Erik Nordling

photo_0162860758mhmdvgär medlem i Senior Advisers sedan 2016. Hans inriktning är uppdrag och rådgivning inom försäljning, förändringsledning, IT & Telekom och Internationalisering.
Erik har nära 40 års erfarenhet från kvalificerade befattningar inom den globala IT- och telekomindustrin, däribland:

  • 3 år som VP Latin America för Ericsson Enterprise, placerad i Boca Raton, Florida
  • 5 år som Global Account Executive på IBM för en av de allra största IBM-kunderna
  • 5 år på Group Function Sales & Marketing på Ericsson, med ledningsansvar för ett antal globala förändringsprogram.
  • 2 år som Head of Commercial Management för Ericsson i Saudiarabien.

Erik har en mycket lång och bred internationell erfarenhet, med 10 år som utlandsanställd i Europa, USA, Latinamerika och Mellanöstern. Merparten av hans erfarenhet kommer från försäljningsnära verksamhet, såväl pre- som post sales, och genom sin position i svenska och internationella ledningsgrupper har han djup kunskap och erfarenhet av internationell affärsverksamhet och företagskultur.

Kontaktinformation
Telefon: 070 590 02 38


 

In English:

Erik has close to 40 years’ experience in qualified positions in the global IT- and Telecom Industry. He has a long and broad international experience with more than 10 years assignments residing in Central Europe, USA, Latin America and the Middle East.

Erik has a Master of Engineering degree in Electronics from the Royal Institute of Technology in Stockholm.

Erik’s’ focus is assignments and advice related to International Sales, change programs over several cultures, IT & Telecom and International growth. He is a senior resource as Advisor and Mentor and is a certified Board Member

 Erik is a member of Senior Advisers since 2016.