Karl-Axel Waplan

är medlem i Senior Advisers sedan 2016 med inriktning på Företagsledning/Interimschef, Internationalisering, Kapitalanskaffning/M&A och Projektledning.

KA web 781Karl-Axel har inom företagsledning mer än 30 års erfarenhet av internationell gruv- och råvaruindustri inkluderande gruvbrytning, produktion, marknadsföring och trading. I detta har ingått finansiering av olika slag liksom börsintroduktioner och styrelseuppdrag både i Sverige och internationellt.

  • 14 års erfarenhet av internationell råvaruhandel med affärer framförallt i Ryssland, Europa och Kina.
  • 6 år som marknadschef på Boliden och ingående i företagets ledningsgrupp och steering committee samt aktivt deltagande i de olika affärsområdenas ledningsgrupper.
  • 4 år inom Lundin Mining, vice VD och VD, med dotterbolag och projekt i Europa, Afrika och Ryssland samt med styrelsens säte i Kanada.
  • 5 år med Northland Resources, projektuppbyggnad och flera steg av finansiering genom nyemissioner och obligationslån
  • Mångårig erfarenhet av styrelsearbete i Sverige och internationellt.

Karl-Axel har lång erfarenhet av internationella affärer, internationell finansiering och M&A. Har aktivt genomfört börsintroduktioner i Stockholm, Nasdaq Stockholm samt New York Stock Exchange.

Kontaktinformation
Telefon: 0705 10 42 39


 

In English:

Karl-Axel has more than 30 years’ experience from leading positions in the international mining industry and commodity trading.
He has a very good understanding of project management, business management and the work related to Board assignments in Europe, North America, Russia and Sweden.

The experiences also include IPO’s in Stockholm and New York and international financing and M & A. Karl-Axel has a degree as Master of Science in Mechanical engineering from the Royal Institute of Technology in Stockholm

Karl-Axels focus is on Management/Interim Manager, Internationalization, Fundraising/M & A and Project Management

Karl-Axel is a member of Senior Advisers since in 2016.