Kontakta oss för en första förutsättningslös diskussion.

Rådgivande roll

Situationer dyker upp när man behöver vägledning i ledningsarbetet, det kan röra sig om affärsutveckling, strategisk planering, personalfrågor, organisation och processer eller ekonomi och finansiering m.m.

Vi inom Senior Advisers bildar en grupp välmeriterade konsulter som sammantaget har kunskap, kompetens och erfarenhet från alla företagandets och ledarskapets områden.  Samt passion.

Våra tjänster omfattar två områden där vi levererar verkligt affärsvärde till dig som kund, vi kan snabbt gå in i de Rådgivande och Operativa roller som krävs!

Inom Rådgivning erbjuder vi följande tjänster:

 • Uppdrag som styrelseledamot / styrelseordförande
 • Advisory Board
 • Chef att hyra / Interim Management
 • Förändringsarbete

Vi har speciellt Fokus på följande områden:

 • Internationalisering
 • Utländska företags etablering i Sverige
 • Turn Around
 • Tillväxtföretag

Uppdrag som styrelseledamot eller styrelseordförande i mindre och medelstora företag.

Vårt deltagande i styrelser utmärks av:

 • Tid och engagemang. Vi tar hellre färre uppdrag än för många för att kunna bidra helhjärtat till de företag vi går in i.
 • Förståelse av ägarnas mål och förväntningar där vi kan hjälpa till att bl.a. utvärdera och förbättra ägardirektiven.
 • Affärsmässighet och resultatskapande.
 • Ordning och reda. Styrelsen har ett lagbundet ansvar för företagets förvaltning och som oberoende ställer vi krav på styrelsens arbete och att gällande regelverk efterlevs.
 • Integritet är avgörande för den roll vi åtar oss och vi är alltid opartiska och oavhängiga i en styrelse.
 • Vi kan erbjuda såväl generalister som specialister när det gäller styrelsearbete.

Advisory Board eller sparringpartner, som utgörs av en eller flera personer.

 • När ett företag har behov av kompletterande styrelsekompetens men inte vill ändra den redan verksamma styrelsen.
 • För att få en utomståendes syn på och pröva strategiska beslut och överväganden. Vi ger en ”second opinion”.
 • Kan tillföra extra kompetens och stöd inför särskilda utmaningar som företaget står inför.

Chef att hyra.

 • Ett snabbt och enkelt sätt att hjälpa ett företag eller en affärsenhet att hantera plötsliga avgångar av nyckelpersoner, organisationsförändringar med ändrad ledningsstruktur eller andra tillfälliga behov av att kortvarigt fylla en vakant position.

Förändringsarbete.

 • Allmänt konsultarbete med fokus på verksamhetsutveckling inom områden som affärsplanearbete, expansion alternativt konsolidering, utredningsarbete, processer och effektivisering, marknadsbearbetning m.m.
 • Senior Advisers medlemmar har alla gedigen erfarenhet av förändringsarbete och från många olika branscher vilket innebär att det finns en specialist för varje behov.

Internationalisering.

 • Utvärdera marknadspotentialen och ta fram affärsplaner
 • Rekrytera nyckelpersoner och utbilda personal
 • Finna passande lokaliseringar och kontor
 • Förhållande mellan moderbolag och dotterbolag och partners
 • Assistera i legala frågor såsom registrering av företag, skattefrågor e.t.c.
 • Vi har gjort detta många gånger över hela Europa.

Tillväxtföretag.

 • Vi använder oss av TillväxtGeneratorn — en ny metod och verktygslåda för att ta små och medelstora företag till nästa nivå. Enkel, okomplicerad och lättanvänd blir den snabbt till en integrerad komponent i det operativa arbetet och i det strategiska styrelsearbetet.

Den baserar sig på 3 hörnpelare:

 • Senior Advisory Board, ett beprövade koncept där företagets styrelse och ledning får hjälp av en grupp erfarna ledare, alla med bakgrund inom svenska och internationella verksamheter
 • Gear Up-modellen, som utvecklats vid Stanford University och bygger på en kundvärvningscentrerad strategi med samtrimmade metoder för marknadsföring, försäljning, produktion och tillväxtfaktorer samt på ”delight”-faktorn, innovation och ett disruptivt tänkande
 • Ett Agilt angreppssätt vid genomförandet. Lättfotat, rörligt och situationsanpassat.