Kontakta oss för en första förutsättningslös diskussion.

Uppdrag

Chef att hyra / Interim Management

 • President & CEO i ett privatägt investmentbolag.
 • Arbetande styrelseordförande i ett snabbväxande företag i den grafiska branschen.
 • I rollen som COO (Chief Operating Officer) implementera rutiner för planering och verksamhetsuppföljning i ett mjukvaruföretag.
 • VD för transportföretag.
 • Uppdrag som ordförande i programkommittén för expertnätverk som organiserar seminarier om energipolitik m.m.
 • Interim direktör för branschorganisation.
 • Säljledning av vattenreningsprodukt i Sverige

Styrelseuppdrag

 • Styrelseledamot  i stor svensk konsthall
 • Styrelseledamot i svenskt flygbolag.
 • Styrelseuppdrag i ett större företag i reklambranschen.
 • Ordförande för Swedish – East African Chamber of Commerce
 • Uppdrag som ordförande i styrelsen för restaurangbolag med ett 40-tal enheter i Sverige.
 • Styrelseledamot i teknikkonsultföretag.
 • Styrelseledamot i mellanstort företag i kommunikationsbranschen

Förändringsarbete / Krishantering

 • Strategisk planering och framtagning av affärsplan i pappersindustriföretag
 • Verksamhetsutveckling åt en kund i fastighetsbranschen.

Företagsförvärv / Etableringar / Fusioner

 • Företagsrådgivning vid ”Starta Eget” projekt (arbetsförmedlingen)
 • Uppstart av groddföretag inom IT

Coaching / Mentorskap / HR

 • Utveckla och genomföra en Affärsskola för ett branschföretag.
 • Coachning av arbetssökande som kompletterande aktör för AF.
 • Ett flertal mentoruppdrag.
 • Utbildningskonsult vid logistikhögskola.
 • Coaching av utländska ungdomar med nya företagsidéer
 • Införande av ett nytt rörligt bonussystem i internationellt bolag
 • Genomlysning av befintligt företag samt införande av ny organisationsmodell

Internationalisering

 • Internationell marknadsintroduktion av innovativt clean tech koncept
 • Rådgivare till multinationella företag rörande EU-regler inom arbetsrätt och medbestämmande med fokus på Europeiska företagsråd, ”European Works Council”.
 • Marknads/etableringsstudie för utländsk speditörs räkning
 •  Acceleratorprogram för internationell tillväxt för företag inom ICT-sektorn 

Rådgivning

 • Rådgivare till ägare och ledning i regionalt flygbolag.
 • Rådgivning till internationellt oljebolag om frågor rörande råoljeförsörjning.
 • Rådgivare till mindre företag i livsmedelsbranschen
 • Rådgivare (Advisory Board) till anrikt svenskt verkstadsföretag
 • Företagsdoktor i branschförening med 1000 medlemmar
 • Rådgivare till mellanstor bilåterförsäljare..
 • Framtagande av rapportmodeller och nyckeltal för utbildningsföretag
 • Organisationsöversyn i företag inom kommunikationsbranschen
 • Genomlysning av mindre transportföretags affärsidé, marknadsplan och organisation.
 • Uppdrag för statlig myndighet att utarbeta förslag till nytt regelverk rörande försörjnings-beredskap.

Projekt

 • Projektledare för utlandsprojekt inom Näringslivets Internationella Råd.
 • Utveckling av ”treasury” funktionen för ett börsnoterat företag med dotterbolag i drygt 30 länder.

 

Pågående just nu…

Friskoleprojekt i Sigtuna

Coachinguppdrag

Uppdrag för koncern inom telekom i Kina

Advisory Board för vårdföretag och kundvärvning

Interimsuppdrag som HR-chef vid företag inom klimatkontroll

Uppdrag för Blue Air, luftrenarbranschen / Unilever

Uppdrag för telekomföretag i SpringCom, Shanghai

Uppdrag för Nobina buss

Bistånd vid EU-bidragsansökningar Cinside

Finansiering av gruvprojekt i Sibirien med Mellan-Östern

Gas-projekt i Siljan med kanadensiskt bolag

Golfsimulatorer och GolfStar styrelse

Samarbete med Tyska Handelskammaren

Partner till Scandinavian Executives

Samarbete med Acando IT

Regionförbundet Kalmar och ALMI

Tillväxtgeneratorn för medelstora företag i tillväxtfas

m.fl