Sverker Björling

gick med i Senior Advisers i början av 2017. Hans inriktning är att arbeta som interimchef, med strategi- och affärsutveckling samt med styrelsearbete.Sverker foto 2

Sverker har mer än 30 års erfarenhet från kvalificerade befattningar med tyngdpunkt inom Telekom och IT. Han har till exempel;

  • arbetat mer än 15 på Ericsson med flera ledaruppdrag framför allt inom utveckling och marknadsföring
  • haft rollerna som CTO och inköpsdirektör på NETnet International, en startup på den avreglerade telekom-marknaden, i slutet av 1990-talet
  • varit VD för en investeringsrådgivare med inriktning mot Telekom och IT
  • arbetat som managementkonsult och interimchef under drygt tio år med uppdrag inom utbildning och kollektivtrafik
  • mångårig erfarenhet av styrelsearbete i svenska tillväxtbolag

Sverker har en bred erfarenhet av arbete i ledningsgrupper och styrelser, av projektledning samt upphandling och förhandling av leverantörsavtal.

Kontaktinformation
Telefon:         0730-44 72 82


In English:

Sverker has more than 30 years´ experience from quailfied positions within ICT. After several middle management positions within Ericsson he has been CTO for small telecom operator, Managing Director for an investment advisor and a management consultant.

Sverker has a broad experience of working with growth companies, as operational manager, as a board member as well as an investment professional.

Sverker has a Master of Science from Royal Institute of Technology in Stockholm within Electrical Engineering.

Sverker’s focus is board assignments, strategy and business development and interim management assignments.

Sverker is a member of Senior Advisers since 2017.