Magnus Håkansson

är medlem i Senior Advisers sedan 2017. Hans inriktning är strategi- och affärsutveckling, förändringsarbete, internationella affärer, tillväxt och rådgivning inom områden som försäljnings- och affärsprocesser samt värdeskapande affärsmodeller.Magnus H web

Magnus har mer än 25 års erfarenhet från kvalificerade och ledande befattningar i japanska, amerikanska och svenska bolag inom ICT-sektorn, däribland;

 • mer än 7 år som VD i och regionsansvarig för Nordeuropa i ett dotterbolag till ett japanskt börsbolag
 • över15 år som;
  • VP, Global Sales och medlem i ledningsgruppen i börsnoterat SW-bolag
  • VP och affärsområdeschef i ledningsgruppen i ett börsnoterat telekom bolag med förändringsledning och ”turn-around” på agendan
  • VP, affärsutveckling i ett IT-/mjukvarubolag med bl.a. transformering av affärsverksamheten från ett konsultbolag till ett IT-produktbolag med tillhörande konsulttjänster
  • internationell försäljningsdirektör i ett börsnoterat IT-bolag med ansvar för koordinering av ”cross-border” aktiviteter och engagemang
 • framgångsrikt tagit fram och lanserat värdebaserade affärsmodeller samt lett omfattande och komplexa affärer inkluderande kontraktsförhandlingar med stora globala börsbolag
 • rådgivare till startup bolag (molnbaserad SaaS-tjänst) i affärsutveckling och till
  VC-bolag i ”due diligence” process
 • varit utlandsstationerad i USA och England

Magnus har en mycket bred B2B, nationell till internationell, erfarenhet inom affärsutveckling och ledning av teknisk/kommersiell utveckling och marknadsföring/försäljning av avancerade och komplexa kunskapsintensiva system och lösningar inom bl.a. high-tech och
IT-/mjukvarusektorn.

Kontaktinformation
Telefon: 0706 – 80 77 95

 

 


In English:

Magnus has over 25 years’ experience in qualified positions in the ICT-sector.

He has been active in globally recognized Japanese, US and Swedish companies and mainly in leading roles such as Sales Director, VP, Business Unit Manager and Country/Regional CEO 

He has a very broad B2B international experience in business and leadership of technical and commercial development, marketing & sales of advanced and complex knowledge based systems and solutions in the high tech, IT and SW market.

Magnus’ focus is strategy and business development, change, international business, growth and counseling in sales- and business processes and value based business models. 

He is a Senior resource as Adviser, Interim Manager and member of Advisory Boards.

Magnus is a member of Senior Advisers since 2017.