The Team of Business Management Advisers

Robert Kjelldorff

Magnus Håkansson

Sverker Björling

Göran Hindemark

Bo Stevenberg

Peter Johansson

Angelica Adamski

Eric Kjellberg

Jan Dahlman

Sten Hansson

Karl-Axel Waplan

Erik Nordling

Lars Norberg

Dag Hassler

 
 
 
 
 
 
Copyright Senior Advisers 2020