Senior Advisers, vår historia

Senior Advisers startades för mer än 40 år sedan i syfte att genom en kombination av personliga nätverk skapa ett mångdubbelt större nätverk som i sin tur kunde öka kontaktytan för de individuella medlemmarna.

Medlemmarna har varit och är personer med lång och gedigen bakgrund från ledande positioner i svenskt och utländskt näringsliv som nått en punkt i livet där man blivit fri att tillämpa sina kunskaper, sin erfarenhet och sin kompetens i sammanhang man själv väljer, enskilt eller tillsammans med sina partners inom Senior Advisers.

Nätverket har alltid haft kvalitet mer som målsättning än kvantitet och begränsar därför sitt medlemsantal till omkring 25 personer, där medlemmarnas respektive bolag är knutna till föreningen. Detta för att ytterligare understryka professionalismen i Senior Advisers profil som konsultförening.