Senior Advisory Board

Med Senior ADVISORY BOARD får företagets ledning hjälp av en grupp erfarna ledare med bakgrund inom svenska och internationella verksam-heter. Ett Senior ADVISORY BOARD fungerar som rådgivare och oberoende samtalspartner/bollplank för att stärka företagets ledning.

Ett väl utarbetat koncept som innefattar:

–   Möten med en definierad och uttalad målsättning, agenda, handledande   dokument och protokoll

–  Beprövade och heltäckande analysmaterial som utgör   diskussionsunderlag och möjliggör för Senior ADVISORY BOARD att   snabbt sätta sig in i företagets situation

–  Upplägg som skräddarsys för det enskilda företagets behov

SENIOR ADVISORY BOARD PRESENTATION

När du har behov av

 • styrelsekompetens, men inte vill ha en formell styrelse
 • ett kvalificerat bollplank för en second opinion
 • kompetens för särskilda utmaningar i företaget
  • snabb tillväxt
  • konsolidering
  • internationalisering, marknadsförändring
  • ägarförändring/generationsskifte
  • lönsamhetsproblem