Jan Dahlman

blev medlem i Senior Advisers i januari 2017. Hans inriktning är HR, interim management, strategi och affärsutveckling, förändringsarbete, chefs- och karriärcoaching m m.photo_0163541456pcjijb

Jan har nästan 40 års erfarenhet från kvalificerade befattningar inom den statliga förvaltningen, bilindustrin och vitvarubranschen

  • 17 år i olika HR-befattningar inom Electroluxkoncernen såsom HR-direktör för den globala dammsugardivisionen, HR-direktör Nordamerika, chef för globala utbildningsprogram m m
  • 12 år som ekonomidirektör och under en period också HR-direktör för Saabs produktionsverksamhet för personbilar
  • 10 år som skatterevisor hos Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Jan har stor erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i olika former inom både HR- och ekonomiområdena

Jan har en bred internationell erfarenhet och har arbetat som HR-direktör i USA i 2,5 år. Han har också stor erfarenhet som interim manager som Vice President för produktion hos Saab i 6 månader, Vice President för dammsugardivisionen Europa i 10 månader och globalt affärsansvarig för Electrolux småapparater i 6 månader

Kontaktinformation
Telefon: 0720 – 40 13 57


In English:

Jan has almost 40 years’ experience from qualified positions in government administration, car industry and major appliances industry (SAAB and Electrolux).

He has a wide international managerial experience in both finance- and HR-positions with a strong focus on leadership and business development.
Jan has for shorter and longer periods taken the role as interim manager when there has been a need for change.

Jan’s focus is interim management in the HR area, adviser in strategy and business development and support in change activities.
He also is a senior resource in carrier coaching and mentorship.

Jan is a member of Senior Advisers since 2017.