Sven Carlson

Sven Carlsons inriktning är internationell etablering och affärsutveckling, advisory board samt styrelseuppdrag.Sven C hem

Sven har över 25 års erfarenhet av tekniskt orienterad försäljning och marknadsföring nationellt och internationellt. Han har innehaft ett antal ledande positioner i internationella svenska, amerikanska och japanska företag och varit bosatt i Nederländerna och USA. Sven har en MBA examen från Kingston University i England. Kortfattat har han:

  • Arbetat i internationella, mångkulturella företag och miljöer i över 25 år
  • Byggt upp och konsoliderat interna och externa säljorganisationer globalt
  • Etablerat och ansvarat för dotterbolag i Europa, USA och Asien
  • Startat egna företag i Sverige, Nederländerna och USA
  • Arbetat med både direkta och indirekta affärsmodeller i samtliga världsdelar
  • Lång vana av komplexa förhandlingar och strategiska internationella avtal
  • Lång erfarenhet av global taktisk och strategisk affärsutveckling

Kontaktinformation
Telefon: 0733-99 89 00
E-post: sven.carlson@senioradvisers.se


 

In English:

Sven has 25 years of experience of technically oriented sales and marketing development nationally and internationally. He has been active in Swedish, Japanese and U.S. multinational companies and has been located, except in Sweden also in the Netherlands and the USA.

Sven has an MBA degree from Kingston University in England.

Sven’s focus is international sales and business development.He is a Senior resource as Mentor, Interim Manager and for Advisory Board and Board assignments. Sven is a member Senior Advisers since 2004 and member of the Board since 2005.