Kontakta oss för en första förutsättningslös diskussion.

Operativ roll

Situationer dyker upp när man behöver ny temporär kompetens i verksamheten, det kan röra sig förändringar, ny produkt- eller tjänsteutveckling, inom affärsutveckling, strategisk planering, personalfrågor, organisation och processer eller ekonomi och finansiering etc.

Vi inom Senior Advisers utgör en grupp välmeriterade konsulter som sammantaget har kunskap, kompetens och erfarenhet från alla företagandets och ledarskapets områden.

Våra tjänster omfattar två områden där vi levererar verkligt affärsvärde till dig som kund, vi kan snabbt gå in i de Rådgivande och Operativa roller som krävs!

Inom Operativ Roll erbjuder vi följande tjänster:

 • Projektledare
 • Programledare
 • Förändringsledare
 • Interimschef


Projektledare

 • Att bemanna företagets alla projekt med rätt projektledare är inte alltid så lätt. När affärskritiska projekt ska startas finns ibland inte egna erfarna projektledare tillgängliga. Det är här vi kommer in i bilden.
 • Med erfarenhet och kunskap om projekt som går i mål. Att driva och styra rätt. Att vara kreativa och tänka i nya banor.  Att motivera och engagera.  Att ta ansvar och leda.
 • Projekt kan också vinna på att ledas av någon som är helt fri från bindningar till linjeorganisationen – med helt objektiva ögon.

Programledare

 • Vill du få kontroll på dina utvecklingskostnader, minska risker och samtidigt öka dina möjligheter att fokusera på kärnverksamheten?
 • Starta med att engagera en erfaren programledare som arbetar lokalt på plats och säkerställer att utvecklingsinsatsen hela tiden är i linje med uppsatta affärsmål.
 • Vi arbetar med etablerade processer och ”best practices”, alltid med full transparens där du som kund har insyn i det dagliga arbetet. Med metoder som bygger på snabba leveranser och fokus på affärsvärde.

Förändringsledare

 • Alla projekt innebär ett mått av förändring för organisationen i form av nya metoder och arbetssätt. För att säkerställa att projektnyttan blir som förväntat, ställer vi upp med en speciell resurs som en förstärkning av ditt projekt.
 • Förändringsledarens uppgift är att ta hand om hela processen och genom hela projekttiden kommunicera med användare och följa upp upplevelsen av projektet i syfte att skapa acceptans för förändringen.
 • Att driva nyttorealiseringsprocessen och genomföra regelbundna granskningar för att mäta projekteffektmålen efter avslutat projekt.

Interimschef

 • Ett snabbt sätt att hjälpa ett företag eller en affärsenhet att hantera avgångar av nyckelpersoner, organisationsförändringar med ändrad ledningsstruktur eller andra tillfälliga behov av att fylla vakanta positioner.
 • Vi har konsulter med erfarenheter som CEO, CFI, CIO, CMO, COO, CXO redo att ta vid.