TILLVÄXTGENERATORN / GROWTH GENERATOR

“SOME COMPANIES SUCCEED, OTHERS FAIL”

Vi introducerar nu Tillväxt-generatorn —

— en ny metod och verktygslåda för att ta små och medelstora företag till nästa nivå.

Enkel, okomplicerad och lättanvänd blir den snabbt till en integrerad komponent i det det operativa arbetet och i det strategiska styrelsearbetet.

 

Utvecklad i samarbete med Tillväxtverket.

Senior Advisers har samarbetat med Tillväxtverket för att ta fram en metod för att skapa bättre förutsättningar för affärsutveckling och hållbar tillväxt som kan ge företag i Sverige ett lyft i sitt strategiska och framåtriktade styrelsearbete. Tillväxtverket kommer att sprida metoden till företagsstödjande organisationer i syfte att kunna erbjuda verktyg för att hjälpa tillväxtföretag till framgång. Tillväxtverkets projekt ”Strategiskt styrelsearbete” har haft målet att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla ett mer strategiskt styrelsearbete, vilket i dagens allt tuffare affärsklimat blivit en livsnödvändighet för att kunna växa!

 

Detta är Tillväxt-generatorn

Tillväxt-generatorn baseras på en stegindelad process i 4 steg (Analys, Åtgärd, Tillväxt, Hållbarhet).

Ett antal arbetsmöten ingår, 3-4 workshoppar på mellan en halv till en dag långa. Ett antal kortare intervjuer med olika befattningshavare på företaget äger rum som förberedelse inför första arbetsmötet. Bemanningen från företaget bör vara en handfull utvalda som tillsammans kan ge en helhetsbild av företagets status och planer.

I tiden mellan arbetsmötena sker ett normalt dagligt arbete, men med bruk av de nytänkande verktygen som ingår i metoden.

Tre hörnpelare ingår nämligen:Metod Tillväxtacceleratorn

  • Senior Advisory Board, ett beprövade koncept där företagets styrelse och ledning får hjälp av en grupp erfarna ledare, alla med bakgrund inom svenska och internationella verksamheter
  • Gear Up-modellen, som utvecklats vid Stanford University och bygger på en kundvärvningscentrerad strategi med samtrimmade metoder för marknadsföring, försäljning, produktion och tillväxtfaktorer samt på ”delight”-faktorn, innovation och disruptivt tänkande
  • Ett Agilt angreppssätt vid genomförandet. Lättfotat, rörligt och situationsanpassat.

 

“FIRST THERE IS CONFUSION … THEN THERE IS STRUCTURE…THEN COMES STRATEGY!”

Gear-Up-modellen täcker in 9 huvudområden: Kunder, Delight-faktorer, Kundvärvning, Affärsmodell, Samarbetspartners, Konkurrenter, Internationalisering, Teamwork samt en Reality Checklist-funktion.

Tillväxtgeneratorn adderar till detta: Moral/Etik-analys, Miljöaspekter och Organisationsutveckling

Se http://gearupventures.com/ för mer info

Se Produktblad för mer information

Målsättningen är att snabbt etablera en okomplicerad lättförståelig och anpassningsbar metod med en genomtänkt och minimal dokumentationsmodell för den operativa företagsledningen och det strategiska styrelsearbetet. Som etableras i startfasen, sedan används regelmässigt och ger en hållbar tillväxt.

Och du kan få ett lyft i ditt strategiska styrelsearbete!

Tillväxtverket”THEN COMES DELIGHT !!”