Robert Kjelldorff

är medlem i Senior Advisers sedan 2017. Hans inriktning är styrelseuppdrag och rådgivning, strategi- och affärsutveckling, förändringsarbete och internationell etablering.Robert foto hem

Robert har 40 års erfarenhet från kvalificerade befattningar inom näringslivet med inriktning på produkter för infrastruktur inom kraft-, transport- och telekommunikationsbranscherna, däribland;

  • 8 år på ABB Driftcentraler varav 4 år som säljchef.
  • 6 år på Ericsson Signal Systems varav 2 år som vVD och marknadschef
  • 9 år på Ericsson Energy Systems varav 5 år som General Manager Climate Solutions
  • 10 år som VD på Purcell Systems International AB, tillverkare och utvecklare av energieffektiva teknikskåp for telekommunikation.
  • Mångårig erfarenhet av styrelsearbete i Sverige och internationellt.

Robert har en mycket bred internationell erfarenhet, både inom marknadsföring och tillverkning, inkluderande förhandling och startande av verksamhet i Polen, Egypten, Indien och Kina.

Kontaktinformation
Telefon: 0727 – 10 20 46
E-post:  robert.kjelldorff@senioradvisers.se


 

In English:

Robert has 40 years’ experience in qualified positions in the Infrastructure Industry. He has over 20 years worked for global Swedish companies and 15 years with American and Chinese companies, most years as President and Managing Director.

He has a very broad international experience, both in marketing and manufacturing, including the negotiation and the startup of Businesses in Poland, Egypt, India, Brazil and China.

Robert has a Master of Science degree in Electrical Engineering from the Royal Institute of Technology in Stockholm.

Robert’s focus is strategy and business development, change, counseling, and international establishment. He is a senior resource as Adviser, Mentor, Advisory Board and Board assignments.

Robert is a member of Senior Advisers since 2017.