Göran Hindemark

är medlem i Senior Advisers sedan 2017. Hans inriktning är styrelseuppdrag och rådgivning, turnaround och förändringsarbeteGöran webfoto samt chefs- och karriärcoaching.

Göran har drygt 35 års erfarenhet från kvalificerade befattningar inom energi-, pappers- och massaindustrin, däribland;

  • 17 år i ett antal affärsenhets- och stabschefsbefattningar inom Vattenfall AB, Nordens största energibolag.
  • 4 år på AssiDomän AB som VD för ett belgiskt förpackningsbolag samt marknadsdirektör för AssiDomän Sack Group, ledande aktör inom kraftpapper och förpackningar.
  • 11 år inom Nynäs Petroleum AB, varav de senare 5 åren som affärsområdeschef för nafteniska specialprodukter, världsledande aktör inom naftenisk bitumen och specialoljor.
  • Mångårig erfarenhet av styrelsearbete i Sverige och internationellt.

Göran har en mycket bred internationell erfarenhet, både inom försäljning och marknadsföring samt tillverkning, inkluderande sammanslagningar och försäljningar av affärsenheter/bolag.

Kontaktinformation
Telefon: 0703 – 77 66 79


 

In English:

Göran has 35+ years of experience in qualified positions in the Energy-, Paper- and Pulp
Industry. He has served as Head/CEO of Business Units/Companies, Head of Staff, Change/Project leader at Nynäs, Shell, AssiDomän and Vattenfall.

He has a very broad international experience, both in sales/marketing and manufacturing, including mergers and acquisitions of Business Units/Companies.

Göran has a Master in Metallurgical Engineering from The Royal Institute of Technology and a Business Administration degree at the University in Stockholm.

Göran’s focus is Board assignments and counselling, turnaround and change leadership as well as management and career coaching. He is a senior resource as Adviser, Mentor, Advisory Board, Board assignments and as Manager for hire.

Göran is a member of Senior Advisers since 2017.