Tillväxt

Svenska uppstickaren som går längre än Tesla

Med sina självstyrande elektriska containrar på hjul har svenska Einride lagt sig i omkörningsfilen tillsammans med Tesla i hopp om att dra ifrån marknadsledare som Volvo och Scania. Stora kunder som Schenker har redan hakat på och planen är att hundratals av Einrides T-poddar snart ska gå i skytteltrafik mellan svenska städer.

”Rent praktiskt har det nästan inte hänt någonting på hundra år på hård­varusidan för bilar”, säger Robert Falck, vd för den svenska lastbilsuppstickaren Einride som han var med och grundade 2016.

Bolagets idé är att köpa in hårdvaran från andra tillverkare och i stället koncentrera sig på mjukvaran. I februari i år visade Einride upp en fungerade modell av sin så kallade T-pod, ett helt elektriskt och självkörande transportfordon som ska ge lägre lönekostnader och inga dieselkostnader.

Vad Einride bygger har liknats vid ”containrar på hjul”. Mer specifikt handlar liknelsen om de slingstyrda truckar i fabriker som har säkerhetssystem, kan välja rutter och väjer för människor. Den logiken tar man och flyttar ut på vägarna och anpassar efter den mer komplexa miljön.

Sedan starten har man tagit in drygt 30 miljoner kronor i finansiering och bolaget håller nu på med att ta in mer pengar.

I kundlistan finns bland annat matvarukedjan Lidl och sedan all­deles nyligen den tyska transport- och logistikjätten Schenker. De första kundresorna med en T-pod kommer att ske redan till hösten 2018 enligt Einride.


Utdrag ur VA Insights  2018-09-04

2018-09-05

LeS

onsdag 5 september 2018

Strategin i styrelsearbetet

Alla bolagsstyrelser behöver dela sin tid mellan kontroll av det som redan skett och planering av det som skall uppnås i framtiden. I små tillväxtbolag är den balansgången extra viktig och en bra styrelse måste säkerställa att man har tillräckligt Fokus på framtiden.

SidobackspegelAktiebolagslagen är övertydlig vad gäller styrelsens ansvar för att ha kontroll på bolagets ekonomi och bokföring. Ändå är den viktigaste uppgiften för en styrelse att fastlägga de långsiktiga målen och utarbeta strategier hur bolaget skall nå dit. Styrelsemöten har vi kanske drygt en handfull gånger om året och varje möte brukar vara rätt så intensivt med alla punkter som skall hinnas med. Ofta används större delen av tiden åt att granska utfallet och jämföra det med budget eller föregående års resultat. I majoriteten av små och medelstora bolagsstyrelser så anser ledamöterna att man ägnar för lite tid åt strategier och framtid (källa Grant Thornton). Vad beror det på att många styrelser tittar mer i backspegeln än framåt genom vindrutan?

Ledningen har fullt upp

En bolagsledning är nästan alltid fullt sysselsatt med att sköta den dagliga driften. Affärer, personalfrågor, utvecklingsprojekt, kundsupport, investeringsbeslut – spännvidden är stor och tiden räcker inte till. I det lilla tillväxtbolaget är det ofta ännu värre då resurserna av nödvändighet är snålt tilltagna och ambitionerna ofta är desto större. Att få tid till strategier och framtidsplaner är svårt för en pressad ledning.

Enklare och bekvämare

Nästan alla ledamöter i en styrelse har själva en operativ karriär bakom sig. Därmed finns också en stor vana att följa upp ekonomiska utfall och läsa rapporter. Man är hemtam bland balansräkningar och resultatprognoser och förstår kopplingarna mellan affärshändelser och bolagets ekonomi. Det blir därför bekvämt att stanna kvar i ”komfortzonen” och överglänsa varandra i kommentarer och analyser av bolagets utfall.

Kontrollbehov

Den som inte har funderat över sitt uppdrag som styrelseledamot kan tro att det i allt väsentligt är fråga om kontroll och revision. Många styrelser gör det därför till sin huvuduppgift är att säkerställa att VD har kontroll på ekonomin, att bokföringen är korrekt och att skatter avgifter är betalda. Lovvärt, särskilt i ett litet tillväxtbolag, men långt ifrån tillräckligt.

Strategi, vad är det?

”I modern management används begreppet som ett uttryck för ambition och mål samt färdriktningen för att nå dit” (källa Bengt Karlöf i Styrelsen och strategiarbetet). Som grundregel kan man ansätta att frågor och beslut som har stor omfattning, som binder avsevärda resurser, som är svåra att överblicka konsekvenserna av eller som är svåra att återkalla, är av strategisk natur.

Grundelementen i de flesta bolagsstrategier är:

 • aktuella behov och motsvarande efterfrågan,
 • valda kundsegment,
 • bolagets utbud av varor och tjänster,
 • kärnkompetenser samt
 • konkurrensfördelar

En bra strategi förutsätter alltid att det finns långsiktiga mål som bolaget vill nå. Utan tydliga mål är det svårt att utarbeta någon färdriktning alls.

Vad kan styrelsen göra?

En styrelse som bara tittar bakåt tillför inte ledningen och bolaget så mycket. Det finns några grundläggande grepp som en styrelse skall överväga att ta.

Ta reda på ägarnas strategi – Allt styrelsearbete grundar sig i vad ägarna vill. Finns det ett ägardirektiv så är det bra. Om inte så ta en diskussion med de tongivande ägarna för att förstå ägarnas mål och strategier.

Använd styrelsens årscykel – planera så att minst ett av årets styrelsemöten ägnas åt mål, strategier och planer. Låt gärna ett sådant möte gå över två dagar så det finns tid att diskutera alla frågor som rör bolagets framtid.

Ta upp strategin på varje möte – ordföranden kan genom att styra vilka punkter som står på dagordningen och hur mycket tid som skall läggas på varje punkt säkerställa att styrelsen fördelar sin tid på rätt sätt.

Utmana ledningen – en aktiv styrelse som är påläst och engagerad i strategi och planering kommer att öka ledningens fokus på dessa frågor. En styrelse som inte gör det riskerar att ledningen helt tappar bort framtidsfrågorna när de dagliga frågorna tar all tid.

 

En styrelse som har strategi och framtidsfrågor överst på agendan är mer utmanande och krävande för de som arbetar i den. Men också intressantare och mer utvecklande för ledamöterna och framförallt av större värde för bolaget och dess ägare.

tisdag 6 mars 2018

Hur skapar man tillväxt, lönsamhet och harmoni i start-ups?

Du har klarat först fasen i företagandet;  du har kommit igång. Med passion för din idé har du skapat en produkt eller tjänst. Du har upptäckt en trend eller identifierat ett problem som du har lösningen på. Du har fått dina första kunder. Tron på din affärsidé har gjort dig uthållig och verksamheten rullar på. Hårt arbete, men du är igång – värt en klapp på axeln. Dags för nästa fas: att fundera på framtiden, affärsplanen, ekonomin, arbetssituationen, nya medarbetare, nya oupptäckta marknader och mycket mera.

Så, hur kommer du vidare? Här får du några råd på vägen:

Hitta en bra coach/rådgivare. Ingen klarar av allt själv. Det behöver inte vara en person från din egen bransch, utan snarare en erfaren ledare med bred utblick och god personkännedom.

Identifiera dina styrkefaktorer tillsammans med din rådgivare och se till att du kompletterar med det du inte själv är bäst på. Många nyföretagare är för ambitiösa, man vill för mycket. Samla krafterna till det som ger bäst resultat och bekymmer kan vändas till framgång med det du levererar.

Kör gärna ett program för utveckling av bolaget t.ex. Tillväxtgeneratorn från Senior Advisers som är en genomtänkt metod och ett väl fungerande verktyg.

Bejaka digitaliseringens fördelar. Jobba med att ständigt förbättra och ständigt förnya hemsida, webbshop och marknadsföring på Facebook och Linkedin.

Jobba hårt och koncentrerat, men sluta att oroa dig.  Se till att skaffa dig ett brett kontaktnät så att omvärldsförändringar inte kommer som en överraskning.

Glöm inte bort att ta väl hand om dina nära och kära och var generös mot de som stöttar dig. Se till att hitta rätt balans i livet  –  ta en liten time-out då och då!

På Senior Advisers har vi lång och vass erfarenhet att coacha tillväxtföretag, bland annat genom uppdrag för Tillväxtverket. Vi jobbar som förändringsledare, som Advisory Board, som styrelseledamot eller tillväxtcoacher.

Vill du ha högre tillväxt och bättre resultat, kontakta oss.

 2017-10-31

Eric Kjellberg

lördag 3 mars 2018

Senior Advisers bjuder på tillväxt med...

…inspirationsseminarium torsdagen 15 mars. 

Välkommen att diskutera allt…

om innovation, nya metoder, strategi och praktiska erfarenheter

Torsdagen 15 mars 2018 kl. 15-17

hos

Senior Advisers,

Regeringsgatan 82 i Stockholm

 

Anmäl dig här go-seminar-150x150

lördag 24 februari 2018

Varför då, då...?

 Pratar en hel del med företagare. En hel del äldre (40+) erfarna företagare säger ”Digitalisera och automatisera?Stopp Varför då, då..? VI har ju alltid arbetat såhär och det har fungerat så här långt. Varför ska vi ändra på oss?”

Det är inte så konstigt att dom företagarna försvinner, då andra (yngre) entreprenörer kommer in och kör förbi dem och vinner affär efter affär efter affär…

Om du gör samma sak idag som du gjorde igår kommer du kanske få samma resultat imorgon. Troligtvis inte ens det… Dags att tänka nytt.

 

Tänkvärda ord…. från Peter Watz  

Utbildar och hjälper tjänsteföretagare med marknadsföring, försäljning, it och affärsutveckling. Föreläsare och inspiratör.. !!  www.peterwatz.se

2018-02

Lennart S

tisdag 20 februari 2018

Mer affärsutvecklingscheckar från Tillväxtverket på gång...

Visste du att du idag kan få halva kostnaden betald genom ekonomiskt stöd från Tillväxtverket genom ett nytt program med affärsutvecklingscheckar på upp till 250 000 kronor!

 • Affärsutvecklingscheckarna är på 50 000 – 250 000 kronor och får motsvara maximalt hälften av kostnaderna för ditt digitaliseringsprojekt. Resten står ditt företag för.
 • Tillväxtverket är ansvarig myndighet för Affärsutvecklingscheckarna, men du ansöker hos den region där ditt företag har sin verksamhet.
 • Affärsutvecklings finns i alla regioner (utom Norrbotten, Västernorrland, Jämtland, Härjedalen, Gotland)

Affärsutvecklingscheckar är ett stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft.

Två områden täcks in:

Internationalisering – för de som vill nå nya internationella marknader

Mer och mer leder till att vi ser hela världen som vår marknad. Nya produkter inom den digitala världen har ofta inga gränser utan marknaden är alla länder. Dock finns det hinder och olikheter som måste beaktas, både kulturellt, juridiskt, handelsavtalsmässigt med mera.  Och detta kräver egna insatser och anlitande av expertis på området. Här finns stora möjligheter om man får möjlighet att utvidga sin nuvarande verksamhet.

Digitalisering – för de som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen är här – och det berör alla företagare. En digital satsning kan verka krånglig och tidskrävande. Hur ska man börja? När ser man ser resultat? Många upplever att lönsamheten är för dålig för att klara en digital satsning.  Men det är ju precis tvärtom! Utan digitalisering blir den sämre. Det är dags att kavla upp ärmarna nu för ökad konkurrenskraft.

Och vinsterna med att digitalisera ditt företagande är stora:

 • mer effektiv och sparar tid som du kan lägga på annat
 • når ut till större marknader än tidigare
 • kan vara tillgänglig jämt och överallt och arbeta mer flexibelt
 • lättare att utveckla smartare produkter och tjänster
 • billigare när allt fler tjänster och lösningar finns på webben kostnadsfritt

Enligt EU-statistik ligger svenska småföretag efter inom digitalisering. I Sverige ligger endast 11 procent på en tillräckligt avancerad nivå när det gäller digital teknik. Siffran för Sverige är därmed lägre än i alla nordeuropeiska länder, och långt under det europeiska genomsnittet på 17 procent.

I korthet: digitaliseringscheckar:

 • Digitaliseringscheckar riktar sig till företag som vill uppnå ökad konkurrenskraft och förnyelse genom digitalisering för att förändra företagets verksamhet och processer eller organisation.
 • Med digitaliseringen ska nya värden skapas i företaget, enbart omvandling av något till digitalt format räcker inte för att erhålla bidraget.
 • Checkarna kan användas för att, exempelvis ta fram en digital strategi, en plan för fortsatt digitalisering och digital transformation eller ta fram nya tjänster med existerande data, utveckla kundrelationer eller ta fram juridikvillkor som rör digitala tjänster/produkter.
 • Anpassning till uppfyllande av GDPR gäller inte; inte heller inköp av material, licenskostnader, resor/utbildningar, produktion av webbplatsinnehåll; inte heller löpande app/webb-utveckling och affärsutveckling mot slutkund; inte heller framtagning av nya produkter/tjänster och marknadsföring mot slutkund

I korthet: internationaliseringscheckar:

 • Internationaliseringscheckar riktar sig till företag som vill förbereda fram till import/export, alternativt företag som redan är aktiva på utländska marknader för att bredda sig mot nya länder.
 • Ny marknad innebär att företaget inte är etablerat där; lokala representanter på plats betyder att inte att det är en ny marknad; att sälja på en marknad utan att vara etablerad där räknas däremot som en ny marknad; dock kan större länder omfatta flera olika nya marknader.
 • Checkarna kan användas för exempelvis undersökningar för lansering av produkter på en ny marknad i ett land utanför Sverige. Kostnader för konsultinsatser, resor men begränsat, deltagande i mässor, marknadsföring för att finna representanter, marknadsanpassning av produkt/tjänst.
 • Löpande affärsutveckling, försäljning, materialinköp, licenskostnader, patentansökningar, delegationsresor gäller inte checkarna för.

Hur och när ansöker jag?

 • Tillväxtverket är ansvarig myndighet för Affärsutvecklingscheckarna, men du ansöker hos den region där ditt företag har sin verksamhet.
 • Affärsutvecklings finns i alla regioner (utom Norrbotten, Västernorrland, Jämtland, Härjedalen, Gotland)

Läs mer om hur du ansöker här. Lycka till!

Vi på Senior Advisers

hjälper gärna till att formulera din ansökan och att ta fram strategin för ditt företags digitalisering och internationalisering.

 

Dagens Industri

har skrivit en utförlig artikel (Di online 12/1 resp. Di:s tryckta tidning 16/1) om dessa checkar om maximalt 250 000 SEK från Tillväxtverket för projekt som rör Digitalisering och Internationalisering (bifogad länk ger Di prenumeranter access till hela artikeln)

Läs även mer på Di:s hemsida (om prenumeration finns på Dagens Industri) om Digitaliseringscheckarna och Affärsutvecklingscheckarna.

2018-01

LeS

torsdag 18 januari 2018

7 sätt att nå framgång med CRM.

Framgång beror på väldigt ofta på ett maximalt utnyttjande av de egenskaper som CRM-systemet har. De flesta företag använder CRM-system, men inte alla använder deras fulla potential. Här är några sätt hur du kan använda CRM för att förbättra dina säljprocesser.

Ifrågasätt framstegen för att rätta till misstag

Du bör regelbundet analysera varför du lyckades med vissa erbjudanden och affärer och varför inte med andra?

Använd därför dina kontaktuppgifter i CRM-systemet, vilka innehåller kommunikationshistorik och verksamhetens art, för att ta reda på vad som triggade kundens beslut och som stängde affären – och tvärtom, varför inte.

Stötta ditt säljteam

Utöver de olika sätt som ditt CRM-system kan hjälpa dina säljare på, för att hantera klienter, kan du hålla dig själv uppdaterad om vad som pågår inom säljteamet genom att följa de aktiviteter som man åtagit sig, se kommunikationen med kunderna, antalet affärer som kommit till avslut etc.

 

Gör inte om, gör rätt direkt

Att starta dagen med att schemalägga dina aktiviteter och uppgifter är nyckeln till att spara tid och öka effektiviteten. Ditt CRM-system kan hjälpa till att optimera ditt säljteams dagsplaner.

Du kan spara tid på administrativa uppgifter genom att prioritera arbetsuppgifter och att få påminnelser om vad som ska utföras, vilket i sin tur kommer att resultera i ökad produktivitet och bättre omtanke om kunden.

Förutom att öka produktiviteten är det också viktigt att hålla säljteamet fokuserat och motiverat för att på ett bra sätt kunna utföra sina planlagda uppgifter. Att föreslå för dina säljare avdela viss personliga tid utanför sin arbetsplanering, som helt är avsedda för att återhämta sig och hämta motivation, kan visa sig vara en effektiv metod.

Det innebär att CRM-systemet uppför sig precis som en GPS och ser till att du sparar tid. Det är ute att använda sig av gamla kartan idag!

Samarbeta inom teamet

Team som samverkar ger din klient en positiv uppfattning om din verksamhet, vilket i sin tur återspeglar det sätt på vilket de uppfattar dina produkter och tjänster och även på ditt försäljningsresultat.

För ett bättre samarbete inom säljteamet skapa säljprocesser i ditt CRM-system för en överblickbar syn över dina säljprojekt. Lägg in alla uppgifter, deadlines och de resurser som behövs för att genomföra uppgifterna.

På så sätt blir allt transparent för alla i säljteamet, om sina egna uppgifter och om sina kollegors för att möjliggöra kontinuerligt informationsutbyte och undvika onödigt dubbelarbete.

Gör kunden nöjd

Nyckeln till nöjda kunder är att se till att de vet att du bryr dig om deras behov och önskningar.

Ditt CRM-verktyg är praktiskt här för att notera alla krav, frågor och problem vid varje möte eller kontakt, så att när någon av säljarna talar med kunden kan de uppdatera sig om tidigare samtal, aktuella dokument etc.

Med ett CRM-system blir detta mycket tryggare och enklare, då du direkt kan uppdatera uppgifter från din mobil, via e-post, kalender eller direkt i systemet.

 Håll kontakten… alltid

Ständig kommunikation ökar kundernas förtroende, vilket ökar dina chanser att göra affärer med dem. Du kan hålla kontakten med kunderna och vara uppdaterad på deras agerande genom sociala medier och kommunikationsmetoder i CRM-systemet.

Och kom ihåg att också hålla kunderna uppdaterade om dina egna aktiviteter samt din egen tjänsteutveckling, alla nyheter är av värde.

Och till slut… hur når du målen

Att ha en allmän strategi för att få avslut i en affär kanske inte fungerar med alla klienter. Genom att ha ett angreppssätt med delmål kan ditt säljarbete lättare anpassas till olika målgrupper.

Använd de urvalsverktyg som finns i CRM-systemet för att välja ut kontakter enligt olika kriterier såsom plats, bransch, storlek, verksamhet, befattning etc. Dock kan inte alla kontakter bli dina kunder, utan potentialen i varje möjligt prospekt bör också bedömas.

 

2017-10-15

LeS

tisdag 17 oktober 2017

How to excel under pressure and keep ahead of change and the competetion.... Old stuff, still hot...

 

………………       ………………       ………………      ………………     ………………     ………………     ………………      ………………     ………………     ………………      2017-09-08 21.29.11

 

2017-09-08 21.29.00

 

2017-09-08 21.28.12

…heard it before?? ….done it??? … well…never too late.

 

 

2017-09-09

LeS

söndag 10 september 2017

Are you innovating on a continuous basis?

How do you develop and innovate? Does your business have an innovative culture? Or maybe a culture of creating value?

Do you focus on evaluating ideas and suggestions for change?

How do you set goals and determine what would constitute a positive change?

How do you follow up and determine what mistakes you made and learn from them?

Change happens through evolution or revolution — development and innovation needs to be done on a continuous basis. 

It’s how you manage it that determines if you succeed. If you resist change, you will stagnate and competitors will gain the momentum. And then, one way or another, a revolution will take place, for better or for worse.

Author Catarina Alexon

Nowadays the market is constantly changing and businesses adapt or die.

Preferably you should be a leading player who determines what changes take place and when. So, if you have not yet developed a culture of innovation, it is high time you do. Even a start-up with a proactive philosophy can over time become a market leader. Do you for instance reap the benefits of ideas generated by someone in your organisation?

In today’s market you need to develop and evolve on a continuous basis. If not, stagnation sets in and you are on the wrong path. What customers want and desire change all the time, competition intensifies, the need to be efficient accelerate, economic fundamentals are altered, re-financing has to be done, new techniques are introduced and your staff turn over. It’s actually easier to list what doesn’t change constantly than what does.

Nothing ever stays the same

Gone are the days when you could just sit back and run your company like a machine. Something is always happening that has an impact on your business. Or as Lewis Carrol put it: “It takes all the running you can manage to stay in the same place. If you want to get somewhere else, you have to force yourself to run at least twice as fast.” The same goes for risk, to prioritize stability and safety and not taking any risks would be difficult, if not impossible, in today’s integrated world.

Beware of stagnation 

Catalysts for change can come from an abundance of stake holders such as; customers, you, your colleagues, the board, science, new and improved technologies, the media, new theories, world events, new competitors and your own strategic planning. What was new half a ago is already out of date.

If you haven’t yet started to innovate on a continuous basis, even change for the sake of change can actually be a good thing. It will add a momentum that break stagnation and stop mold from growing.

From here to success

Innovation equals change and shows a desire to improve. It can happen in a multitude of ways. Could be new products, new marketing, services, business processes or even changing your organization as a whole.

No matter what, the ability of turning ideas into progress is a true mark of a successful innovation. To succeed in developing a good idea is as crucial as realizing when an idea is too expensive and time consuming to be worth while. Especially if it’s questionable if the company will really benefit significantly from the idea in question.

Look at the pros and cons

Unless you have to, don’t start implementing any idea that could be lucrative. Evaluate it carefully by looking at pros and cons. A SWOT analysis is one way of determining the likelihood of succeeding and will give you a good platform for deciding if you are likely to benefit from going ahead or not.

Determine and evaluate results

Before starting a new project it’s vital to decide what would constitute success and what result would be good enough. How will you measure if it’s a success or not? Can it be achieved quickly or do you have to look at the project long term? To measure and follow up results is also a great way of determining how to succeed with future developments. What made it a success? Why was the result just good enough and not excellent? What factors contributed to an outcome that was merely OK? Why did the idea fail?

Step by step

Innovation can actually be fun and challenging. It will facilitate if you can break it down and take one step at a time. Frequently organizations start a project without finishing it. So do it gradually, take action, make sure you are making progress and finish the project. The worst that can happen is that you fail and learn from it.

 

About Catarina Alexon

Catarina is an experienced visionary with a solid background at high levels internationally.

 • Long record of succeding with business development as well as branding & promoting countries, organisations, companies, products and services
 • Accomplished in organizing and carrying out highly complex, large-scale projects in different multi-cultural contexts
 • Long experience of building and managing beneficial business relations in global, dynamic, and highly-competitive environments
 • Particularly good at develop strategies, markets and taking on new and varied projects
 • Effective communicator with a track record of explaining complex issues in simple ways while still having major impact
 • Sizeable experience in leading and developing successful strategies for business development, corporate communications, marketing as well as projects
 • Sharp international business instincts. Easily work with people from diverse countries and cultures
 • Long experience of building and managing beneficial business relations in global, dynamic, and highly-competitive environment instincts.

2017-09

LeS

 

torsdag 31 augusti 2017

Finansministerns förslag bäddar för en ny krasch för Sverige

”Svenska hushålls lånetillväxt de senaste fem åren är i genomsnitt 5,5 procent per år. Norge ligger etta i Europa, något över Sverige, medan de flesta andra länder, inklusive USA, ligger på mindre än halva den svenska tillväxten.”

Det skriver chefsanalytikern på Remium Nordic, Peter Malmqvist, i en debattartikel i Dagens Industri, under rubriken ”Slopad avdragsrätt bäddar för ny krasch”.

Utdrag ur 2017-08-03 10:38 av

Han skriver att senaste årets startade byggprojekt motsvarade 62 000 bostäder, vilket är ”40 procent över den senaste toppen vid finanskraschen 2008.”

”Därtill ökar hushållens lån snabbare än produktionen, BNP. Följaktligen ökar lånestocken i relation till BNP och ligger nu lika högt som i Spanien före den senaste bankkraschen. Vi börjar därtill närma oss USA:s toppnivåer före den stora finanskraschen 2008.”

Och han är inte den enda som ser faror framöver.

”Vi är inne i en enorm fastighets- och räntebubbla i Sverige… när börsen spricker kommer det att påverka alla marknader. Jag skulle aldrig ha alla mina pengar på Stockholmsbörsen nu” spår Avanzas tidigare vd Nicklas Storåkers.

Finansministern förslag på slopad avdragsrätt som ett sätt att tackla problematiken är farlig, eftersom förslaget skulle implementeras i ett ränteläge långt under normal nivå – och ”den dag räntorna normaliseras och samtidigt inte är avdragsgilla, kommer många företag, särskilt inom bygg- och fastighetssektorn, att råka illa ut”, skriver Peter Malmqvist.

Han tillägger att Riksbankschefens förslag på att slopa privatpersoners avdragsrätt för räntor i syfte att kyla bostadsbubblan dessutom kan förvärra situationen ytterligare.

Det här förslaget bäddar för en ny krasch i Sverige, enligt analytikern Peter Malmquist.

 

2017-08

LeS

 

torsdag 3 augusti 2017