Lennart Sandström

 

Lennart S hemLennart har inriktning mot projektledning och programledning, förändringsarbete, affärsutveckling, rådgivning och styrelseuppdrag samt Advisory Board. Medlem i Senior Advisers från 2013.

Lennart har mer än 30 års erfarenhet från kvalificerade befattningar inom IT informationsteknik, varav 14 år som VD och marknadschef samt 15 år som managementkonsult och projektledare

  • Projektledare/Programledning på Logica med global affärs- och organisationsutveckling samt projektledning av webbaserade system inom Enterprise Content Management, ECM
  • VD för Cadsystem, HP-återförsäljare och leverantör av CAD för mekanisk industri
  • Marknadschef/Produktchef på Hewlett-Packard för UNIX arbetsstationer, datorer och periferiutrustning samt CAD-programvara och supporttjänster
  • Projektledare på Capgemini med uppdrag inom bl.a. telekom, bank och finans, energi och bygg samt drift- och infrastruktur
  • Erfarenhet av styrelsearbete i bolag och stiftelser, samt att driva internationella projekt inom marknadsföring, organisations- och affärsutveckling, systemutveckling, infrastruktur och drift.
  • Framtagande av ny metodik för främjande av strategitänkande i bolagsstyrelser; utveckling av ”Tillväxtgeneratorn” som strukturerad produkt och verktyg för utveckling av tillväxtföretag; detta i samarbete med Tillväxtverket under åren 2015-2016.

Kontaktinformation
Telefon: 070-322 74 40
E-post: lennart.sandstrom@senioradvisers.se


 

In English:

Lennart has more than 30 years’ experience from management positions in the Information Technology industry, whereof 13 years as CEO and Marketing Manager and 15 years as Management Consultant and Project Management.

He has a broad experience of managing global projects within areas of marketing, organization and systems development, as well as in infrastructure and operation.

Lennart has a Master of Engineering degree from Royal Institute of Technology, KTH, in Stockholm.

Lennart’s focus areas are on Program and Project management, Business development, Counseling and Change management. He is a Senior resource as Project Manager, Change Management, Advisory Boards and Board assignment.

Member of Senior Advisers network since 2013.