Bo Stevenberg

Bo Stevenbergs inriktning är organisations- och personalutveckling, ledarutveckling, chef att hyra samt mentor eller coach.Bo S hemsida

Bo har 23 års erfarenhet från Electroluxkoncernen som Senior Vice President i positioner rapporterande till koncernledningen.

  • Stor erfarenhet från fabriksorganisation, fackliga förhandlingar, omstruktureringar både i Sverige och utomlands.
  • Lång internationell erfarenhet från Europa inkl. f.d. Östeuropa, Latinamerika, Asien och Australien.
  • Chefsrekryteringar på VD-nivå och lägre/högre chefsbefattningar inom Sverige och Europa, Latinamerika, Asien, Australien både för mindre och större dotterbolag.
  • Kompetensförsörjning, lönekompensationsprogram samt utveckling av interna talanger.
  • Deltagit i köp av företag, strukturrationaliseringar och organisationsförändringar både i Sverige och internationellt.
  • Van att arbeta både med små och stora organisationer.
  • Mycket operationell och god kompetens att utvärdera människor och organisationer.

Bo är Senior advisor sedan 2006. Bo leder rekryteringsverksamheten hos Senior Advisers.

Kontaktinformation
Telefon: 0705-75 80 33


 

In English:

Bo has 23 years’ experience in the Electrolux Group as Senior Vice President in positions reporting to Group Management.
International experience from Europe incl. former Eastern Europe, Russia, Latin America, Asia and Australia.

Recruitments at CEO level and lower/higher management positions. Manpower supply, wage compensation programs and talent management. Participated in acquisition of companies, rationalization and organizational structuring. Accustomed to working with both small and large organizations.

Bo’s focuses are on organizational and staff development, talent management, leadership development and coaching.
Very operational and competent in evaluating people and organizations.

Bo has a M. Pol. Sc. from the University of Lund and additional degrees in psychology.

Bo is a member of Senior Advisers since 2006 and member of the Board since 2007.