Seminarium

Den digitala världen efter konsumtionskollapsen

Hur kan du förbereda dig för ett digitalt värdeskapande som möter kraven på klimatsmarta livsstilar?

 • Greta Thunberg erövrar världen med sitt budskap om en förändrad livsstil för att rädda klimatet.
 • Årets julklapp 2018 var det återvunna klädesplagget.
 • I Eskilstuna finns en återbruksgalleria. Idén är att förädla, reparera och omvandla gamla saker till nya saker, som sedan säljs vidare och marknadsförs som ett klimatsmartare sätt att bedriva handel.
 • Och snart är det så skämmigt att berätta att du flugit, att du inte ens vågar nämna det.

Vad händer om trenden fortsätter? Om det blir en ny livsstil att konsumera så litet som möjligt?

Vår marknadsekonomiska modell bygger på konsumtion – kommer den att haverera?

Redan i en rapport från 2015 varnade World Economic Forum för att delningsekonomin, automatiserat värdeskapande med blockkedjor och robotiseringen kommer att undergräva skattebasen, med konsekvenser för pensionssystem och offentliga verksamheter. Snart kan vi vara där.

 • Hur överlever du en konsumtionskollaps?
 • Kan digitalt värdeskapande ersätta konsumtion av klimatbelastande produktion?
 • Har vi bara sett början på utvecklingen av digitala tjänster?
 • Vilken roll kommer superplattformarna (Amazon, Wechat, Alibaba m fl) att spela?
 • Kan en ny nivå av crowdsourcing vinna konsumenternas sympati?

DFS-EVENEMANG

Datum: 26 april 2019 – Tid: 09:00 – 11:30 – Plats: F7 möten och konferens – Adress: Fleminggatan 7
Kostnad:   310 kr inkl. moms (256 kr exkl. moms). Gratis för dig med kompetenspaketet ”Meet&Learn”.
För mer upplysningar kontakta stockholm@dfs.se

ANMÄL DIG HÄR

torsdag 14 mars 2019

Ger (digitalisering + ZIRP + nätverk) = tillväxt och/eller värde...!!!?? Se filmen "Jakten på den försvinnande tillväxten" , i huvudrollen Stefan Hyttfors i regi av Tillväxtverket

lördag 9 mars 2019

Senior Advisers bjuder på tillväxt med...

…inspirationsseminarium torsdagen 15 mars. 

Välkommen att diskutera allt…

om innovation, nya metoder, strategi och praktiska erfarenheter

Torsdagen 15 mars 2018 kl. 15-17

hos

Senior Advisers,

Regeringsgatan 82 i Stockholm

 

Anmäl dig här go-seminar-150x150

lördag 24 februari 2018

Varför då, då...?

 Pratar en hel del med företagare. En hel del äldre (40+) erfarna företagare säger ”Digitalisera och automatisera?Stopp Varför då, då..? VI har ju alltid arbetat såhär och det har fungerat så här långt. Varför ska vi ändra på oss?”

Det är inte så konstigt att dom företagarna försvinner, då andra (yngre) entreprenörer kommer in och kör förbi dem och vinner affär efter affär efter affär…

Om du gör samma sak idag som du gjorde igår kommer du kanske få samma resultat imorgon. Troligtvis inte ens det… Dags att tänka nytt.

 

Tänkvärda ord…. från Peter Watz  

Utbildar och hjälper tjänsteföretagare med marknadsföring, försäljning, it och affärsutveckling. Föreläsare och inspiratör.. !!  www.peterwatz.se

2018-02

Lennart S

tisdag 20 februari 2018

Senior Advisers gör skillnad i SPIDER-projektet

SPIDER (The Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions) stödjer utvecklingsländer genom att bidra med relevant IT samt med att skapa och stödja nätverk för samarbeten. Tillsammans med svenska och internationella partners främjar Spider utvecklingen av infrastruktur och mänskliga insatser inom strategiska områden som tillgänglighet, e-lärande, e-förvaltning och e-hälsa, med mänskliga rättigheter som utgångspunkt.

Kerstin Borglin är partner inom Senior Advisers och har uppdrag som enhetschef för SPIDER.

Kerstin Borglin, director of Spider, öppningstalade nu senast (19 november) vid en konferens i Kigali, Rwanda: ”ICT 4 Social Innovation: Session about Sustainability, Investment and Collaboration.” ”You need to put more thought on the implementation and financial sustainability of innovative products and projects”. ”Stealing ideas is also innovation, steal with pride!” ”If you are in the NGO sector and feel uncomfortable with the word ”profit think ”reinvestment”

”Jag har alltid velat jobba med något som gör skillnad”

– Jag har sett Afrika på plats och vet vilka möjligheter ICT (Information and Communications Technology) kan ge och hur mycket det kan förändra. Det går fort framåt i de här länderna, och mycket har hänt på 10 år. Mobiltelefonen är viktig i de här länderna där övrig infrastruktur är eftersatt. Utan en fortsatt satsning inom ICT4D-området (Information and Communications Technology for Development) kommer den fattiga delen av befolkningen att hamna på efterkälken.  Utan ICT kommer det inte att gå att driva utvecklingen t.ex. att det inte kommer att finnas böcker för alla barn – det faller på sin egen orimlighet. Och här kan ICT bidra. Det är de unga afrikanerna som driver på utvecklingen. Det är deras egen drivkraft som åstadkommit förändringen, och inte så mycket bistånd. Utmaningen  är att se till att det inte blir en digital klyfta inom länderna.

Kerstin har tidigare jobbat  i ledande befattningar både Sverige och utomlands, bland annat i Afrika. Kerstin  har jobbat framförallt inom marknad och service och haft resultatansvar för stora affärer och marknader bl.a. i södra Afrika och i Kenya.  Har sedan jobbat i olika Afrikaprojekt och varit aktiv i Östafrikanska Handelskammaren. Kerstin Borglin började jobba för Ericsson i Afrika 2003 – i ett expansivt skede när där inte fanns så mycket att bygga på. Hon har också bott och jobbat i Kenya. Utlandsåren i Afrika var otroligt spännande och lärorika.

KB

2016-12

lördag 18 november 2017

Test fr mobil

testar att skiva inlägg från mobil

testar att skiva inlägg från mobil

testar att skiva inlägg från mobil

testar att skiva inlägg från mobil

testar att skiva inlägg från mobil

testar att skiva inlägg från mobil

 

måndag 30 oktober 2017

Beskattning av styrelsearvoden interpellation 31 augusti

Frågan om hur styrelsearvoden ska beskattas är högaktuell.
Hans Rothenberg (M) inlämnade igår en interpellation till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S), där han vill få svar på vilka åtgärder ministern avser vidta för att hantera följdverkningarna av Högsta förvaltningsdomstolens utlåtande.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/arvoden-i-bolagsstyrelser_H410595

Arvoden i bolagsstyrelser
Interpellation 2016/17:595 av Hans Rothenberg (M)
Inlämnad: 2017-08-16
Överlämnad: 2017-08-16
Från Hans Rothenberg M
Besvaras avNärings- och innovationsminister Mikael Damberg S

Arvoden i bolagsstyrelser
Interpellation 2016/17:595 Arvoden i bolagsstyrelser av Hans Rothenberg till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Den 20 juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen i en dom fast att styrelsearvode inte får ersättas mot faktura utan ska betalas ut som lön. Skatteverket kommenterade den 29 juni att man hädanefter kommer att följa rättspraxis och att det näringsbegrepp som infördes 2009 inte gäller längre. Sedan 2009 har svenska företag kunnat anlita erfarna styrelsearbetare och betala styrelsearvodet mot faktura. Detta gäller alltså inte längre.

Skatteverkets tolkning av domen försvårar och fördyrar för SME-bolag som tar in extern kompetens i styrelsen. Den tar bort en hel bransch och minskar antalet företagare. Möjligheten och viljan att ta in erfaren extern kompetens i styrelsen kommer att minskas samtidigt som färre nu ges möjlighet att på heltid och professionellt ägna sig åt att bidra till SME-bolagens tillväxt och utveckling.

Konsekvenserna av Högsta förvaltningsdomstolens beslut kommer att påverka Sveriges näringsliv på alla nivåer med långtgående konsekvenser.

Med anledning av detta vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att hantera följdverkningarna av Högsta förvaltningsdomstolens utlåtande?

 

Kommentar:

Damberg har dock passat frågan vidare till Finansminister Magdalena Andersson. Bevaras 31/8 och sänds förmodligen i SVT och i riksdagens webb-TV.

Näringsministern vill uppenbarligen inte stå upp för Sveriges näringsidkare utan det hela tenderar  att landa i maximering av skattemedel.

2017-08

LeS

 

fredag 25 augusti 2017

Strategin är död! Eller, är det taktiken?

I en värld av ständig förändring gäller antingen det ena eller det andra, vi kan inte längre räkna med att ha båda. Eftersom innovationer ökar sitt angrepp på vad vi tidigare kallade ”vår planeringsprocess” och S-kurvor följaktligen kollapsar, den ena efter den andra, komprimeras tiden. I spillrorna av vad som är kvar av vår strategistruktur, finner vi att det som vi har förlorat är den ordnade och uppmätta ”tidens gång”.

Tim Brown, hos IDEO, uttryckte det nyligen på detta sätt på Global Peter Drucker Forum 2016 i Wien: ”Så många saker som brukade har en början, en mitt och ett slut, har inte längre en mitt eller ett slut!” Vad är det som har försvunnit? Är det Strategi eller Taktik? Och spelar det någon roll? Utan en ordentlig mitt eller slut för alla initiativ, suddas distinktionen mellan strategi och taktik ut: taktik blir strategi, särskilt om de utförs på ett enhetligt och konsekvent sätt. Strategin i sin tur  sker nu i ögonblicket i form av ett gytter (eller inte) av en serie taktiker.

Före detta VD för eBay, John Donahoe, summerade vid en nyligen hållen inledningsföreläsning vid Stanford GSB: ”Det fanns inte ett ögonblick under de senaste 30 åren, där jag var säker på att jag gjorde rätt. Det fanns inte ett ögonblick, när jag var i mitten av det jag kände – ’utmärkt, jag fick allt detta förklarat och utrett’ – och så är det fortfarande.”

”I sådana situationer är sättet man beter sig på i marknaden, vilken brukade styras av ”strategi”, nu mer sannolikt att vara resultatet av en mångfald av experiment, förhoppningsvis samstämmiga och relativt fokuserade eller, i värsta fall möjligen spastiska och osammanhängande. Kan dessa utvecklas på ett sätt som uppmuntrar till reflektion, lärande och framdrift, särskilt när tidsramarna är så förtätade? Troligen inte – eller åtminstone inte på det sätt som vi trodde var möjligt. Inte undra på att John Hagel, Deloittes spjutspetscentrum, kan kräva att bli skonad från prognoser som är längre än 6 månader eller kortare än 20 år. I den stora klyftan mellan det omedelbart uppenbara och det strukturellt förutsägbara [demografi, teknologi etc.], ligger en mängd gissningar, aningar och förutsägelser som är ofta mer fiktion an fakta, och som nästan alltid är fel. Ändå är det exakt inom denna fantomrymd som detta strategibegrepp så länge har härskat. Vi vill ens sörja förlusten av det?”

Med taktik i förarsätet förändras allt: långsiktighet mot kortsiktighet blir meningslöst, förutsägelse är fortfarande möjligt som en aktivitet men sannolikt meningslös i sitt resultat, åtgärder slår analyserande, korrigerbart ersätter pålitligt. Det enda som vi vet är att det är i ”lärandet” snarare än ”beslutandet”, som förändringar kommer att ske och med detta i åtanke kan vi föreslå några riktlinjer för at ta oss an framtiden:

 • Ledarskapsegenskaper kommer att förändras kraftigt. Man har fört fram att ”kompetenser” blir mindre viktigt (särskilt i en värld där kunskap blir standardiserad) och att ”avsikter” kommer att få större inflytande, ett konstaterande som överensstämmer med grundläggande forsknings traditionella preferenser för ”att satsa på folk” när det gäller att bedöma förslag som ligger ”längre fram i de blå skyarna”.
 • Som en följd bör ”innovation” betraktas som ett verb som präglar vårt sätt att arbeta, snarare än ett substantiv som hänvisar till avdelningar, expertis eller projekt.
 • Detta innebär att alla kan bli en förändringsagent, alla har rätt att vara innovativa, alla kanske borde tänka på sig själva som entreprenörer. Det finns inte en enda plats i metoden ”Business Model Canvas” där inte disruptiv innovation förekommer!
 • Små insatser, många små insatser, är det bästa sättet att engagera vid en okänd framtid. INUITs grundare, Scott Cook, ”länkar explicit en kultur av experiment till bemyndigande och egenmakt. Ett stort verksamhetsexperiment måste inspirera till samma mått av entusiasm och engagemang hos företagsledningen som en bra affärsplan.” Och han har underlättat detta genom att skapa ett “Lean Experimentation Toolkit” som alla i organisationen skall använda.
 • ”Och om små insatser ska bli den metod som föredras för att engagera folk i framtiden då kan”, berättar Rita McGrath på Amazon,”att dra sig ur sådana satsningar vara lika viktigt som att gå in i dem.”
 • Vi måste ta bort ”långsamt” och ”sekventiellt” i allt vi gör för att bli snabbare och mer agila, flexibla. Haier har gjort detta genom att insistera om ”parallella” samtal i syfte att spara tid i sin kommersialiseringscykel, men ännu mer överraskande är ett avslöjande, att den nya brittiska finansministern, Phillip Hammond, har initierat ”mycket kortare genomgångar, levererade till honom två-tre gånger per dag för snabbare beslut” snarare än att uteslutande förlita sig på de välkända över-natten-recensionerna av ”röda boxar” vid politiska beslut.
 • Faktum är att enkla processer, såsom hur du sätter på och ta av skyddskläder, hjälpte ”outsiders” att stoppa Ebolafeberepedemin 2014 med nya fantasifulla angreppssätt i vården av patienter, liksom Airbnb:s lunchservering med olika maträtter på olika våningar är iscensatt för att uppmuntra ”slumpmässiga möten” och är ett sätt att göra förmågan att slumpmässigt finna lösningar, mindre slumpmässiga.

Alla dessa exempel är relativt små steg som, om de är i rätt riktning, kan leda till revolution och är alla en del av förändringen av tankemönstret hos organisationer och ledarskap.

De är också alla belysande aktivistförhållningssätt för ledarskap och kan så småningom visa att illusionen av strategi i verkligheten har varit mer en äldre nedärvd artefakt för långsammare och mindre ombytliga tider, än en vetenskap att överlämnas till kommande generationer.

———————————————————————————————————

CONTRIBUTOR Bill Fischer , ”I write about ideas, innovation, globalization & China.” 

Bill Fischer co-direct the IMD/MIT-Sloan Driving Strategic Innovation program. Previously the executive president and dean of CEIBS (the China-European International Business School) in Shanghai (1997-1999). Now the co-author of ”Reinventing Giants,” ”The Idea Hunter” and ”Virtuoso Teams.”

(Utdrag ur FORBES)

2017-01-18

LeS

onsdag 18 januari 2017

Partner inom Senior Advisers vill göra skillnad

”Jag har alltid velat jobba med något som gör skillnad”

Kerstin Borglin är partner inom Senior Advisers och är även enhetschef för SPIDER. Hon har tidigare jobbat inom Ericsson i ledande befattningar både Sverige och utomlands, bland annat i Afrika.

Kerstin

Kerstin är utbildad civilingenjör inom maskin, och har verkat på många olika områden inom Ericsson. Hon har jobbat framförallt inom marknad och service och haft resultatansvar för stora affärer och marknader bl.a. i södra Afrika och i Kenya. 2011 lämnade hon Ericsson för att lära sig något nytt och har sedan jobbat i olika Afrikaprojekt och varit aktiv i Östafrikanska Handelskammaren.

– Jag har alltid velat jobba med något som gör skillnad, och inte bara jobba för brödfödan. Jag vill lära mig nya saker, betonar hon.

Kerstin Borglin började jobba för Ericsson i Afrika 2003 – i ett expansivt skede när där inte fanns så mycket att bygga på. Hon har också bott och jobbat i Kenya. Utlandsåren i Afrika var otroligt spännande och lärorika.

– Jag har sett Afrika på plats och vet vilka möjligheter ICT (Information and Communications Technology) kan ge och hur mycket det kan förändra. Det går fort framåt i de här länderna, och mycket har hänt på 10 år, understryker hon.

Mobiltelefonen är viktig i de här länderna där övrig infrastruktur är eftersatt. Utan en fortsatt satsning inom ICT4D-området (Information and Communications Technology for Development) kommer den fattiga delen av befolkningen att hamna ytterligare på efterkälken hävdar Kerstin. Och utan ICT kommer det inte att gå att driva utvecklingen. Kerstin konstaterar
t.ex. att det inte kommer att finnas böcker för alla barn – det faller på sin egen orimlighet. Och här kan ICT bidra.

– Det är de unga afrikanerna som driver på utvecklingen. Det är deras egen drivkraft som åstadkommit förändringen, och inte så mycket bistånd. Utmaningen nu är att se till att det inte blir en digital klyfta inom länderna, understryker Kerstin.

 

Kerstin öppningstalade nu senast (19 november) vid en konferens i Kigali, Rwanda:
ICT 4 Social Innovation: Session about Sustainability, Investment and Collaboration.

Key note by Kerstin Borglin, director of Spider.

”You need to put more thought on the implementation and financial sustainability of innovative products and projects”.
”Stealing ideas is also innovation, steal with pride!”

”If you are in the NGO sector and feel uncomfortable with the word ”profit think ”reinvestment”

 

SPIDER (The Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions) stödjer utvecklingsländer genom att bidra med relevant IT samt med att skapa och stödja nätverk för samarbeten. Tillsammans med svenska och internationella partners främjar Spider utvecklingen av infrastruktur och mänskliga insatser inom strategiska områden som tillgänglighet, e-lärande, e-förvaltning och e-hälsa, med mänskliga rättigheter som utgångspunkt.

 

söndag 29 november 2015