Tjänster och Produkter

Tjänster

  • Senior Advisory Board – fungerar som rådgivare och oberoende samtalspartner/bollplank för att stärka företagets ledning
  • Uppbyggnad av distributionskanaler och utveckling av kanalprogram för Europa
  • HR-chef att hyra
  • Grundläggande styrelseutbildning – alltifrån det grundläggande formella till praktiska erfarenheter av styrelsearbete

Our services

 

 

Produkter

  • Tillväxtgeneratorn / GrowthGenerator – en metod för att skapa bättre förutsättningar för affärsutveckling och hållbar tillväxt för att ge företag ett lyft i sitt framåtriktade strategiska styrelsearbete
  • Internationalization Ready – för företag som vill behöver en genomtänkt metod för att internationalisera sin verksamhet, baserad på ett agilt angreppssätt och ett SCRUM-baserat verktyg
  •  Nordic Establishment / Nordisk etablering 
  • Talent Management – Interim Management /  Interimchefer
  • Turn Arounds / Återuppbyggnad
  •  Strategy Work on Company Boards / Strategiskt styrelsearbete