Sten Hansson

Sten Hanssons inriktning är Human Resources med fokus på organisations- och ledarutveckling, chef att hyra samt coach och mentor. Sten har stor erfarenhet av förändringsprocesser, både i Sverige och internationellt.Sten H hem

Sten har över 25 års erfarenhet från företagsledande befattningar inom personal, information och marknadsföring vid svenska och internationella företag. Han har varit verksam som:

  • Vice President Human Resources, Kraft Foods Inc, London
  • Personal & Informationsdirektör i koncernledningen för Freia-Marabou A/S, Oslo
  • Personaldirektör AB Marabou
  • Marknads & Försäljningsdirektör Norden vid Johnson & Johnson AB

Sten har bott utomlands i många år, i Norge, Schweiz och England, och är väl förtrogen med mångkulturella företag och miljöer. Sten hjälper företag och organisationer att utvecklas och bli bättre. Han fungerar som:

  • ”Bollplank” till VD och ledningsgrupper med fokus på strategisk organisationsutveckling, kompetensförsörjning och omställningar
  • Interim HR chef under begränsad tid, framförallt i samband med initiering och genomförande av större förändringar
  • Coach och mentor
  • Stöd vid lösande av organisatoriska och personrelaterade ”surdegar”
  • Kreativ resurs vid utveckling av HR funktionen till en affärsinriktad business partner med strategiskt perspektiv.
  • Erfaren rådgivare i EU frågor, främst vid etablering och drift av europeiska företagsråd

Kontaktinformation
Telefon: 0704-61 54 41


 

In English:

Sten Hansson has 25+ years’ experience from executive positions with International and Swedish corporations in the fields of Human Resources, Corporate Affairs and Marketing. Most recently he was the Vice President Human Resources at Kraft Foods Inc, London UK.

Sten has an MBA from University of Lund, Sweden.

Sten is a Human Resources professional with special focus on organization- and leadership development, interim management as well as coach- and mentor roles. Sten has a vast experience from change projects and is an International labour relations specialist.

Sten is a member of Senior Advisers since January 2009