. Förr baserade jag mina beslut på de sökandes cv. Men det är helt fel. Jag har en bakgrund som fotbollsspelare och började intressera mig för vilka personlighetsdrag som förenar de spelare som vinner VM. Vid sidan av att vara en vinnarskalle måste du framför allt ha förmågan att ta negativ kritik, ha lätt att koncentrera dig och kunna prestera under hård press. Det har blivit mina riktlinjer när jag anställer – och det är ett vinnande koncept.”

Släpp på prestigen
”Fokusera på vad du kan lära dig, i stället för hur du uppfattas. När vi gör någonting på jobbet som vi känner att vi kanske inte lyckades så bra med blundar vi gärna och går vidare. Men det här är extremt viktigt: fokusera i varje situation på hur du kan bli bättre, vad du kan lära dig av misstagen i stället för att bli deppig eller besviken över att du har gjort ett snedsteg. Fokusera på utveckling snarare än prestige – framgången kommer på köpet om du utvecklas, lär dig och blir bättre. Det låter banalt, men den lilla skillnaden placerar dig snabbt bland de bästa. Efter femton år i arbetslivet gör jag det fortfarande och har bestämt att aldrig någonsin se mig som fullärd.”

Älska negativ feedback
”För att inte fastna i små misstag måste du få information om vad du ska bli bättre på. Börja aktivt uppsöka negativ feedback – det är det enda sättet att bli bättre på. Efter varje presentation, föredrag eller möte – fråga ut någon du känner som var på plats om det fanns något du gjorde som inte var så bra och vad hade du kunnat göra bättre.”

Christopher Engman,  41 år,  Grundare och vd Vendemore. Säljer riktade B2B-annonser på mediesajter över hela världen, så kallad account based marketing. Har startat Taxisystem och Retain24. Varit managementkonsult på Connecta och CIO på Retail & Brands.
tisdag 17 november 2015