Kontakta oss för en första förutsättningslös diskussion.

Referenser

Senior Advisers med Tillväxtverket i projektet ”Strategiskt Styrelsearbete”

Senior Advisers, som samarbetar med Tillväxtverket, tar fram en metod för att skapa bättre förutsättningar för affärsutveckling och hållbar tillväxt som kan ge företag i Sverige ett lyft i sitt strategiska och framåtriktade styrelsearbete. Tillväxtverket kommer senare att sprida metoden till företagsstödjande organisationer i syfte att kunna erbjuda verktyg för att hjälpa tillväxtföretag till framgång. Projektet löper från februari 2015 till september 2016. Med ett antal pilotföretag utvärderas metoden under projekttiden.

Metoden baseras på en stegindelad process i 4 steg (Analys, Åtgärd, Tillväxt, Hållbarhet). Innehållet bygger på tre hörnpelare: Senior Advisory Board, modellen Gear-Up som utvecklats vid Stanford University och ett Agilt angreppssätt. Målsättningen är att snabbt etablera en okomplicerad lättförståelig och anpassningsbar metod med en genomtänkt och minimal dokumentationsmodell för den operativa företagsledningen och det strategiska Styrelsearbetet.  Som etableras i startfasen, sedan används regelmässigt och ger en hållbar tillväxt.

Senior Advisers gör skillnad i SPIDER-projektet

Kerstin Borglin är partner inom Senior Advisers och har uppdrag som enhetschef för SPIDER.

SPIDER (The Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions) stödjer utvecklingsländer genom att bidra med relevant IT samt med att skapa och stödja nätverk för samarbeten. Tillsammans med svenska och internationella partners främjar Spider utvecklingen av infrastruktur och mänskliga insatser inom strategiska områden som tillgänglighet, e-lärande, e-förvaltning och e-hälsa, med mänskliga rättigheter som utgångspunkt.

Kerstin Borglin, director of Spider, öppningstalade nu senast (19 november) vid en konferens i Kigali, Rwanda: ”ICT 4 Social Innovation: Session about Sustainability, Investment and Collaboration.” ”You need to put more thought on the implementation and financial sustainability of innovative products and projects”. ”Stealing ideas is also innovation, steal with pride!” ”If you are in the NGO sector and feel uncomfortable with the word ”profit think ”reinvestment”

 

Styrelseuppdrag hos Artipelag, ett internationellt konstcentrum nära Stockholm

Senior Adviser-partner Anders Hallberg utsedd till Styrelseledamot vid Artipelag, en ny, internationell mötesplats för konst, god mat, events och aktiviteter – vackert belägen i Stockholms skärgård, bara 20 minuter från city. (http://www.artipelag.se/)

Styrelseordförande i Gefabgruppen AB, webblösningar för information och marknadskommunikation

Gefab är ett företag som erbjuder webbaserade lösningar för att effektivisera företagets informationslogistik och marknadskommunikation. Gefabgruppen AB är ett företag med fokus på service, skräddarsydda lösningar och ett tryggt och pålitligt samarbete med kunderna.(http://www.gefabgruppen.se/)

Uppdrag vid svenskt investmentbolag som President/CEO

VD vid STC Interfinans AB,  ett privatägt, svenskt investmentbolag, som arbetar med långsiktig portföljförvaltning. Koncernen skapar värdetillväxt genom att äga och utveckla mindre och medelstora företag, fastigheter, skogstillgångar samt genom handel med värdepapper och andra finansiella instrument.(http://www.stcif.se/)

Internationell lansering av läromedel för entreprenörer på Stanford University och Handelshögskolan

Förhandlingar för internationell lansering av läromedel för entreprenörer ( Gear Up, bringing business opportunities to life ) som nu används bl a på Stanford University i Kalifornien och Handelshögskolan i Stockholm. Kontrakt skrevs med världens största bokförlag/medieförtag för professionell undervisningslitteratur,Wileys i London, med sin världsvida organisation för marknadsföring och försäljning.

Paketering och försäljning av verksamheter  inom vårdsektorn till ett stort svenskt vårdföretag

Medverkan som konsult vid paketering och försäljning av verksamheter inom vårdsektorn till ett stort svenskt vårdföretag. Utarbetade aktieägaravtal, skattefrågor och anställningsavtal för vissa ledande befattningshavare.

Advisory Board-stöd  till e-handelsföretaget Gourmetli

Styrelseuppdrag och Advisory Board uppdrag i tillväxtföretaget och nystartade e-handelsföretaget Gourmetli med affärsidén direktleverans från bonden till konsument av lokala livsmedelsprodukter och delikatesser.( http://www.gourmetli.com )

För Arbetsförmedlingen coachning av arbetssökande.

Medverkan i ett stort antal uppdrag för Arbetsförmedlingen för coachning av arbetssökande.

 Swedish–East African Chamber of Commerce startas av Senior Advisers Harald von Matérn

Harald von Matérns senaste projektet har varit  att starta Swedish – East African Chamber of Commerce,  www.sweacc.se.

Harald  har varit med i Senior Advisers sedan 2003. Några uppdrag har tillkommit under tiden men huvuddelen av tiden har Harald haft ett projektledaruppdrag med internationell inriktning. Den utbildnings- och yrkesmässiga bakgrunden är huvudsakligen logistik, inköp och administration men senare delen också engagemang i företagsledningen i några mindre utvecklingsbolag. En stor kontaktyta inom industri och handel har gjort arbetet givande. Harald gillar att bygga upp och arbeta med nätverk för att nå gemensamma mål, både i yrkeslivet och privat.