Eric Kjellberg

Eric är medlem i Senior Advisers sedan 2011 och hans inriktning är strategi- och affärsutveckling, försäljning, förändringsarbete och internationell försäljning och etablering.Eric K hems

Eric har drygt 30 års erfarenhet från kvalificerade befattningar inom verkstads- och kemiindustrin, däribland:

  • 4 år som konsult inom affärsutveckling för tillväxtföretag och Advisory Board eller styrelseledamot i nystartade företag, bland annat inom e-handel och vårdföretag
  • 4 år som VD för Division Food Ingredients med 4,5 miljarder i omsättning inom livsmedelsindustrin med placering i Nederländerna
  • 8 år som VD för regionalt försäljningsbolag för norra Europa, med Norden, Baltikum och Ryssland.
  • 1 år som försäljningsdirektör för Fjärran Östern med placering i Singapore
  • 12 år som entreprenör efter management buy-out av två företag inom verkstadsindustrin i Nederländerna och Sverige.

Eric har en mycket bred internationell erfarenhet, både inom marknadsföring, säljledning och tillverkning inkluderande förhandling om Joint Venture-bolag i Argentina och Thailand.

Kontaktinformation
Telefon: 0708-32 47 80

 


In English:

Eric has over 30 years experience in qualified positions in  the Engineering and Chemical Industry. He has over 15 years worked for a global Dutch chemical company, most years as divisional MD and sales director.

Eric has a very broad international experience, both in general management and marketing and sales, including the negotiation and the creation of new marketing and sales companies in emerging markets.

Eric has an MBA from Gothenburg School of economics.

Eric´s focus is strategy and business development, change management and international sales and market development. 

Eric is a member of Senior Advisers since January 2012.