Tillväxtgeneratorn

“SOME COMPANIES SUCCEED, OTHERS FAIL”

Tillväxtgeneratorn, utvecklad i samarbete med    Tillväxtverket

Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för välstånd för företag, individer och för hela vårt samhälle. Vi på Senior Advisers har i samarbete med Tillväxtverket tagit fram en metod för att analysera verksamhet och hitta vägar till hållbar ekonomisk tillväxt och lönsamhet i företagen.

Detta är Tillväxt-generatorn

Tillväxtgeneratorn omfattar 4 steg —  Analys, Åtgärd, Tillväxt, Hållbarhet

I processen ingår ett antal workshops på mellan en halv till en dag långa under ledning av erfarna konsulter.

TVG processbild

Kortare intervjuer med olika befattningshavare på företaget arrangeras som förberedelse inför första arbetsmötet. Bemanningen från företagets sida bör vara en handfull utvalda som tillsammans kan ge en helhetsbild av företagets status och planer.

I tiden mellan arbetsmötena sker det normala dagliga arbetet, men med bruk av de nytänkande verktygen som ingår i metoden, som tillämpas både ledning och styrelse. för ett effektivt samarbete.

Målsättningen är att snabbt etablera en okomplicerad lättförståelig och anpassningsbar metod med en genomtänkt och minimal dokumentationsmodell för den operativa företagsledningen och det strategiska styrelsearbetet, vilken etableras i en utbildningsfas och sedan används regelmässigt och ger en hållbar tillväxt.

 

                           Tillväxtgeneratorn bygger på dessa hörnpelareTVG logo

  

 

 

 

 

 

 

 

TVG processbild

Processen innehåller under handledning av erfarna konsulter:

  • Nulägesanalys, med användning av Business Model Canvas, för att analysera företagets verksamhet utifrån levererat kundvärde och hur detta organiseras.
  • Gear Up-modellen, med 9 växlar, som utvecklats vid Stanford University, och bygger på

att skapa det nödvändiga Teamet, det unika och skalbara Värdeerbjudandet, en sund Affärsmodell och en Konkurrent- och Partnerstrategi

med dessa grunder på plats definieras kundvärvningen, kundtillfredställelsen och möjliggör för en eventuell internationalisering

kompletterat därtill med ”delight”-faktorn, innovation och disruptivt tänkande samt en ”reality check”- funktion

  • Strategiskt Styrelsearbete med Advisory Board, ett beprövat koncept där företagets styrelse och ledning får hjälp av en grupp erfarna ledare, och en fastlagd tillväxtstrategi följs upp med pulsrapporter och regelbundna avstämningsmöten.
  • Ett Agilt angreppssätt tillämpas vid hela genomförandet: lättfotat, lättrörligt, verklighets- och situations-anpassat.

 

“FIRST THERE IS CONFUSION…

               THEN THERE IS

STRUCTURE…

 THEN COMES STRATEGY!”

                        ”THEN COMES DELIGHT!”