Anders Gynning

är medlem i Senior Advisers sedan 2017. Anders har drygt 30 års erfarenhet från kvalificerade befattningar inom media-, telekommunikations- och rymdindustrin, däribland;Anders Gynning hemsida

  • 10 år som VD för Telenor Satellite Communication AB/Plenexis/Stratos Global AB, världsledande inom mobil och fast satellitkommunikation
  • 8 år som ansvarig för affärsutveckling och inköp på Svenska Rymdaktiebolaget, Sveriges största bolag inom rymdområdet.
  • Mångårig erfarenhet av internationell försäljning och mentorskap

Anders har en mycket bred internationell erfarenhet, både inom försäljning, affärsutveckling och kapitalanskaffning, inkluderande förhandling och genomföranden i Asien, Sydamerika och Nordamerika.

Kontaktinformation
Telefon: 0761 – 08 47 00
E-post: anders.gynning@senioradvisers.se